Bredere cykelstier på vej i København

Cykeltrafikken i København stiger med 27 pct. frem mod 2025 og kræver politisk fokus på at sikre bredere cykelstier de kommende år

Pressemeddelelse 30. august 2015

Allerede i dag kæmper københavnerne om pladsen på cykelstierne. Nye beregninger fra Tetraplan viser, at København har udsigt til en stigning i cykeltrafikken på 140.000 daglige ture frem mod 2025 svarende til 27 pct. Derfor bliver pladsen endnu mere trang, hvis ikke kommunen de kommende år investerer massivt i udbygningen af de vigtigste cykelstier i det såkaldte PLUS-net. Et nyt ideoplæg, som Teknik- og Miljøudvalget i København netop har godkendt, viser hvordan politikerne kan forbedre forholdene for cyklisterne og samtidig tage mest muligt hensyn til de andre trafikanter.

”Frem mod 2025 bliver vi 100.000 nye københavnere. Hvis vi skal have trafikken til at fungere i en by med en så massiv befolkningstilvækst, er vi nødt til at satse på cyklen og den kollektive transport som de primære transportformer. Heldigvis peger 80 pct. af tilflytterne på, at gode cykelforhold er afgørende for deres valg deres valg bolig, mens den kollektive transport kommer ind på en klar andenplads. Derfor skal vi udbygge byens cykelstier, så vi har plads til de mange nye cyklister og samtidig sikre, at busserne kan komme hurtigt frem i trafikken” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

I 2014 var det blot 19 pct. af cykelstierne i PLUS-nettet, der levede op til det politisk fastsatte mål om, at tre cyklister skal kunne køre ved siden af hinanden. De brede cykelstier skal sikre større kapacitet og en reduktion af rejsetiden for cyklister på 15 pct. frem mod 2025. Og så skal de brede cykelstier øge trygheden og give plads til alle uanset fart.

”De senere år har vi haft fokus på at etablere cykelstier på de trafikerede veje, hvor der manglede cykelsti på en kort strækning. Men i takt med at pladsen på cykelstierne bliver mere trang, har vi fået en dårlig cykelkultur i København, hvor dem, der vil hurtigt frem, sætter dagsorden. Det skaber utryghed og usikkerhed. Men der skal også være plads til cyklister med god tid, de ældre og børnene. Med brede cykelstier får vi plads til både ladcyklen fyldt med unger på vej til børnehave og til den fortravlede forretningsmand,” siger Morten Kabell.

Idekataloget for udbygningen af cykelstier rummer forslag for korridorerne Tagensvej, Torvegade, Nørregade, Vesterbrogade, Jagtvej og H.C. Andersens Boulevard, der har mellem 12.000 og 40.000 cyklister dagligt. Prisen for at gennemføre de foreslåede trafikforbedringer på de seks korridorer beløber sig til 271 mio. kr., og kataloget peger samtidig på muligheden for at gennemføre byrumsforbedringer for 118 mio. kr.

Et groft skøn for prisen på udbygningen af hele PLUS-nettet og de vigtigste grønne cykelruter vil beløbe sig til 600-800 mio. kr. Det samlede investeringsbehov på cykelområdet frem mod 2025 beløber sig til mellem 1,5 og 2,3 mia. kr. Til sammenligning giver Københavns Kommune årligt 400 mio. kr. i tilskud til bustrafikken, mens 1 km. Metro koster 1,4 mia. kr. og den nye Nordhavnsvej er budgetteret til 1,8 mia. kr. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.