Borgmester vil revolutionere Kulbanekvarteret

Der skal rettes op på fortidens fejl langs Kulbanevej, og det projekt vil teknik- og miljøborgmester Morten Kabell arbejde for at realisere.

Det er ikke just opmuntrende at tage en tur ned gennem Kulbanevej, som området ser ud nu, og med udsigt til en voldsom og gennemskærende jordvold som følge af den kommende Ringstedbane vil oplevelsen kun gå i den triste retning. Området lider under tidligere tiders mangel på helhedstænkning, nedslidte boliger og ringe byrum. Samtidig er kvarteret isoleret på alle sider, og den isolation vil kun forstærkes med anlæggelsen af Ringstedbanen og den medfølgende tre-fire meter høje jordvold. Særligt bliver de to store, almene boligafdelinger Henriksgården og Hornemanns Vænge isoleret fra den omgivende by. Derfor er det i allerhøjeste grad nødvendigt at få gjort noget ved hele Kulbanekvarteret én gang for alle. Det mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

-Steder som Kulbanekvarteret og Vigerslev går ofte hen og bliver glemt i fortællingen om København, hvor Cykelslangen, det hippe Vesterbro og vores indbydende havnebade har det med at stjæle opmærksomheden. Derfor har vi også et politisk ansvar for at være med til at få højnet levestandarden her, så den kommer på højde med resten af København. Derfor er det nødvendigt med en områdefornyelse af Kulbanekvarteret, slår Morten Kabell fast.

Han har derfor sammen med de andre politikere i Teknik-  og Miljøudvalget nu bedt forvaltningen om at søge staten om støtte til at få gjort noget ved området. København har allerede besluttet at søge om støtte  til to kommende områdefornyelser, men en lovændring har nu åbnet for, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter kan yde støtte til endnu en områdefornyelse, og her lever Kulbanekvarteret op til kravene, forklarer Morten Kabell:

-I vores egen screening af København fremgår området omkring Kulbanevej som et af de mest trængende områder, og i forhold til ministeriets kriterier i form af fx sociale og beskæftigelsesmæssige problemer, mange nedslidte bygninger, manglende sammenhæng med den øvrige by og meget mere så lever Kulbanevejkvarteret desværre op til dem alle. Derfor er det vores fælles ansvar, stat og kommune, at få rettet op på fortidens fejlagtige byplanlægning, siger Morten Kabell.

Han understreger samtidig, at lokale kræfter i form af boligafdelinger, beboere og lokaludvalg bør tages med på råd, når området skal udvikles, så det bliver til glæde for alle, og udviklingen af området får en lokal forankring hos beboerne.

Håbet er, at ministeriet vil se positivt på kommunens ansøgning om støtte til en områdefornyelse i udkanten af København. Kommunen vil ansøge om en statslig medfinansiering på 10 millioner kroner til en forventet samlet sum på 30 millioner kroner.

I Områdefornyelsen Kulbanevej vil man indgå et samarbejde med boligafdelingerne Henriksgården og Hornemanns Vænge samt områdets øvrige grundejere. Der arbejdes på at skabe helhedsorienterede løsninger på tværs af kommunal, almen og privat matrikel, der sikrer øget sammenhængskraft, når bl.a. Kulbaneparken genetableres efter anlæg af Ringstedbanen og boligafdelinger helhedsrenoveres.