Almene boliger v. 2.0

Tiden er løbet fra den typiske opskrift på almene boligbyggerier. Nu indgås partnerskab mellem Københavns Kommune og 3 almene boligselskaber

Pressemeddelelse 26. oktober 2015

De nye løsninger skal skære op imod 15 pct. af huslejen og sikre langt hurtigere opførsel. 

Med 1000 nye københavnere hver måned er der selvsagt pres på boligmarkedet i hovedstaden. Hvis byen fortsat skal kunne fungere som hjem for både rig som fattig, kræver det flere billige boliger og dermed et brud med de rigmandsghettoer, som skyder op i København. For at tage hånd om problemerne har Københavns Kommune taget arbejdshandskerne på og indbudt de almene boligforeninger til at indgå i udviklingspartnerskaber, som skal nyskabe den almene bolig. Fem konkrete bud er landet på Teknik- og Miljøforvaltningens bord, og disse skal politikerne nu tage stilling til. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ser stor værdi i de gode bud:

- Fælles for de indkomne forslag er, at de gør op med den stereotype tankegang om almene boliger som et sted, hvor vi anbringer samfundets svageste sammen med os andre uden millioner på kontoen til at købe os ind i nybyggerier. Den moderne almene bolig har fokus på at skabe billige boliger, men også at tage ansvar for at byggeriet giver noget til beboerne og til byen, så vi får skabt stærke fællesskaber, som løfter levestandarden i København, siger Morten Kabell. 

Et af forslagene fokuserer på at blande både unge, familier og ældre i et ’generationernes byhus’, mens et andet vil blande boligformerne, så der i byggeriet er både almene, andels- og ejerboliger. Et tredje præsenteres som små og smarte almene storbyboliger. De koncepter, udvalget vælger, skal videreudvikles i et samarbejde mellem Københavns Kommune og boligorganisationerne.  Tanken er, at de løsninger, som politikerne beslutter sig for, hver især skal skabe et sted mellem 500 og 800 almene boliger på kort sigt. Dermed er de med til at skabe de op mod 8200 almene boliger frem mod 2025, som kommunen har som målsætning. I øjeblikket er der afsat kommunale midler til at støtte etableringen af omkring 2500 almene boliger, svarende til omkring en halv milliard kroner. Med de mange millioner er København klar til at tage et ansvar for at skabe en blandet by, og det er nødvendigt, mener Morten Kabell:

- Hvis København fortsat skal være en mangfoldig by, kræver det, at vi har plads til både unge, helt almindelige familier og folkepensionister. Det er typisk ikke dem, der bliver skabt hjem til, når nybyggerier skyder op, og derfor er den almene sektor så vigtig, hvis København stadig skal være for alle. De nye udgaver af den almene bolig sigter mod at skabe nye boligkoncepter og lavere husleje, og det kan jeg kun bakke op om, lyder det fra Morten Kabell.

Med de nye bud lægges der op til en ti-femten procent lavere husleje. Samtidig er det hensigten, at de almene boliger står klar op til et år hurtigere, end det er tilfældet i dag. Ved siden af de nye partnerskaber har Københavns Kommune i forvejen et vigtigt og frugtbart samarbejde med den almene boligsektor, som er med til at indfri kommunens samlede målsætning i forhold til at få skabt flere almene boliger.

Teknik- og Miljøforvaltningen har modtaget fem forslag til partnerskaber, hvoraf tre indstilles til egentlige partnerskabsaftaler. De tre projekter er fra SAB og AKB v/KAB og 3B (Generationernes Byhus), Domea (Blandede Ejerformer) samt Lejerbo, AAB og fsb (Småt og Smart – Almene Storbyboliger).

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.