Enhedslisten kritiserer budgetaftalen i København

Erhvervslivet tilgodeses med tocifret millionbeløb, mens stofmisbrugere, sagsbehandlere og foreningslivet lades i stikken

Pressemeddelelse 11. september 2015

Ind med skattelettelser til erhvervslivet og ud med hjælp til socialt udsatte københavnere og velfærdsydelser til børn. Det er virkeligheden med aftalen om Københavns Kommunes budget for 2016, og den del af budgetaftalen er teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) langt fra tilfreds med:

- Tilsammen har hver femte københavner stemt på Venstre, Konservative og Liberal Alliance, mens tæt på 60 procent af København har peget på Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Socialdemokraterne. På den baggrund kan jeg kun forestille mig, at mange københavnere må undre sig over, at Frank Jensen har mere lyst til at indgå en aftale til fordel for de liberales venner i erhvervslivet end at komme de svageste københavnere til undsætning, lyder det fra Morten Kabell.

Han er samtidig forundret over, at overborgmesteren tilsyneladende har ladet sig påvirke af Dansk Industris seneste erhvervsbarometer, som udkom lige op til budgetforhandlingerne. Dermed har man valgt at lytte til de lobbyister, der har råd til at udøve pression i medierne, mens de udsatte grupper uden talerør er blevet svigtet.

I stedet for at tækkes erhvervslivet havde Enhedslisten gerne brugt de mange millioner på hjælp til fx stofmisbrugere i form af støtte til Fixelancen og Brugerforeningen, mens et exitprogram for prostituerede og en række sociale væresteder også må kigge langt efter støtte. Et andet område, som i den grad trænger til midler, er børneområdet. Her så Enhedslisten gerne, at der blev afsat flere penge til daginstitutionerne og til et løft af folkeskolen i København med særligt fokus på specialområdet. Helt generelt er der et udtalt behov for at få rettet op på uligheden i København i stedet for at hjælpe et spirende erhvervsliv, mener Morten Kabell:

- København er desværre en delt by med store sociale og økonomiske forskelle på både mennesker og bydele. Det kræver mange års målrettet indsats at rette op på de skævheder. Enhedslisten har de seneste år vist stor ansvarlighed, og vi var fortsat parate til at tage ansvar for det lange seje træk med at rette op på skævhederne ved at prioritere fysiske forbedringer i byens udsatte byområder og et løft til byens børn og de socialt udsatte københavnere. Men vi hverken kan eller vil acceptere, at indsatsen svækkes på grund af skattelettelser til erhvervslivet, siger Morten Kabell.

Før Enhedslisten blev smidt ud af budgetforhandlingerne kæmpede partiet for en række, der vil give et løft til Københavns udsatte byområder, mere albuerum til cyklisterne og fart på skybrudssikringen med grønne byrum til københavnerne. Samtidig har en genopretning af nedslidte veje, cykelstier og fortove stået højt på partiets dagsorden. Nødvendigheder som langt hen ad vejen er forblevet i budgettet, efter Enhedslisten blev smidt uden for døren. Derfor kan Morten Kabell også være tilfreds et stykke ad vejen:

- Det har været hårde forhandlinger, hvor vi har fået kæmpet mange gode tiltag ind. Vi prioriterede reelle velfærdsforbedringer for socialt udsatte og børnene. En del af vores krav bliver til virkelighed, og det er selvfølgelig tilfredsstillende. Det vil jeg gerne kvittere for, og de elementer af budgetaftalen kommer Enhedslisten til at bakke op om. Men den samlede budgetaftale kan vi ikke bakke op om, siger Morten Kabell.

Som følge af den indgåede aftale vil normeringerne på daginstitutionsområdet blive forringet, og en del sociale tiltag vil blive lukket, eksempelvis den kommunale støtte til at hjælpe prostituerede. Foreninger og kulturliv vil opleve forringelser og lukninger på grund af nedskæringerne.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.