København aktivt engageret i COP21 i Paris

København kæmper for byernes rolle ved COP21 i Paris

Pressemeddelelse 27. november 2015

København har siden 2007 arbejdet sammen med et stort netværk af byer og byorganisationer fra hele verden for at få byernes rolle i bekæmpelsen af klimaændringerne ind i FNs klimaaftale.

 På COP21 i Paris, ser det ud til at lykkedes. Men aftalen løser ikke alle problemer. Byer og borgere verden over mærker allerede nu konsekvensen af klimaændringerne fra ekstrem tørke til skybrud og stigende vandstande. Og aftalen i Paris ser ud til at blive for uambitiøs, når det kommer til reduktion af CO2-udledningen og finansiering af klimatilpasning i byerne.

København er sammen med bl.a. Johannesburg, Vancouver, Seoul og Paris repræsenterede ved COP21, for at kræve handling fra verdens regeringer. Lykkes det, at få anerkendt byernes rolle skrevet ind i aftalen, vil man lægge en vigtig grundsten i arbejdet med at nedbringe verdens CO2-udledning.

”København har arbejdet målrettet på, at få byernes rolle ind i FNs klimaaftale siden 2007. Nu ser det endeligt ud til at lykkedes. Men det er for tidligt at juble. Nationerne har ikke indmeldt tilstrækkeligt ambitiøse reduktioner af CO2-udledningen til at holde temperaturstigningen under 2 grader. Og især de hastigt voksende megabyer i udviklingslandene mangler finansiering både til at sikre klimarigtige investeringer i infrastruktur og til at forebygge klimakatastrofer,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

I dag bor ca. 50 pct. af verdens befolkning i byer, og byerne er ansvarlige for 70 pct. af den globale CO2 udledning. I 2050 vil 70 pct. af verdens befolkning bo i byer. Over hele verden viser storbyerne stor interesse for at nedbringe deres CO2-udledning. Men kun 4 pct. af de største storbyer i udviklingslandene er kreditværdige, og dermed kan de ikke finansiere den grønne omstilling. Bliver byernes rolle anerkendt af FN vil det åbne for lån fra eksempelvis Verdensbanken, og det vil sætte skub i den grønne omstilling.

For København kan en anerkendelse af byernes rolle betyde, at det bliver nemmere at få andel i EU-midler til udviklingen af ny grøn teknologi og lån fra Den Europæiske Investeringsbank til finansiering af konkrete projekter.

Allerede på åbningsdagen for civilsamfundets, byernes og NGOernes del af COP21 den 1. december, skal teknik- og miljøborgmester Morten Kabell efter planen repræsentere København. På grund af terrorangrebene tidligere på måneden er der dog stadig store usikkerheder om de planlagte arrangementer. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.