Lad havnetunnel konkurrere med roadpricing

Teknik- og miljøborgmesteren mener, at storskalaforsøg med roadpricing skal supplere regeringens varslede undersøgelse af en havnetunnel

Pressemeddelelse 29. juni 2015

I det netop fremlagte regeringsgrundlag varsler regeringen yderligere undersøgelser af en havnetunnel. Men en havnetunnel løser ikke hovedstadens trængselsproblemer. Den letter trængslen en smule i det centrale København. Men samlet set stiger biltrafikken, og trafikbelastningen og trængslen i bydele som Amager, Ydre Østerbro, Sydhavn og Valby samt nabokommunen Gentofte vil blive større. Hvis målet er at nedbringe trængslen bør man i stedet for satse på roadpricing, der vil nedbringe trængslen med 19 pct. Derfor opfordrer teknik- og miljøborgmester Morten Kabell regeringen til at spille på to heste i det videre analysearbejde. Hest nummer to skal være et storskalaforsøg med roadpricing som anbefalet af trængselskommissionen.

”Regeringen vil nu undersøge mulighederne for en havnetunnel og varsler samtidig en omlægning af bilafgifterne. Hvis regeringsgrundlagets ord om en effektiv infrastruktur med balance i investeringerne mellem vejtrafik og kollektiv transport skal stå til troende, så bør regeringen gribe trængselskommissionens anbefaling om et storskalaforsøg med roadpricing. Hvis fremtidens trafikpolitik ikke skal blive en ideologisk diskussion, skal vi have undersøgt begge alternativer,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

I valgkampen lovede Venstre at bruge op imod 40 mio. kr. på yderligere undersøgelser af en havnetunnel. Trængselskommissionen vurderer, at et storskalaforsøg med roadpricing kan gennemføres for 100 mio. kr.

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell undrer sig også over, at regeringsgrundlaget peger på konkrete vejinvesteringer og skriver, at der skal være en balance mellem investeringer i vejtrafik og kollektiv transport. Samtidig slår regeringsgrundlaget fast, at pengene til nyinvesteringer er meget begrænset, hvorfor der skal investeres i projekter med størst effekt.

”En havnetunnel koster 21 mia. kr. og vil ifølge regeringens egen logik skulle matches af et løft til den kollektive transport med et tilsvarende beløb. Det er ikke realistisk at finde så mange penge, når regeringen selv slår fast, at råderummet er begrænset. Derfor bør den nye regering lytte til trængselskommissionens anbefalinger og fokusere investeringerne i hovedstaden på cykler og kollektiv transport og løse trængslen på vejene med roadpricing,” siger Morten Kabell.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.