Københavnerne skal bidrage til indretningen af Enghaveparken

Enghaveparken skal fremover være en del af Københavns skybrudsløsning, når massive regnmængder rammer hovedstaden.

Pressemeddelelse d. 19. juni 2015

Næste skridt er at inddrage parkens brugere i fremtidens indretning. 

Den folkekære park på Enghavevej blev i foråret fuldt finansieret og kom dermed et afgørende skridt nærmere realisering. Rådgivergruppen bestående af COWI, TREDJE NATUR og Platant kan nu præsentere bearbejdet materiale, der viser parkens klimatilpasning og nye oplevelser. I nærmeste fremtid skal nærområdet og parkens brugere inddrages for at finde ud af, hvordan den fremtidige Enghaveparken vil fungere bedst. Og netop kombinationen af professionelle rådgivere og daglige brugere giver rigtig god mening. Det mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Når en så elsket park som Enghaveparken skal gennemgå en forandring, er det vigtigt, vi tager brugerne med på råd. Rådgivere og politikere kan have nok så mange gode ideer, men hvis ingen af parkens gæster har lyst til at udnytte de nye tiltag, skal vi selvfølgelig ikke lave dem. Derfor er det afgørende, at vi inviterer brugerne til at deltage i udviklingen, lang tid før spaden skal i jorden, siger Morten Kabell.

Områdefornyelsen Vesterbro, som står for borgerinddragelsen, glæder sig til den kommende dialog med parkens gæster:

- Områdefornyelsen er glad for den store lokale interesse for Enghaveparken. Københavnerne på Vesterbro har udvist stor tålmodighed i arbejdet med fornyelsen af parken, som både består af en omfattende skybrudsløsning og en arkitektonisk fredning. Nu glæder vi os til at få finjusteret indretningen, så vi får en løsning der passer til de lokale behov, siger projektleder i Områdefornyelsen, Mette Willaing Zeuthen

Inviterer til dialog

Dialogen om parken er delt i to faser. Den 27. juni kl. 10 – 13 inviteres der til opstart af første fase ved indgangen til parken fra Enghavevej. Her vil der være indrettet et nyt indgangsområde. Området vil fungere som base for dialogen frem til slutningen af september. Her kan man se og læse om den kommende fornyelse, og man kan løbende komme med input. Der bliver opsat to containere, som fungerer som prototyper af de oprindelige boder, som Københavns Kommune/Områdefornyelsen nu arbejder på at få genopført.  Sommeren igennem vil boderne huse forskellige tiltag som f.eks. udendørsbibliotek og udstilling. Området indrettes også med prototyper af dele af det dige, der i fremtiden vil holde vand inde i parken. Her vil der blive testet forskellige udformninger af diget, forskellige materialer og siddeflader. Området skal give parkens brugere konkret erfaring med de nye tiltag.

I august og september kan man deltage i anden fase af dialogen. Her vil der blive afholdt fire workshops, som hver har fokus på et bestemt sted i parken. Selvom der har været en omfattende lokal inddragelse, er der stadig brug for hjælp fra parkens brugere til at få detaljerne på plads og afprøve og udvikle rådgiverteamets designidéer. Den overordnede struktur med alléer, parkrum og hvordan skybrudsvandet bliver opmagasineret ligger fast. Derfor skal vi arbejde med emner som biodiversitet og hvordan kanterne på eksempelvis den nye multibane bedst dækker brugernes behov. Alle inviteres til at komme med gode indspark på i alt fire temalagte workshops.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.