København vil cigaretskodderne til livs

I 2025 skal 2/3 af københavnerne kunne erklære sig enige i, at de bor i en ren by. Særligt cigaretskodderne skal der sættes ind overfor.

Pressemeddelelse 14. december 2015

København bevæger sig i den rigtige retning, når det gælder om at holde byen ren, viser en helt ny undersøgelse af renholdet i seks europæiske hovedstæder. København er gået fra en sidsteplads i 2010 til en delt tredjeplads med Stockholm i år. Undersøgelsen viser, at renholdelsesniveauet i Indre By har været stigende over de sidste fem år, og at København nu ligger på en førsteplads, når det gælder renholdet i byens parker.

København har dog stadig udfordringer med affald i byens gader, og det er særligt cigaretskodder, der afholder København fra at få en højere placering i sammenligningen med de øvrige europæiske byer. Det billede bekræftes af de affaldstællinger, som Teknik- og Miljøforvaltningen gennemfører tre gange årligt. Her viser den nyeste tælling, at cigaretskod udgør 85 pct. af det henkastede affald på byens gader.

”Selv om vi ikke når i mål med ambitionen om at blive Europas reneste hovedstad i 2015, opgiver vi ikke kampen for et renere København. Med vores nye vision for byen, ”Fællesskab København”, har vi vedtaget et ambitiøst mål om, at 2/3 af københavnerne i 2025 skal opleve, at de bor i en ren by. Hvis vi skal nå det mål, er det udfordringen med cigaretskodder, vi skal komme til livs. Derfor sætter vi nu ind med en række nye tiltag,” siger teknik- og miljøborgmester, Morten Kabell (EL).

Teknik- og Miljøforvaltningen angriber udfordringen med cigaretskodder på to fronter. Den ene fokuserer på adfærd, mens den anden fokuserer på at indrette byen, så den bliver nemmere at renholde.

I dag er det en udfordring, at cigaretskodder ryger ned i de sandfyldte fuger mellem brostenene, hvor fejemaskinerne ikke kan komme til. Derfor har Københavns Kommune stillet krav om, at der bliver lavet faste fuger mellem brostenene under byens nye buslæskærme, når København i 2016 får etableret nye læskærme ved busstoppestederne.

Sideløbende arbejder Københavns Kommune med at gøre det lettere for rygerne at komme af med deres cigaretskodder under hensyntagen til, at røgen skal skade andre mindst muligt. Tidligere forsøg har vist, at synligt og strategisk placerede askebægre kan reducere andelen af skod på gaden med op til 46 pct.

”På samme måde som vi gør det let for københavnerne at smide deres affald i skraldespanden, skal vi også sikre, at rygerne kan komme af med cigaretskodderne. Kampen mod cigaretskodderne er en fælles indsats mellem alle, der ønsker en ren by, og når vi ved, at problemet med cigaretskodder er størst uden for f.eks. barer, cafeer og restaurationer, vil jeg igen appellere til, at vi i fællesskab arbejder med de områder,” siger Morten Kabell.

I øjeblikket samarbejder Teknik- og Miljøforvaltningen med Christianshavn Gymnasium og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om at teste, hvordan adfærdsdesign kan påvirke eleverne til at undlade at kaste skod og tage hensyn, når de ryger. Resultatet vil blive brugt som inspiration til resten af byen.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.