København vil af med stive statslige regler om affald

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vil spare knap 12.000 små virksomheder for administrationsgebyr på samlet set 9 mio. kr.

Pressemeddelelse 18. september 2015

I denne uge dumper en opkrævning for administration af den kommunale affaldsordning ind hos 26.916 københavnske virksomheder. I næsten halvdelen af tilfældene er der tale om små virksomheder med ingen eller få ansatte, som og ofte er drevet fra ejerens hjemadresse.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vil gerne afskaffe administrationsgebyret for små virksomheder med ingen eller kun en ansat og uvæsentlige affaldsmængder. Men stive statslige regler gør, at kommunen skal opkræve gebyrerne, medmindre virksomheden har en branchekode, som Miljøstyrelsen har vurderet ikke skal betale gebyret. Hvis kommunen vil fritage virksomheder med andre branchekoder for administrationsgebyret, kræver det en konkret vurdering af hver enkelt virksomheds affaldsmængder. En sådan konkret og individuel vurdering er meget ressourcekrævende og får den kommunale administration til at eksplodere.

”Vi får hvert år mange henvendelser fra små virksomheder, der er frustrerede over at skulle betale administrationsgebyr, fordi gebyret har tilknytning til en affaldsordning, som de stort set ikke gør brug af. Men som kommune kan vi ikke fritage alle disse små virksomheder per automatik. Miljøministeren bør komme de små virksomheder til undsætning og ændre på reglerne,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Morten Kabell skrev sidste år til tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl (S) med en opfordring til at ændre på reglerne. Det positive svar udeblev, og derfor vil Morten Kabell nu rettet henvendelse til den nye energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) for at bede ham hjælpe med at befri de små virksomheder fra det meningsløse bureaukrati.

”Jeg så gerne, at staten skubbede mere på den grønne omstilling med afgifter som redskab. Men det har ingen miljøeffekt at pålægge små virksomheder med ingen eller 1 ansat og små affaldsmængder et administrationsgebyr. Det eneste vi får ud af ordningen er unødvendig administration. Og derfor er ordningen med til at fjerne forståelsen og accepten af grønne afgifter som vejen til et bedre miljø og klima,” siger Morten Kabell.

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune vurderer, at det vil være stort set udgiftsneutralt for kommunen at droppe administrationsgebyret for de små virksomheder med ingen eller 1 ansat på grund af sparede omkostninger til udsendelse af opkrævninger og behandling af klager over gebyret.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.