Bedre parkering giver massive huslejestigninger

4.000 nye parkeringspladser kan lyde som en drøm for nogle københavnske bilister, men kan ende som et mareridt med huslejestigninger

Private og almene bygherrer har gennem tiden fået dispensation fra opførelsen af 12.000 parkeringspladser i forbindelse med nybyggeri i hovedstaden. Dispensationerne er givet, fordi kommunen har vurderet, at der på daværende tidspunkt ikke var brug for parkeringspladserne. Men kommunen har dog forbeholdt sig retten til at vende tilbage på et senere tidspunkt og forlange parkeringspladserne opført.

I januar meldte den socialdemokratiske ordfører Jakob Hougaard ud, at partiet nu vil kræve 4.000 af p-pladserne opført. Det får teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) til at frygte massive huslejestigninger i den almene sektor.

”Vi kan ikke presse flere parkeringspladser ned i de københavnske gader uden at inddrage fortove, cykelstier og byrum. Det vil Socialdemokraterne næppe acceptere. Derfor skal de mange nye parkeringspladser primært opføres i underjordiske parkeringsanlæg. Og det bliver dyrt for både kommunen og beboerne i de almene boligbyggerier, der i første omgang fik lov til at opføre færre parkeringspladser,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), som også frygter flere biler i byen og færre investeringer i nye cykelstier.

Prisen for en parkeringsplads i et parkeringsanlæg ligger typisk på en halv mio. kr. Skal alle nye pladser opføres i parkeringsanlæg, vil det bringe prisen for 4.000 nye parkeringspladser op på 2 mia. kr. Heraf skal kommunen betale halvdelen for at sikre offentlig adgang til pladserne. Da den almene sektor tegner sig for 40 pct. af parkeringspladserne, vil den almene sektor også skulle finansiere 40 pct. af de privates bidrag til nye parkeringspladser. For nogle almene boligforeninger kan det betyde huslejestigninger på helt op imod 600 kr. om måneden, viser tal fra boligselskabet fsb. En huslejestigning, der også gælder for folk uden bil og dermed uden et behov for parkeringspladser.

”Jeg forstår simpelthen ikke Socialdemokraterne. Deres ønske om 4.000 nye parkeringspladser vil betyde massive huslejeforhøjelser for mange københavnere, der i forvejen er økonomisk hårdt spændt for. Det passer slet ikke med målsætningen om flere billige boliger. Og hvis vi som kommune skal finde 1 mia. kr. til nye parkeringspladser, vil det betyde færre penge til nye og bedre cykelstier. Det er helt sort og slet ikke den grønne trafikpolitik, vi har brug for af hensyn til miljø, klima og trængslen,” siger Morten Kabell.

4.000 nye parkeringspladser i København vil i første omgang bringe belægningsprocenten på de københavnske parkeringspladser ned til 90 pct. Måske et drømmescenarie for den enkelte bilist, der vil få nemmere ved at finde en plads til bilen tæt på gadedøren. Morten Kabell frygter dog, at det vil få endnu flere til at anskaffe sig en bil og hurtigt skabe fornyet pres på både parkeringspladser og veje.

”Langt størsteparten af københavnerne anser heldigvis gode cykelforhold for vigtigere end parkeringspladser. Men vi ved også af erfaring, at flere anskaffer sig bil, hvis det er nemt og billigt. Derfor vil flere parkeringspladser alt andet lige føre til flere biler i byen,” mener Morten Kabell (EL).

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 51 68 06 19