Kabell til transportminister: Træk ikke stikket til elbiler

Landets kommuner får langt mindre frihed til at tilbyde elbiler gratis parkering end oprindeligt planlagt

Pressemeddelelse 13. august 2015

Som en af sine første gerninger har den nye transportminister i sidste øjeblik ændret på en bekendtgørelse om kommunernes mulighed for at tilbyde rabat på parkering til elbiler. Den tidligere regering ville give kommunerne mulighed for at tilbyde gratis parkering til alle elbiler, der benyttede kommunens parkeringspladser. Men den nye transportminister vil kun lade kommunerne give rabat på beboer- og erhvervslicenser. Til gengæld skal elbiler betale det samme for timeparkering som forurenende benzin- og dieselbiler. Da prisen for beboerlicenser i dag er meget lav i alle landets kommuner, vil ejerne af elbiler ikke reelt mærke nogen økonomisk fordel.

”Den nye regering har meget klart meldt ud, at de ikke vil forlænge afgiftsfritagelsen for elbiler. Og nu ændrer den nye transportminister kommunernes mulighed for at fremme elbiler med gratis parkering i 11. time. Det virker som en bevidst hetz mod elbiler og tegner til en kulsort fremtid for transportpolitikken i Danmark, hvis transportministeren fastholder den ændring. Jeg vil opfordre ministeren til at droppe de foreslåede ændringer og give kommunerne den oprindeligt planlagte frihed til at tilbyde gratis parkering til elbiler på grund af de åbenlyse fordele med mindre støj og luftforurening,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Folketinget vedtog den 19. december 2014 en ny vejlov. Her blev Transportministeren bemyndiget til at udstede regler for kommunernes mulighed for at tilbyde rabat på parkering af miljøhensyn, herunder elbiler. Den tidligere transportminister lagde op til, at kommunerne kunne gøre det gratis at parkere med elbiler. Men i elvte time har den nye minister altså ændret reglerne, så kommunerne får langt mindre frihedsgrader til at differentiere prisen for parkering ud fra miljøfordele.

Den nye kurs kan også få konsekvenser for Arrivas nye projekt med bybiler i København. Det oprindelige udkast til bekendtgørelse gjorde det muligt for kommuner at give rabat til bybiler af miljømæssige hensyn. Derfor havde politikerne i København vedtaget en forsøgsordning med rabat på parkering til op imod 500 elbybiler under forudsætning af, at den endelige bekendtgørelse rummede mulighed herfor. Det muliggjorde det første udkast til bekendtgørelsen. Men transportministeren lægger nu også op til at fjerne muligheden for at give en særlig rabat på parkering til elbybiler.

”Staten har gennem Energistyrelsen og i samarbejde med Region Hovedstaden investeret knap 10 mio. kr. i det nye projekt med elbybiler. Det er helt ulogisk, at staten med den ene hånd investerer i projektet, der skal fremme elbiler, mens staten med den anden hånd fjerner muligheden for, at vi som kommune kan tilbyde rabat på parkering med elbiler. Jeg må på det kraftigste opfordre transportministeren til også på dette punkt at ændre bekendtgørelsen tilbage til det oprindelige udgangspunkt,” siger Morten Kabell.

Københavns Kommune fik det nye udkast til bekendtgørelse i høring mandag aften. Kommunens jurister er derfor stadig i gang med at vurdere konsekvenserne af de foreslåede ændringer. Høringsfristen er fastsat til en uge.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.