Ingen fremtid for by- og pendlercykler

Morten Kabell har mistet tålmodigheden med GoBike, der ikke kan leve op til aftalen om levering af nye by- og pendlercykler

Pressemeddelelse d. 15. april 2015

 

GoBike skulle 1. april have leveret samlet set 1.860 by- og pendlercykler til København, DSB og Frederiksberg. GoBike er stadig langt fra at levere alle cykler, og selskabet har nu meddelt, at cyklerne ikke vil blive leveret med mindre København forudbetaler for cyklerne uden nogen form for garanti eller sikkerhedsstillelse.

I København har politikerne øremærket 40 mio. kr. til dette by- og pendlercykler, som skal udbetales i rater, efterhånden som GoBike leverer det aftalte antal cykler. På nuværende tidspunkt er der af de 40 mio. kr. udbetalt 5 mio. kr. til GoBike.

”Jeg er stor tilhænger af ideen om by- og pendlercykler, da alle undersøgelser peger på, at de kan bidrage til at nedbringe biltrafikken i København. Men det kræver, at cykler rent faktisk kommer på gaden. Nu har GoBike endegyldigt bevist, at de ikke evner at levere varen. Vi skal ikke kaste gode penge efter det, der har vist sig at være en tvivlsom leverandør, og derfor smækker vi kassen i for at begrænse tabet,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

By- og Pendlercykelfonden, der varetager Københavns, Frederiksbergs og DSB’s interesser overfor GoBike, vil nu fremsætte et påkrav om overholdelse af aftale inden for 14 dage. Hvis ikke GoBike lever op til påkravet, vil fonden ophæve rammeaftalen og erklære selskabet konkurs samt tage de skridt, der er nødvendige for at sikre så meget som muligt af ejerkredsens tidligere indbetalinger fra boet.

På Københavns Rådhus skal partierne bag aftalen om at afsætte 40 mio. kr. til by- og pendlercykler nu aftale, hvad de tilbageværende penge skal bruges til. Står det til Morten Kabell dropper forligskredsen planerne om et nyt by- og pendlercykelsystem og bruger i stedet for pengene på andre cykelprojekter.

”Antallet af hotelcykler er eksploderet og dækker i stigende grad turisternes behov for cykler. Skal et nyt cykelsystem have en fair chance, skal det være målrettet pendlerne. Det kræver opbakning fra kommuner i hele regionen, fra en bred kreds af trafikselskaberne og statslig medfinansiering som fødselshjælper. De forudsætninger er simpelthen ikke til stede i dag, og derfor kan vi fremme alternativer til bilen bedre med investeringer i bedre forhold for fodgængere og cyklister,” siger Morten Kabell.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619