Bellakvarter på vej - fra forblæste parkeringspladser til grønt og levende boligkvarter

Bella Centers sydvestlige parkeringsarealer skal omdannes til et nyt bæredygtigt københavnerkvarter.

Pressemeddelelse 27. november 2015

Teknik- og miljøudvalget har netop godkendt næste etape af forvandlingen af Bella Centers triste parkeringsarealer. Dermed er rammerne på plads for den fulde udvikling af Bellakvarters fremtidige boligområder. I fremtiden vil bilerne være henvist til parkeringshuse og blive erstattet af omkring 600 familieboliger. Helt op til 25 procent af disse boliger bliver billige almene boliger til både familier og studerende.

Det er dog ikke kun boliger, der skal spire frem fra de forhenværende parkeringspladser. Det skal også et nyt rekreativt byrum ved navn ’Sydhaven’. Netop ’Sydhaven’ bliver et af de vigtigste grønne byrum i den overordnede byrumsstruktur, der både skal være med til at klimasikre kvarteret og samtidigt skabe et grønt åndehul til kvarterets beboere. Teknik og miljøborgmester Morten Kabell (EL) glæder sig over udviklingen i området, hvor parkeringspladser og asfalt bliver omdannet til både ungdomsboliger og grønne naturområder.

- Den nye lokalplan illustrerer meget tydeligt, hvordan vi både kan skabe rekreative byrum og hjem til flere hundrede københavnere, hvis vi udnytter vores sparsomme plads bedst muligt. Det er derfor positivt, at Bella Center ser fordelene i at have mennesker og natur som nabo i stedet for grå og triste parkeringspladser. Det er en udvikling jeg til hver en tid bakker op om, understreger Morten Kabell.

Bellakvarter er udformet med inspiration i de klassiske københavnske brokvarterer med boligkarreer dannet af individuelle bygninger i typisk fire til seks etager og punktvist op til 11 etager - under hensyn til vind- og lysforhold. For at skabe et levende og trygt kvarter er der i lokalplanen skabt plads til hverdagsliv, blomster, træer og mange opholdsmuligheder. Helt konkret bliver boligerne blandt andet forsynet med individuelle opholdsaltaner, haver, terrasser eller fælles opholdsarealer. Derudover bliver der placeret små gårdrum af havekarakter ved boligernes stueetager, hvilket skal skabe en tilgængelig og livlig stemning i kvarteret. Bella Center glæder sig over denne udvikling.

-Vi er glade for, at de overordnede rammer nu er på plads for størstedelen af boligerne i Bellakvarter. Vores ambition er at skabe en bydel med et lokalt nærmiljø, dansk arkitektur, daginstitutioner, cafeer, butikker, boliger og kontorer. Et kvarter hvor børn leger i gaderne, forældre handler ind, og folk går på arbejde, og hvor der i kraft af Bella Center kommer mennesker fra hele verden på besøg.

Vi bygger en moderne udgave af Københavns brokvarterer, som både er tæt på byen og på Amagers natur. Det bliver noget helt andet end det, du ser i resten af Ørestaden. Vi opfører en masse små, individuelle bygninger, både boligkarréer og rækkehuse. Fuldstændig som du kan opleve det i et af brokvartererne i København, siger Oscar Crohn, Bella Center Hospitality Group

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.