Frankrig vil have storbyerne til at redde klimaet

Borgmestre fra København, Paris, Bogota, Istanbul og Vancouver skal hjælpe den franske præsident og FNs klimachef med aftale på klimatopmøde

Pressemeddelelse 1. juli 2015

Den franske præsident François Hollande vil sammen med den franske regering og FNs klimachef sikre en bindende aftale ved FN’s Klimatopmøde i december ved at danne en tæt alliance med verdens storbyer og øvrige NGO’er. Det fælles fodslag skal findes ved et Klimatopmøde i Lyon 1. og 2. juli. Her vil teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) som eneste dansker og en af blot 40 VIP inviterede få muligheden for at tale direkte med præsident Hollande samt overbevise den franske udenrigsminister Laurent Fabius og FN’s klimachef Christiana Figueres om storbyernes engagement. Det er første gang verdens storbyer får så central en rolle forud for et af FN’s klimatopmøder.

”Regeringschefer har nu på en endeløs række af klimatopmøder talt meget om at gøre noget for klimaet uden at handle. Samtidig er storbyer over hele verden allerede trukket i arbejdstøjet. København har nedbragt udledningen af CO2 med 31 pct. og vi vil være verdens første CO2 neutrale hovedstad i 2025. Det resultat og engagement har givet genlyd over hele verden og åbner nu for indflydelse på Frankrigs udkast til slutteksten for FN’s klimatopmøde i december,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Storbyerne står i dag for 70 pct. af verdens C02-udledning, og derfor er storbyernes erfaringer og fremadrettede engagement helt centralt for en ny klimaaftale. Og storbyernes rolle vil kun stige de kommende år, da flytningen fra land til by er en global tendens.

”I dag er storbyerne en af de helt store synder, når det kommer til udledningen af CO2. Men det er også i de tætbyggede storbyer, at vi nemmest kan skabe fremtidens løsninger som transport baseret på cykler og kollektiv trafik og CO2-neutral fjernvarme. København har lagt sig i spidsen med udviklingen af mange af fremtidens løsninger, og derfor bliver der spidset øre, når vi taler i internationale sammenhænge,” siger Morten Kabell.

Storbyernes engagement i klimasagen har flere årsager. De første storbyer er allerede begyndt at mærke konsekvenserne af det skiftende klima med skybrud, tørke og stigende havvandsstigninger. Det tvinger byerne til at gennemføre massive investeringer, og derfor har de en interesse i at begrænse klimaforandringerne mest muligt. Men den grønne omstilling er også efterspurgt af indbyggerne i storbyer over hele verden på grund af konkrete gevinster i form af renere luft, mindre trafikstøj, rent vand i søer og havene.

”Når København vokser eksplosivt i disse år skyldes det, at vi er lykkes med skabe renere luft, rent badevand i havnen, grønne områder af høj kvalitet og øget sikkerhed i trafikken for cyklister og fodgængere. Det er afgørende for livskvaliteten i en storby,” forklarer Morten Kabell.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.