Nordre Frihavnsgade SKAL være bedre for de bløde trafikanter

Svar til Morten Buse på indlæg i Østerbro Avis 7. januar 2015.

Debatindlæg 7. januar 2015

Jeg forstår godt den bekymring, Morten Buse giver udtryk for i Østerbro Avis 7. januar 2015. At færdes i så trafikeret en gade som Nordre Frihavnsgade kan være en udfordring, når der ved siden af de gående skal findes plads til 6500 cykler og næsten 7000 køretøjer dagligt. Mange københavnere vælger ligesom Morten Buse cyklen, når de skal aflevere børn i daginstitutioner eller skoler, inden turen går videre til arbejde, og derfor er det også vigtigt, at vi sørger for ordentlige forhold for det cyklende folk i København. Det er essentielt, når vi arbejder på at skabe verdens bedste by at bo i.

Derfor var det også til stor glæde, at Enhedslisten under budgetforhandlingerne sidste år var med til at få afsat 1,5 mio. kr. til et idéoplæg, som skal forbedre cykelforholdene i Nordre Frihavnsgade. Det skal blandt andet ske i dialog med borgere og lokaludvalg, så vi kan skabe den mest optimale løsning ved en renovering af hele gaderummet. På Østerbro arbejder lokaludvalget for at skabe bedre vilkår for både gående og cyklende, og det er en målsætning, jeg som teknik- og miljøborgmester bakker fuldt ud op om – også i Nordre Frihavnsgade, som skal være sikker at færdes i for både børn og voksne.