Borgmester vil have hastigheden ned i København

Selvom 2014 bød på et lavt antal af dræbte i trafikken i København, skal der stadig gøres mere for at gøre det sikkert at færdes i trafikken

16. januar 2015

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vil sænke bilisternes fartgrænse. 

Det er gennem de seneste ti år blevet langt mere sikkert at færdes i trafikken i København. I 2014 skete kun fem trafikdrab, og det er det næstlaveste tal siden årtusindskiftet. Kun i 2009 døde færre i trafikken på de københavnske veje, og de sidste ti år er det også gået den rigtige vej med hensyn til dræbte og alvorligt tilskadekomne i København og dermed også med trafiksikkerheden. Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) mener dog ikke, man er i mål endnu, og derfor opfordrer han regeringen til at sænke hastigheden for bilisterne i byerne:

"Det er tragisk, hver gang en person kommer alvorligt til skade eller mister livet i trafikken. Derfor skylder vi at gøre, hvad vi kan for at højne sikkerheden på de københavnske veje. Ved at sænke hastighedsgrænsen generelt til 40 km/t vil vi se et mærkbart fald i trafikuheld, og hvert et uheld vi kan spare trafikanterne for, skal vi selvfølgelig eliminere", lyder det fra Morten Kabell, som blandt andet peger på Paris, New York og Malmø som eksempler på byer, hvor man har ankerkendt, at det bidrager til bedre sikkerhed og bedre bymiljø at sænke hastighedsgrænsen.

Beregninger fra kommunen viser, at tidsforbruget for bilisterne kun vil øges minimalt. Det skal sættes overfor, at uheld med dræbte vil falde med mellem 15-22 procent, mens uheld med alvorlig tilskadekomst vil falde mellem 10-15 procent.

For Morten Kabell handler det om at få statistikken i bund, når det handler om dræbte og alvorligt tilskadekomne i den københavnske trafik. Derfor vil teknik- og miljøborgmesteren også have ændret loven, så det bliver nemmere at sænke farten til 30 km/t ved skoler og områder med mange fodgængere, cyklister eller skolebørn for at sikre de bløde trafikanter bedre.

Helt generelt har trafiksikkerhed stort fokus i kommunen, som gennem de seneste ti år systematisk har ombygget byens mest uheldsbelastede trafikkryds. Det betyder i flere kryds, at antallet af uheld er halveret, og antallet af personskadeuheld er reduceret med op mod 79 procent i forhold til før ombygningen.