Gl. Jernbanevej næsten i mål

Trafiksikkerhedsprojektet på Gl. Jernbanevej afsluttes i næste uge. Dog mangler cykelstien mod Toftegårds Allé, der først kommer til foråret

Nye fortove og cykelbaner, små pladser og flere træer. Der er blevet arbejdet igennem på Gl. Jernbanevej det sidste halve år for at sikre bedre og tryggere forhold for cykler og gående. I næste uge er projektet færdigt, og de mange forbedringer er klar til at blive taget i brug. Dog med undtagelse af det sidste stykke cykelsti mellem svinget på Gl. Jernbanevej og Toftegårds Allé, som først etableres til foråret. Projektets udformning er blevet til på baggrund af en borgerinddragelsesproces med deltagelse af mere end 200 lokale beboere og er således tilpasset naboernes ønsker og behov, og det har været en vigtig detalje i arbejdet med forbedringen af Gl. Jernbanevej, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Hvis vores trafikale løsninger skal give mening lokalt, kræver det, at vi lytter til beboerne i området. Nu får vi en Gl. Jernbanevej, hvor forholdene for de bløde trafikanter er forbedret og trygheden øget, og som samtidig udspringer af lokalt engagement. Samtidig har vi gjort Valby grønnere til glæde for alle, siger Morten Kabell.

Tovtrækkeri om cykelsti
Cykelstien mod Toftegårds Allé har været en central del af Gl. Jernbanevej-projektet hele vejen igennem. Den skulle egentlig anlægges samtidig med de øvrige dele af projektet, men forskellige opfattelser hos Københavns Kommune og Københavns Politi omkring påvirkningen af trafikken ved cykelstien har gjort, at tilladelsen til cykelstien først blev givet så sent, at cykelstien ikke kan nå at blive anlagt inden vinteren. Derfor rydder entreprenøren nu byggepladsen og vender tilbage til foråret.

En ny plads på vejen

Med projektet er der blevet skabt en helt ny plads mellem Hønsebroen og Gl. Jernbanevej, hvor der før var vejbane.  Pladsen er etableret med nye træer og siddemøbler, som inviterer til ophold og til at nyde solen. Området har også fået bedre belysning. Bilkørslen her er nu blevet ensrettet og hastigheden sat ned til 15 km/t. Samtidig er der anlagt dobbeltrettet cykelsti, som forbinder Hønsebroen med banevolden og den nye grønne cykelrute, Carlsbergruten, gennem Carlsberg.

På Gl. Jernbanevej er hastigheden sat ned til 40 km/t, og i alt er der plantet 22 nye træer. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.