Københavnske skolebørn skal være sikre i trafikken

En række initiativer skal øge sikkerheden og trygheden på veje omkring syv københavnske skoler.

Pressemeddelelse 9. december 2015

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vil fortsat kæmpe for, at endnu flere skoleveje kan sikres i fremtiden, selvom partierne bag budgettet for 2016 ikke prioriterede flere sikre skoleveje. 

Københavns befolkning vokser måned efter måned med 1000 nye indbyggere, og blandt dem er også mange skolebørn. Derfor skyder nye skoler op rundt omkring i byen, mens andre bliver lagt sammen og skoledistrikter ændres. Men nye skoler er ikke nok i forhold til at tage godt imod nye og nuværende elever. Børnenes vej til og fra skole er også nødvendig at tage sig af, fordi der ofte er en hel del biltrafik i områderne. Dette skaber utryghed blandt elever og i særdeleshed blandt forældre. En utryghed der i nogle tilfælde fører til, at skolebørn ender på bagsædet frem for på cyklen, hvilket blot øger trængslen og forværrer sikkerheden på skolevejene. Ud fra en stærk politisk ambition om, at børn i København uden fare skal kunne gå og cykle i skole, var Enhedslisten derfor med til at sikre 10 millioner kroner til ”et København med stærke skoler” i 2015.

Teknik- og Miljøudvalget har nu vedtaget den første af to projektpakker, der skal føre ambitionerne ud i livet. Helt konkret har der været midler nok til, at vejene omkring syv københavnske skoler kan gøres mere trygge. Projektforslaget er blevet udarbejdet i samarbejde med de forskellige skoler og indebærer konkrete initiativer, der skal øge sikkerheden på vejene og i nærområdet. Morten Kabell glæder sig over, at sikkerheden nu bliver bedre for børnene på en række københavnske skoler. Han ærgrer sig dog samtidigt over, at Enhedslisten ikke fik skaffet et politisk flertal, og derved bevillinger, til at sikre flere skoleveje i budgettet for 2016.

- Børn skal føle sig trygge, når de færdes i den københavnske trafik. Især omkring skoler, hvor børn har deres daglige gang i flere år, er det vigtigt, at de sikkert og trygt kan hoppe på cyklen eller bevæge sig til fods i kvarteret. Derfor vil jeg fortsat kæmpe for at skaffe bevillinger til sikre skoleveje, så vi i fremtiden kan øge sikkerheden for skolebørn i hele København, understreger Morten Kabell.

Nogle af de initiativer, der skal forbedre trafiksikkerheden, er blandt andet: Bedre og sikre oversigtsforhold, bedre krydsningsmuligheder, bedre forhold for cyklister, og en nedsættelse af hastigheden for bilister. For at sikre dette bliver der flere steder etableret bump, sideheller, cykelbaner, signalanlæg og krydsningspunkter. Derudover er der øremærket to millioner kroner til undervisning og adfærdskampagner.

De syv skoler, der kan se frem til tryggere skoleveje, er: Lergravsparkens Skole, Den Grønne Friskole, Peder Lykke Skolen, Vigerslev Allés Skole, Korsager Skole, Tagensbo Skole og Kildevældsskolen.

Anlægget af de forskellige initiativer forventes igangsat 1. april 2016. Samtidigt arbejder Teknik- og Miljøforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen sideløbende med at vurdere og prioritere andre sikre skolevejsinitiativer inden for projektets økonomiske ramme. Denne  projektpakke vil blive fremlagt i foråret 2016. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.