Bilfri søndag fastlagt

Søndag d.18/9 bliver historisk i København, når der er biler forbudt i flere zoner i byen. Hvis altså politikerne gør ord til handling

Pressemeddelelse 12. februar 2016

Det vakte både stor begejstring og stor palaver, da et flertal af politikerne i Københavns Borgerrepræsentation i efteråret blev enige om at gennemføre en bilfri søndag i løbet af 2016. Tilhængerne glædede sig til at opleve centrale færdselsårer uden den massive biltrafik, som dagligt hersker i København, mens modstanderne frygtede for ikke at kunne komme nogen steder uden bil. Datoen for begivenheden er nu beslutte og løber af stablen søndag d. 18. september. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) glæder sig til dagen:

- Ved at bandlyse biler for en dag giver vi københavnere og turister mulighed for at opleve, hvordan byen kan bruges, når vi ikke skal sørge for plads til forurenende køretøjer. Jo mindre plads vi bruger på biler, jo mere plads kan vi bruge på mennesker. Jeg er spændt på at se dagen blive forløst, og jeg er sikker på, at det bliver noget helt særligt at opleve København denne dag, lyder det fra Morten Kabell.

Indtil videre har forvaltningen lagt op til at holde H. C. Andersens Boulevard bilfri samt centrale gader i alle bydele. H. C. Andersens Boulevard skal sandsynligvis bruges til en større event, og der er lagt op til samspil med naboer som Tivoli, Industriens Hus, Axelborg og Glyptoteket i den sammenhæng. Samtidig er der lagt op til at involvere både borgere, lokale organisationer samt erhvervsdrivende og på den måde skabe lokal forankring rundt omkring i byen, forklarer Morten Kabell:

- Hvis vi ikke bare skal have tomme gader d. 18. september, skal vi selvfølgelig skabe dagen og begivenhederne sammen med københavnerne. På den måde bliver det københavnerne, der viser, hvad de kunne tænke sig at bruge pladsen til, hvis vi skulle bruge færre kvadratmeter til bilerne. Dermed skaber vi et grundlag for en debat om, hvad vi kan og bør bruge den begrænsede plads i København til, siger Morten Kabell.

København er ikke alene om at forbyde biler i gaderne. 2000 byer verden over støtter op om initiativet European Mobility Week, som hvert år afspærrer gader 22. september. København har senest deltaget i 2005, hvor Middelalderbyen blev holdt bilfri i tre dage. I år nøjes man dog med at støtte op om initiativet ved at afholde bilfri søndag uden at engagere sig yderligere i den internationale temauge.

Første behandling af forslaget skete i efteråret, og nu er det altså i første omgang op til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget at tage stilling til forvaltningens oplæg mandag d. 22. februar. Hvis der stadig er enighed om forslaget, skal der siden findes penge til afholdelse af den bilfri dag i overførselssagen i begyndelsen af april.

I nabokommunen Frederiksberg har der været stor bekymring for, om borgerne ville kunne forlade Frederiksberg i bil, da kommunen er omkranset af København. Frederiksberg har ikke haft mod på at tilslutte sig den internationale happening, men borgerne kan dog godt forvente at kunne komme ind og ud af kommunen i bil. Ifølge Københavns Kommune vil den indtil videre foreslåede model kun give mindre trafikale konsekvenser for de konservative naboer.

Selvom den bilfri søndag stadig blot er på tegnebrættet, er der allerede stor interesse lokalt for at deltage i den særlige dag.