Nej tak til en havnetunnel

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vender sig stærkt imod Venstres forslag om en havnetunnel i København

Pressemeddelelse d. 9. juni 2015

Venstre har trukket den københavnske havnetunnel ind i valgkampen. Løftet til 21 mia. kr. skal hjælpe partiet med at generobre regeringsmagten. Socialdemokraterne på Christiansborg bakker tøvende op om ideen. Men på Københavns Rådhus advarer teknik- og miljøborgmester Morten Kabell mod forslaget, da en havnetunnel vil gøre det nemmere at køre i bil til og fra København og dermed underminere kommunens arbejde med at blive verdens første CO2 neutrale hovedstad. En havnetunnel indgik heller ikke i Trængselskommissionens anbefalinger til initiativer, der kunne nedbringe trængsel, luftforurening og CO2-udledning fra trafikken i hovedstaden.

”En havnetunnel er en kulsort investering, der kun skaber flere problemer med trængsel, luftforurening og udledning af CO2. Hvis vi skal løse hovedstadens trængselsproblemer, har trængselskommissionen anbefalet investeringer på op imod 42 mia. kr. i primært forbedringer af den kollektive transport og bedre forhold for cyklisterne. Samtidig skal vi indføre roadpricing. En havnetunnel indgår ikke i anbefalingerne,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Samtidig peger Morten Kabell på, at en havnetunnel vil smadre flere af kommunens grønne områder. Værst vil det gå ud over den fredede Amager Fælled, der skal graves op på tværs og fremover blive skændet af store til- og frakørsler til havnetunnellen.

”Amager Fælled er Københavns største og vigtigste grønne område. I takt med at byen vokser, kan vi se at brugen af Amager Fælled bare stiger og stiger. Derfor skal vi værne om byens grønne åndehuller. Vi skal ikke ødelægge dem, blot for at gøre det nemmere at køre i bil til og fra København,” siger Morten Kabell.

Teknik- og miljøborgmesteren hilser dog diskussionen om hovedstadens trafik velkommen i valgkampen. Trængselskommissionen pegede på, at problemerne med trængsel vil blive fordoblet frem mod 2025, hvis ikke politikerne griber ind. Alligevel svigtede Folketinget hovedstadens grønne trafikinvesteringer i den valgperiode, der nu rinder ud.

”Regeringen lovede os en trængselsring, skærpede ren luft zoner og en omlægning af bilafgifterne. Ingen af delene blev til noget. Alle partier på Christiansborg skylder os et svar på, hvad de vil gøre for at afhjælpe hovedstadens problemer med trængsel, trafikstøj og luftforurening. En havnetunnel er ikke løsningen på nogle problemer, og derfor må der andre løfter på bordet,” mener Morten Kabell.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på til. 5168 0619