København åbner for mere grøn trafik

Fremtidens trafikbillede i København kan med stor sandsynlighed få tilføjet en ny brik i form af el-bybiler.

Teknik- og Miljøudvalget har givet grønt lys for at give el-bybiler mulighed for en p-licens til voldsomt nedsat pris, og dermed kan en konkurrenceudsættelse sættes i gang. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ser potentiale i projektet.

Der er ikke voldsom rift om parkeringspladser til elbiler i København i øjeblikket, men det kan nu gå hen og ændre sig. Et flertal af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har nemlig åbnet for muligheden for at give el-bybiler en billigere parkeringslicens end konventionelle bybiler på benzin eller diesel. Motivationen er at få flere københavnere til at opgive egen bil og benytte sig af den grønne transport som cykler, busser, tog og metro, og når der så er behov for en bil, sker det i en grøn en af slagsen, som ikke udleder skadelige stoffer som almindelige biler.

-Vi har endnu ikke belæg for at sige, at bybiler er trængselsreducerende på kort sigt, men håbet er, at de på lang sigt kan have samme effekt som de delebiler, vi kender i forvejen – nemlig at vi får færre biler i byen. Når vi vælger at tilbyde en nedsat licens til el-bybiler i dette forsøg, er det selvfølgelig, fordi de i langt mindre grad belaster miljøet, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Med udvalgets godkendelse af indstillingen kan interesserede selskaber snart byde på el-bybilslicenserne. Med den nye mulighed håber Morten Kabell, at en sådan løsning kan være med til at få mange af de nye københavnere, som hver måned strømmer til byen, til at undlade at tage en bil med sig. Med en mulig el-bybil vil der være et godt og grønt alternativ til private benzinbiler, og derfor håber borgmesteren også, at flere københavnere afhænder deres nuværende bil, hvis projektet bliver til virkelighed:

-Vi har verdens bedste cykelstier, og mange steder er det langt hurtigere at tage cyklen igennem København sammenlignet med en bil. Hvis flere opgiver den private bil til fordel for kollektiv transport og cyklen, og så snupper en el-bybil, når det er nødvendigt, får vi skabt mere plads på vejene i København til den nødvendige erhvevstrafik og ikke mindst langt mindre støj- og luftforurening, lyder det fra Morten Kabell.

Også hos Dansk Elbil Alliance er der begejstring at spore i forhold til det nye projekt:

-Det er et fantastisk spændende projekt, København nu sætter i gang. Med projektet får vi etableret en intelligent mobilitetsløsning i vores by samtidig med, at vi får reduceret støj og forurening. Det er flere fluer med et smæk. Dertil glæder det mig, at projektet samtidig er med til at skabe synlighed om elbiler, og jeg ser frem til, at københavnerne kommer til at opleve den glæde det giver at køre elbil. Og så gør det jo heller ikke noget, at man kan smile til cyklisterne undervejs og vide, at man ikke har en sky af partikelforurening efter sig, siger branchechef i Dansk Elbil Alliance Lærke Flader.

Energistyrelsen og Region Hovedstaden støtter projektet med 5,2 millioner kroner. Sammen med E.ONs investeringer vil de samlede investeringer i ladeinfrastruktur beløbe sig til ca. 15 millioner kroner i København.

For mere information kontakt pressekonsulent Andreas Hein på tlf. 51 36 44 94. 

 

Godkendelsen giver mulighed for et fem-årigt forsøg. Systemet forventes i drift ultimo 2015.

Indstillingen forventes ikke at medføre hverken mer- eller mindreindtægter på parkeringsområdet. Det er Teknik- og Miljøforvaltningens vurdering, at parkeringslicensen for el-bybiler vil balancere med det forventede indtægtstab på betalingsparkering

Op til 500 el-bybiler vil kunne få parkeringslicens til at parkere i kommunen, men det forventes ikke, at alle el-bybilerne vil være i København konstant, da bilerne kan køre og parkere i flere kommuner.

Med Lov om offentlige veje mv. vedtaget i Folketinget den 19. december 2014 åbnes mulighed for, at transportministeren kan udstede regler om, at kommuner kan tilbyde en særlig p-licens af miljøhensyn til visse typer af biler, herunder elbiler. Bekendtgørelsen er ikke udstedt, men forventes at træde i kraft inden udgangen af marts 2015. Denne sag behandles under forudsætning af, at bekendtgørelsen giver kommunen den nødvendige hjemmel.

Bybiler er et forholdsvist nyt koncept, og de begrænsede erfaringer tyder på, at deres trængselsreducerende effekt på kort sigt er tvivlsom, men på længere sigt kan bybiler have samme trængselsreducerende effekt som traditionelle delebiler. Der er derfor behov for en nærmere undersøgelse via en forsøgsperiode. Region Hovedstaden har sat 3,4 millioner af til vidensopsamling m.m..