Lokalplan skal bane vejen for ny moske

Det afgøres af Teknik- og Miljøudvalget om Islamisk Trossamfund må bygge en ny moske / kulturcenter på hjørnet af Tomsgårdsvej og Dortheavej

Teknik- og Miljøudvalget i København skal mandag den 16. marts tage stilling til, om der skal udarbejdes en lokalplan, der gør det muligt for Islamisk Trossamfund at bygge en ny moske og kulturcenter til erstatning for den nuværende moske og kulturcenter på hjørnet af Tomsgårdsvej og Dortheavej i Københavns Nordvestkvarter. 

En ny lokalplan er alene nødvendig, da Islamisk Trossamfund ønsker at bygge moske og moskegård i én bygning, der strækker sig ind på grunden, hvilket den eksisterende lokalplan ikke giver mulighed for. 

”Jeg bakker op om Islamisk Trossamfunds ønske om en ny lokalplan, der kan bane vejen for en ny moske og kulturcenter, der egner sig bedre til deres religiøse og mange kulturelle aktiviteter. København skal være en mangfoldig by, hvor alle religioner kan udfolde deres aktiviteter i rammer, de selv finder passende. Jeg glæder mig til at drøfte sagen med resten af udvalget på vores møde den 16. marts,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

I dag har Islamisk Trossamfund indrettet deres moske og kulturcenter i tidligere erhvervsbygninger på samme sted. Den nye moske og kulturcenter er tegnet af Henning Larsens Architects. Den nye bygning ønskes opført i op til tre etager af høj arkitektonisk kvalitet i en arkitektur med respekt for sin nordiske københavnske kontekst, der klart signalerer moske.

”Jeg er meget begejstret for Henning Larsen Architects forslag til en ny moske og kulturcenter. Den vil give et arkitektonisk løft til et lidt overset område af København. Samtidig vil den nye moske åbne sig mere over for den omgivende by end tilfældet er i dag,” siger Morten Kabell.

For yderligere oplysninger kontakt pressekonsulent Andreas Hein på 51 36 44 94