Luk Stormgade for biltrafik

Løs terrorsikring af Christiansborg ved at lukke Stormgade for biltrafik, foreslår teknik- og miljøborgmester Morten Kabell

Pressemeddelelse 14. december 2015

Christiansborg har siden foråret 2013 været sikret mod terrorangreb ved hjælp af en række granitsten, der er lagt rundt om hele slotspladsen. Løsningen er midlertidig, og skal erstattes af en permanent løsning. Men Christiansborgs løsningsforslag med en granitvold rundt om hele slotspladsen udgør en sikkerhedsrisiko i forbindelse med demonstrationer og andre store folkemængder, da mennesker kan falde ned og blive klemt, vurderer Københavns Politi. Derfor vil teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ikke godkende projektet.

”Den nuværende midlertidige terrorsikring af Christiansborg er uskøn og bestemt ikke en langtidsholdbar løsning. Der er ingen tvivl om, at vi skal have fundet en permanent løsning på terrorsikringen af Christiansborg. Men vi skal ikke løse et sikkerhedsproblem ved at skabe et nyt. Slotspladsen skal også fremover kunne bruges til store demonstrationer. Derfor må Christiansborg komme op med en ny løsning,” siger Morten Kabell, der gerne vil bidrage konstruktivt til at finde en løsning.

Terrorsikringen af Christiansborg skal sikre, at køretøjer ikke kan komme frem til Christiansborg via Slotspladsen. Morten Kabell peger på, at man ved at lukke en del af Stormgade for biltrafik i forbindelse med indvielsen af Metroen kan terrorsikre Christiansborg og samtidig skabe et nyt stort sammenhængende byrum bestående af Christiansborg Slotsplads, Gammel Strand, Ved Stranden og Højbro Plads. Derfor vil han opfordre Christiansborg til at arbejde videre med den løsning.

”Jeg så gerne, at vi begrænsede bilers adgang til hele den historiske Middelalderby, så der blev mere plads til cyklister, fodgængere og byliv. Og netop langs kanalen ved Christiansborg er der mulighed for at skabe et nyt stort byrum, der både kan bruges til demonstrationer, arrangementer og ophold,” siger Morten Kabell.

Hvis Morten Kabell ikke kan skaffe politisk opbakning i Teknik- og Miljøudvalget til en lukning af Stormgade for biltrafik, så vil han foreslå, at udvalget beder Christiansborg arbejde videre med en løsning, hvor Slotspladsen bliver skærmet af for biler med træer, granitbænke og andet byrumsudstyr.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.