Krav om renere luft til københavnerne

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell vil have den nye miljøminister til at gøre mere for at sikre ren luft til københavnerne

Pressemeddelelse 18. september 2015

Miljøminister Eva Kjer Hansen og overborgmester Frank Jensen trækker fredag i arbejdstøjet for at sætte filtre på de københavnske bybusser. Godt men ikke godt nok til at sikre ren luft til københavnerne, lyder meldingen fra teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), der vil have regeringen til at skærpe kursen overfor ældre dieselbiler.

”Hvert år dør mere end 500 københavnere for tidligt på grund af luftforurening, mens mange tusinde bliver syge. Det går ud over den enkelte københavners livskvalitet, mens samfundet lider store økonomiske tab på grund af udgifter til sundhedsvæsenet og tabt arbejdsfortjeneste. Den nye minister burde sætte alle sejl til for at sikre københavnernes sundhed. Og her er skærpede ren luft zoner et af de mest effektive redskaber,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

København lever i dag ikke op til EU’s grænseværdier for luftforurening, hvilket er regeringens ansvar. Den tidligere regering ville løse problemet ved at flytte Københavns eneste målestation længere væk fra de osende biler. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell lover den nye miljøminister Eva Kjer Hansen kamp til stregen, hvis også hun vil snyde københavnerne for renere luft ved at måle forureningen et sted med mindre biltrafik.

”Den nye miljøminister bør lægge klart afstand til sin forgængers hokus pokus politik med at flytte målestationen længere væk fra trafikken og den luft, som tusinde københavnske cyklister og fodgængere rent faktisk indånder på deres daglige vej gennem byen. Regeringsgrundlaget slår fast, at de miljøpolitiske mål skal opnås på den samfundsøkonomiske mest effektive måde. Der er solid dokumentation for, at netop en skærpelse af ren luft zonerne har en samfundsøkonomisk gevinst på 360 mio. kr. Det bør ministeren lytte til og handle på,” siger Morten Kabell.

DCE Nationalt Center for Miljø og Energi fremlagde i denne uge nye beregninger af luftforureningen i København. Tallene viser, at brændeovne bidrager væsentligt mindre til luftforureningen i København, og dermed er trafikken tilbage som hovedskurken, når det gælder luftforurening med sundhedsskadelige partikler og NOx.

Det skønnes, at der i dag kører mere end 12.000 gamle person- og varebiler, der bidrager uforholdsmæssigt meget til luftforureningen i København. Beregninger foretaget for Københavns Kommune, Miljøstyrelsen og Miljøministeriet viser, at den samfundsøkonomiske gevinst ved at få de mest forurenende biler væk fra vejene ved hjælp af ren luft zoner er på 360 mio. kr.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.