København investerer 60 millioner i intelligent trafik

Det bliver nemmere at komme frem i København og endnu mere attraktivt at tage cyklen eller den kollektive trafik.

Pressemeddelelse 1. februar 2015

Hovedstadens trafik skal styres intelligent og digitalt, så det bliver nemmere at komme frem i København og endnu mere attraktivt at tage cyklen eller den kollektive trafik. 60 millioner er sat af til det banebrydende projekt, som skal blive til en eksportvare til alverdens storbyer.

Busser, der får fortrinsret ved lyskryds, så de kan overholde køreplanen. Cyklister, der slipper for at holde for rødt, fordi lyskrydsene tilpasser sig trafikken og sikrer det bedst mulige flow. Lyskryds der reagerer og giver ekstra grønt lys, når en fodboldkamp eller koncert er færdig, så gaderne omkring et stadion lynhurtigt bliver tømt for den ekstra trafik, og støjen i lokalområdet hurtigt daler. Det er fremtiden i København. 

Med en investering på 60 millioner kroner i udviklingen af Intelligente Trafik Systemer (ITS) og fokus på at fremme grøn mobilitet går København nye veje for at komme trængslen på vejene til livs og skabe bedre forhold for både fodgængere, cyklende, bilister og kollektiv trafik i storbyer. I dag er styringen af trafikken statisk og derfor forældet, men fremover skal sensorer og kameraer være med til at gøre den dynamisk, forklarer teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL): 

-Med ITS kan vi afvikle trafikken langt mere fleksibelt. Vores forsøg har vist, at vi ved at prioritere cyklister og busser på visse strækninger kan reducere rejsetiden markant. Det giver både renere miljø og bidrager til at mindske CO2-udledningen. Samtidig vil vi fremme et godt byliv med en mere fleksibel brug af den begrænsede plads i byen, siger Morten Kabell.

Overborgmester Frank Jensen (A) understreger samtidig, at ITS kan være med til at skabe bedre plads til den nødvendige biltrafik:
-København investerer i disse år massivt i at løse trængslen på byens veje. Med ITS får vi nogle effektive redskaber, der kan skabe bedre flow i trafikken. Vi skal blandt andet have flere til at vælge cyklen og den kollektive trafik, så vi skaber bedre plads til den nødvendige biltrafik som fx erhvervstrafikken, lyder det fra Frank Jensen, som sammen med Morten Kabell tidligere har peget på, at det er nødvendigt at investere ti milliarder i Københavns trafik over de næste ti år. 

Ved at fokusere på den kollektive transport og de bløde trafikanter gennem brugen af ITS adskiller Københavns sig fra andre storbyer, og netop udviklingen af de nye systemer med det grønne fokus kan vise sig at være nøglen til at løse andre storbyers trafikproblemer i fremtiden. De færreste storbyer har mere plads at tage af til trafikken, og derfor handler det om at prioritere de grønne og trængselsreducerende transportmidler. I København gælder det fx busser og cyklister, som får mere ud af den plads, en bil optager, fordi der er plads til flere passagerer i bussen eller flere cyklister på den samme plads, som en bil fylder. Derfor er der altså også tale om løsninger, som gerne skulle give mening for andre storbyer at investere i ved at gøre København til skoleeksempel på modernisering og fremtidssikring af storbytrafik.