Ny ambitiøs plan for cykelbyen København

140.000 cyklister får mere albuerum i trafikken

Københavns Kommune har skudt gang i arbejdet med en ambitiøs plan, der skal forbedre forholdene for cyklisterne på en række af byens gader i det centrale København. Det skal gøre gaderne i stand til at håndtere den fortsatte stigningen i antallet af cyklister, der kommer når indbyggertallet stiger med 100.000 frem mod 2025 og i takt med, at flere fravælger bilen til fordel for cyklen. Der er afsat 1,5 mio. kr. til at udarbejde planen. Gennemførelsen vil koste et trecifret millionbeløb, siger et forsigtigt skøn.

Inden eksperterne sætter sig til tegnebordet vil trafikanterne blive taget med på råd uanset om de mest bruger cykel, gang, kollektiv transport eller bil. Det skal sikre, at behovet for cykelforbedringer bliver imødekommet, og at hensynet til byliv og andre transportformer bliver tænkt med i planerne.

”København vokser eksplosivt, og om 10 år vil vi være 100.000 flere københavnere. Byen har allerede i dag nået mætningspunktet for biltrafik. Derfor skal vi gøre det endnu mere attraktivt at cykle, gå og bruge den kollektive transport. Nu tager vi hul på arbejdet med at forbedre nogle af vores vigtigste cykelgader til den vækst, vi allerede har set og kommer til at se de kommende år. Vi skal selvfølgelig lytte til københavnernes behov og ønsker, inden vi sætter os til tegnebordet,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Trængselskommissionens vurderede i 2013, at der i hele hovedstadsregionen vil blive foretaget 700.000 flere ture på en hverdag i 2025. Heraf vil 350.000 ture ske med bil med mindre kommissionens anbefalinger om investeringer i bedre forhold for cyklister og brugerne af den kollektive transport bliver fulgt og suppleret med roadpricing. I Københavns Kommune vil stigningen i biltrafikken blive på 27 % svarende til ca. 270.000 flere bilture, hvis ikke politikerne griber ind.

Den nye plan for seks af de mest benyttede cykelstrækninger skal på indledende skitseniveau vise politikerne på Københavns Rådhus, hvilke forbedringer, der er nødvendige, hvis cykelinfrastrukturen skal matche det stigende antal cyklister. I 2013 valgte 41 pct. af dem der arbejdede eller studerede i Københavns Kommune at cykle til job og uddannelse.

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619