Lokale har fundet skybrudsløsningen for Damhussøen

Efter input fra lokale Vanløseborgere er skybrudsløsningen for Damhussøen og Damhusengen blevet millioner af kroner billigere

Pressemeddelelse 13. oktober 2015

Samtidig kan man nøjes med et mindre indgreb i søen. 

Voldsomme skybrud er faldet over København de senere år, og derfor er kommunen godt i gang med at sikre byen mod de massive vandmasser, som tidligere har skabt ødelæggelser for milliarder. I Vanløse skal Damhussøen og Damhusengen være en del af løsningerne, som skal holde vandmasserne tilbage og væk fra kloakker og veje. Kommunens oprindelige udkast faldt dog ikke i god jord, og derfor satte kommune og lokale kræfter sig sammen for at finde den rette løsning for området, og det er nu lykkedes. Mandag stemte politikerne ja forslaget for skybrudsløsningen, og det har været en god erfaring for Vanløse Lokaludvalg at samarbejde med kommunen, fortæller formand Bent Christensen:

- Vi har været glade for at deltage i arbejdsgruppen. Den nye løsning imødekommer en stor del af de prioriteringer, vi har lagt til grund for vores forslag til løsning, herunder blandt andet at Damhusengen stort set bevares, som den er i dag, siger Bent Christensen.

Kommunens forslag gik blandt ud på, at Harrestrup Å igen skulle krydse engen, som det tidligere har været tilfældet, men den plan var der ikke opbakning til lokalt. Blandt andet satte foreningen Enggruppen sig til modstand og argumenterede for, at en sådan ændring på ingen måde ville være i brugernes interesse. Derfor engagerede Vanløseborgerne sig i kommunens arbejde, og det har blandt andet betydet, at prisen på skybrudsløsningen blandt andet er faldet fra 175 millioner kroner til omkring 100 millioner kroner. Det er dog ikke kun på grund af prisfaldet, at projektet har fået politisk opbakning:

- Vores skybrudsløsninger skal først og fremmest sikre København mod oversvømmelser. Når det er sagt, er det nærmest lige så vigtigt, at vi får skabt løsninger, som kan bakkes op af de lokale. Vi forsøger at skabe grønne og blå byrum, når vi sikrer byen mod fremtidige skybrud, og det skal vi selvfølgelig gøre, så det giver mening for lokalsamfundet og ikke kun på et teoretisk plan på et skrivebord, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). Han glæder sig samtidig over det store engagement, der er lagt i at finde den rette løsning for området.

Udover i store træk at bevare Damhusengen, som den er i dag, skal Damhussøen klargøres til at rumme mere vand ved at hæve Damhusdæmningen. Desuden skal der anlægges en mindre regnvandspark ved Roskildevej.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.