København får intelligent styring af trafikken

Ny teknologi skal skabe bedre forhold for den kollektive trafik og cykeltrafikken i København

Pressemeddelelse 2. oktober 2015

En ny aftale sætter skub i udviklingen af Københavns infrastruktur. 

Hovedstadens trafik skal styres intelligent og digitalt, så det bliver nemmere at komme frem i København og endnu mere attraktivt at tage cyklen og den kollektive trafik. Københavns Kommune har netop underskrevet en kontrakt til en værdi af 47 millioner kroner om det banebrydende projekt. 

Sammen med kommunens øvrige investeringer i udviklingen af Intelligente Transport Systemer (ITS) bliver der inden udgangen af 2017 i alt investeret 60 millioner kroner på ITS-området, som særligt skal komme de grønne transportformer til gode. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) har store forventninger til projektet:

- Hensigten med at investere både tid, penge og kræfter i ITS er, at vi får en renere by og en bedre fremkommelighed for især de grønne transportformer. Vi har et mål om at forkorte rejsetiden for cyklister med 10 pct. og for buspassagerer mellem fem og 20 pct. inden 2018. Samtidig har vi et mål om at være verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025. De mål skal den nye teknologi være med til at indfri, slår Morten Kabell fast. Ved siden af de nævnte målsætninger om forbedret fremkommelighed for de grønne transportformer er der også et mål om, at rejsetiden for biltrafikken på de store indfaldsveje er status quo i 2018.

Ved at fokusere på den kollektive transport og de bløde trafikanter gennem brugen af ITS adskiller København sig fra andre storbyer, og netop udviklingen af de nye systemer med det grønne fokus kan vise sig at være nøglen til at løse andre storbyers trafikproblemer i fremtiden. Derfor er der også tale om løsninger, som kan blive til en eksportvare til andre storbyer, mener Morten Kabell:

- Som i langt de fleste andre storbyer mangler København plads at udvikle byen på. Derfor må vi tænke i andre baner. Det nytter ikke noget, at vi indretter byen efter bilerne. Kan vi få folk over i den kollektive transport eller op på cyklen, løser vi både trængsels- og miljøproblemer, og vi kan samtidig få mere plads til byliv til københavnerne. Lykkes det, er jeg sikker på, at vi igen tjener til inspiration for resten af verdens storbyer, siger Morten Kabell.

I dag er styringen af trafikken statisk og derfor forældet, men fremover skal sensorer være med til at gøre styringen dynamisk. København har udvalgt fem temaer inden for ITS, som byen vil fokusere på til og med 2018, blandt andet fremkommelighed og bedre information til trafikanterne.

Nogle af projekterne kan sættes i værk allerede i efteråret, blandt andet en intelligent samordning mellem trafiksignalerne på otte hovedstrækninger i byen. Andre projekter skal udvikles. Det gælder for eksempel dynamiske informationsskilte til cyklister, som ikke findes i dag.

Leverandøren bliver den hollandske innovationsvirksomhed Technolution B.V, som vandt EU-udbuddet i konkurrence med tre andre tilbudsgivere.

- Vi glæder os meget til at samarbejde med Københavns Kommune om at skabe fremtidens intelligente transportløsninger til gavn for byens trafikanter, ikke mindst for cyklisterne. Vi lægger stor vægt på at inddrage brugerne i udviklingsprocesserne og herigennem skabe resultater, der er skræddersyet til borgernes og byens behov. Således bliver vores eksisterende trafikledelsessystem MobilMaestro tilpasset forholdene i København i tæt samspil med kommunen, siger Business Development Director Marcel Dukker, Technolution B.V.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.