Nyt netværk skal forbedre miljø og reducere trængsel i København

København vil mindske miljøbelastning og trængslen fra gods- og varetransporten i byen med et tættere samarbejde med transporterhvervet

Pressemeddelelse 29. oktober 2015

Hvordan sikrer man den mest optimale gods- og varetransport i en storby som København, så miljøet lider mindst mulig skade og trængslen minimeres? Det skal et nyt netværkssamarbejde med deltagelse af bl.a. Københavns Kommune, DI Transport og Danske Speditører m. fl. forsøge at finde svar på.

”Luftforurening og trængsel er to store udfordringer ved gods- og varetransport i en by som København. Der er brug for at se nærmere på gode erfaringer fra udlandet og tænke nyt, hvis vi skal løse de udfordringer. Jeg er meget glad for, at erhvervet er gået med i samarbejdet,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Om baggrunden for samarbejdet siger direktør i DI Transport Michael Svane:

”Fremkommelighed er afgørende for, at vores transportvirksomheder effektivt og hurtigt kan betjene byens butikker og borgere. Dårlig fremkommelighed belaster byens miljø og giver ineffektiv transport og distribution. Vi går ind i samarbejdet for at styrke fremkommeligheden for den nødvendige erhvervstransport i København, men også fordi vi kun kan skabe bedre forhold ved en fælles indsats,” siger Michael Svane, Direktør i DI Transport.

Deltagerne i det nye godsnetværk skal selv være med til at definere, hvilke problemer der skal søges løsninger på. Højt på kommunens ønskeliste står dog at nytænke varetransporten i Indre By, hvor de snævre gader ofte gør aflevering af varer dyrt og besværligt. Derudover arbejder andre europæiske storbyer som Barcelona med varelevering i ydertimerne til butikkerne, hvilket betyder færre gener for trafikken. Endelig kunne København trække på erfaringer fra broderlandet Sverige, hvor flere lastbiler er drevet på naturgas, hvilket har en mærkbar positiv effekt på miljøet.

København har modtaget støtte fra EU til at skyde netværket i gang. For EU-midlerne vil kommunen indsamle store mængder trafikdata og dermed opnå et mere præcist billede af, hvordan godstrafikken bevæger sig i København, og hvor man eventuelt kan forbedre kørselsflowet. Trafikanalysen vil blive foretaget af DTU, mens CBS i samarbejde med kommunen, virksomheder og interesseorganisationer skal udvikle en best-practice guide over, hvordan virksomhederne kan spare transportomkostninger. Noget der kan mærkes på virksomhedernes bundlinje, men også på hovedstaden miljø.

Onsdag d. 9. december 2016 afholdes en kick of konference/workshop som optakt til godsnetværket. Der vil være inspirationsoplæg fra industrien omkring optimeret distribution og citylogistik, transport i forbindelse med E-handel og butikshandel samt collaborative logistics. Der vil ligeledes være oplæg med erfaringer fra godsnetværk i London og Gøteborg. Tilmelding kan ske via www.teknologsik.dk/k54092

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.