Miljøministeren får dødsfald på samvittigheden

Partikelforurening er en dræber i Københavns gader. Årligt dør 60 personer alene på grund af forurening med ammoniak fra landbruget.

Pressemeddelelse 4. februar 2016

Mens København har regler for udledning af skadelige partikler, når de kommer fra busser og lastbiler, er udfordringen langt større, når det kommer til at dæmme op for ammoniakemission fra landbruget. Praktisk talt er det umuligt, og derfor kan det også kun undre Københavns Kommunes teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), at miljøminister Eva Kjer Hansen ikke vil være med til at nedbringe det store forbrug af ammoniak i landbruget:

- Vi ved, at miljø- og sundhedsskadelig luftforurening fra ammoniak hvert år koster 60 personer livet bare i København. Jeg fatter simpelthen ikke, at Eva Kjer Hansen kan se sig selv i spejlet med disse dødsfald på samvittigheden! Ifølge regeringens eget notat vil helbredsudgifterne være ti gange højere end det, som det vil koste landbruget at reducere brugen af ammoniak – derfor er det jo ren galimatias ikke at få nedbragt, tordner Morten Kabell. 

Eva Kjer Hansen har forklaret sig med, at de foreslåede mål ville forringe landbrugets konkurrencevilkår, men den forklaring giver Morten Kabell ikke meget for: 
- Det er helt fair, at regeringen overvejer konsekvenserne for landbruget i sådant et forslag. Men det er hverken fair eller menneskeligt at sætte konkurrencevilkår over menneskeliv. Jeg forstår simpelthen ikke, at ministeren kan have samvittighed til dette, men det viser jo desværre meget godt, hvad regeringen tænker om menneskeliv, lyder det fra Morten Kabell. 

Borgmesteren har netop taget kontakt til flere EU-parlamentarikere for at få hjælp til at mindske ammoniakforureningen i København.  

Mens miljøministeren altså ved at stemme nej går imod renere luft til københavnerne, fortsætter sagen om luftmålestationen på H.C. Andersens Boulevard i det centrale København. Politikerne i København vil ikke efterkomme anmodninger fra miljøministeren om at flytte luftmålestationen, så den kommer længere væk fra trafikken og dermed også leverer lavere tal, når det kommer til luftforurening. Morten Kabell ser nemlig ikke nogen grund til at rykke måleren længere væk fra de sundhedsskadelige partikler fra trafikken: 

- Københavnerne færdes der, hvor målestationen står. Målestationen står mellem trafikken og cykelstien, og ovenikøbet står den længere væk fra trafikken, end hvor cyklisterne færdes bare 25 meter længere oppe ad H.C. Andersens Boulevard. Cyklisterne færdes jo i den afstand, hvor den måler i dag, så derfor giver den også et retvisende resultat af, hvad vi udsættes for i København, siger Morten Kabell. 

- Med disse sager kan vi vist roligt konstatere, at Eva Kjer Hansen godt nok har titlen som miljøminister, men langt fra handler som en. Det har konsekvenser, og det betyder fx, at københavnere dør som følge af luftforurening på Eva Kjer Hansens vagt, slutter Morten Kabell. 

11. december 2015 afslog politikerne i Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune en ansøgning om tilladelse til at flytte en luftmålestation på H.C. Andersens Boulevard. 4. januar har Miljøstyrelsen indgivet en klage over beslutningen til Vejdirektoratet. Københavns Kommune har indtil 29. januar til at komme med en udtalelse. 

EU-direktivet, som Eva Kjer Hansen stemte nej til, er et centralt værktøj til at sikre en væsentlig reduktion af baggrundsforureningen af Europa. I København stammer omkring 90 % af partikelforureningen fra kilder udenfor Københavns Kommune og Danmark. De foreslåede danske reduktionsmål frem mod 2030 ville kunne bidrage mærkbart til at mindske den grænseoverskridende luftforurening, som København er plaget af.  

I Danmark er landbruget den største kilde til ammoniakemission, som danner sundhedsskadelige partikler. Luftforurening med ammoniak koster hvert eneste år flere danskere livet end trafikulykker, og så koster det samfundet rigtig dyrt (tabte arbejdsdage, helbredsomkostninger mm). Partikelforureningen er årsagen til ca. 540 for tidlige dødsfald årligt i København. Ud af disse skyldes ca. 60 af dødsfaldene forurening med ammoniak fra landbruget. 

Det har således både store menneskelige og økonomiske konsekvenser. Ifølge regeringens eget rammenotat brugt til forhandlingerne vil helbredsudgifterne være ti gange højere end det, som det vil koste landbruget at reducere. Derudover kommer omkostningerne til naturen, for ammoniak medvirker til at udrydde sjældne arter af planter.  En større reduktionsindsats vil altså kunne betale sig samfundsøkonomisk.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.