En god cykelaftale med stænk af malurt

Ny aftale om supercykelstier fra Christiansborg mangler økonomisk fundament til sikring af visionerne fremadrettet og fremtidens trafik.

Pressemeddelelse d. 22. maj 2015

Det mener Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) som dog er glad for, at København og andre kommuner i Region Hovedstaden tilgodeses i den nye aftale fra Christiansborg om flere supercykelstier.

Det er gode nyheder, regeringen i samarbejde med Enhedslisten, SF og Dansk Folkeparti i dag kan præsentere. En kvart milliard er afsat til trafikprojekter i landets fire største byer, som blandt andet går til cykelområdet i København, og det glæder selvfølgelig teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Det er godt at se, at regeringen anerkender potentialet i at få opgraderet forholdene for landets cyklister og især supercykelstierne. Københavnerne har vist vejen for, at cyklen kan blive det foretrukne transportmiddel, men hvis vi skal mærke den fulde effekt i forhold til at få bragt trængslen ned, så skal vi have omegnskommunerne med, og her er der stort potentiale i supercykelstierne, siger Morten Kabell.

Københavns Kommune bliver i denne omgang tilgodeset med knap 12 millioner kroner i tilskud til seks cykelprojekter, og de tilskud er Morten Kabell godt tilfreds med, men han savner samtidig visioner for fremtiden fra regeringens side:

- Når betalingsringen nu blev droppet, er det fint at tilføre penge til alternativer i stedet, men her er altså tale om et engangsbeløb. Den flerårige statslige cykelpulje, som har gjort en kæmpe forskel landet over, er tom, og regeringen har ikke prioriteret at forlænge den. Hvor er visionerne og løsningerne for fremtiden? Magnus Heunicke fortæller jo i dag om alle de fordele, der er ved supercykelstierne, men skal samfundet fremadrettet nyde godt af, at folk vælger cyklen, så kræver det altså, at regeringen forpligter sig på den lange bane, understreger Morten Kabell.

Han læner sig op ad nye samfundsøkonomiske beregninger af omkostninger og gevinster ved en cykeltur i København. Beregningerne viser, at samfundet samlet set tjener 1,62 kr. pr. kørt kilometer på cykel, set i forhold til at turen slet ikke var blevet foretaget. Omvendt koster det samfundet 5,64 kr. for hver kilometer kørt i bil i myldretiden, set i forhold til hvis turen slet ikke var foretaget. De tal bør i sig selv få regeringen til at finde pengene til en ny national cykelpulje, mener Morten Kabell:

- Det er afgørende med en national cykelpulje, som kan medfinansiere de løsninger, vi skaber for både københavnere og pendlere og som tiltrækker flere cyklister. Hvis vi fortsat skal have succes med vores satsning på cyklen, så kræver det statslig medfinansiering. Tallene viser jo tydeligt, at det er ris til egen røv, hvis vi nedprioriterer cykelområdet, så flere vælger bilen, siger Morten Kabell.

For yderligere information kontakt pressekonsulent Andreas Hein på tlf. 51 36 44 94.