København flytter ikke luftmålestation

Københavns Borgerrepræsentation vil ikke hjælpe miljøministeren med at snyde borgerne for initiativer, der kan nedbringe luftforureningen.

Pressemeddelelse 10. november 2015

I dag overskrider mængden af de sundhedsskadelige kvælstofdioxider (NOx) EU's grænseværdier for luftkvaliteten i København. For at komme på den rigtige side af EU’s grænseværdier har regeringen ansøgt Københavns Kommune om tilladelse til at flytte luftmålestationen på H.C. Andersens Boulevard. Det har et flertal i Teknik- og Miljøudvalget i København netop afvist.

Nu vil teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) skrive til miljøministeren med krav om politiske initiativer, der kan nedbringe luftforureningen. Højst på ønskesedlen står muligheden for at stille skærpede krav til personbiler og varevogne.

”Hvert år dør mere end 500 københavnere for tidligt af luftforurening, mens mange tusinder bliver syge. Det er fuldstændigt uacceptabelt, når vi kan gøre noget ved problemet. Derfor vil jeg nu rette henvendelse til miljøministeren og bede hende ændre loven, så København fremover kan stille samme skrappe krav til personbiler og varevogne, som vi i dag kan til busser og lastbiler,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Regeringen har slået sig stort op på grøn realisme. Og netop skærpede ren luft zoner er økonomisk sund fornuft. Beregninger foretaget af DCE og Cowi for Københavns Kommune og Miljøministeriet har tidligere vist, at den samfundsøkonomiske gevinst ved at indføre skrappere krav til personbiler og varevogne er på ca.360 mio. kr.

Samme beregninger viste, at forslaget om de skrappere miljøkrav ville betyde, at ca. 6.400 personbiler og 6.000 varebiler i Københavns Kommune ville blive berørt direkte med krav om udskiftning af køretøjet eller at få påmonteret et partikelfilter.

”Regeringen afviser gang på gang grønne initiativer med undskyldningen om, at Danmark ikke skal gå langt foran i den grønne omstilling, og at initiativerne skal være økonomisk realistiske. Når det kommer til ren luft har en række europæiske storbyer givet København baghjul og stiller i dag meget skrappere krav til bilernes luftforurening, end vi kan herhjemme. Også samfundsøkonomisk er der sund fornuft i at skærpe kravene. Derfor har miljøministeren ingen undskyldning for ikke at handle. Det er blot et spørgsmål om mod,” slutter Morten Kabell. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.