Mere af den oprindelige Papirø skal bevares

Teknik og miljøborgmester Morten Kabell er positiv overfor forslaget til udviklingen af Papirøen, dog med en række ønsker til forbedringer

Pressemeddelelse, den 11. februar 2016

Københavnerne flokkes i dag om de tidligere industrihaller på Papirøen. Og Inderhavnens sidste minde om Københavns fortid som industriby er blevet et levende bevis på, at københavnerne tager byen til sig, når den bliver udviklet med respekt for de enkelte bydeles historie og særkende. Derfor glæder teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) sig over forslaget om at udvikle Papirøen med nye haller med plads til kulturoplevelser. Men borgmesteren så gerne flere af de eksisterende bygninger bevaret.

”København må ikke blive for mondænt og poleret. Derfor vil jeg fortætte kampen for at bevare en af Papirøens gamle industrihaller som et levende eksempel på områdets historie. Samtidig skal vi stille krav om at genanvende mest muligt fra de nuværende haller i det fremtidige byggeri,” siger Morten Kabell. 

Borgmesteren vil samtidig arbejde for at få størst mulig garanti for, at der rent faktisk bliver plads til kulturelle aktiviteter for københavnerne i de nye haller på Papirøen. Erfaring med byudvikling andre steder i København har vist, at de kulturelle ønsker har det med at blive negligeret og pladsen i stedet brugt til boliger eller erhverv, når projekterne skal realiseres. Samtidig skal der arbejdes videre med planerne for udendørsarealerne, så der bliver skabt gode muligheder for aktiviteter langs havnepromenaden og offentlig adgang til det grønne gårdrum.

”Vi har desværre alt for ofte set gyldne løfter om at skabe plads til københavnerne, hvor det gode byliv siden falmer, når projekterne skal realiseres. Det må ikke blive tilfældet for Papirøen. Det er det sidste sted på Inderhavnens solside, hvor vi kan skabe et sted, hvor alle københavnere kan komme og nyde godt af havnens rekreative potentiale. Vi skal sikre, at dem der får den gyldne mulighed for at udvikle området og giver noget tilbage til byen og københavnerne,” siger Morten Kabell. 

Områdets unikke placering skaber risiko for, at Papirøen bliver en rigmandsghetto på grund af tårnhøje priser på lejlighederne. Det vil Enhedslisten forhindre ved at stille krav om, at mindst 25 pct. af boligerne bliver almene boliger. 

Vinderforslaget placerer bilerne i en parkeringskælder, så selve Papirøen bliver uden biltrafik. Morten Kabell vil arbejde for, at der kommer så få parkeringspladser som muligt. Samtidig skal der sikres gode forhold for fodgængere, cyklister og brugerne af den kollektive trafik.

”Papirøens placering er unik set med rekreative øjne, men trafikalt er placeringen en noget af en udfordring. Hverken Prinsessegade eller Danneskiold-Samsøes Allé kan bære mere biltrafik. Derfor skal trafikken til og fra området primært ske med kollektiv transport, til fods og på cykel,” siger Morten Kabell. 

Teknik- og Miljøudvalget skal i den nærmeste fremtid behandle en såkaldt startredegørelse for Papirøen. Startredegørelsen går forud for og sætter den overordnede ramme for den lokalplan, der i sidste ende bestemmer, hvordan Papirøen skal udvikles. I forbindelse med lokalplanen får københavnerne mulighed for at blive hørt og sætte deres fingeraftryk på planerne for Papirøen. 

For yderligere kommentarer kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 51 68 06 19

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.