Politik

København skal være en grøn by, der tager et globalt ansvar for vores klima og lokalt sikrer et godt miljø og gode betingelser for by-livet.

København er allerede i gang med at udvikle sig fra at være en slidt industriby til en moderne storby. Havnen er et lysende eksempel herpå. Vandet i havnen er blevet så rent, at man kan bade i det. Og langs havnen får vi plads til at anlægge havnebade og parker som på Islands Brygge. Det bidrager til københavnernes livskvalitet og giver flere lyst til at bo i byen.

Vi skal skabe samme gode udvikling andre steder i byen ved at tænke nyt og satse på fremtidens løsninger. Vi skal fremme de grønne transportmidler som cykler, busser, letbaner og metro. Det vil give færre biler i byen og dermed renere luft og mindre støj. Samtidig får vi bedre plads til pladser og små parker, hvor københavnerne kan leve livet.

København skal tage et større globalt ansvar for klimaet. Verdens storbyer står for størstedelen af verdens CO2-udslip. Vi skal som progressiv storby sætte ambitiøse mål for vores CO2-udledning og være inspirator for andre storbyer. Vores beslutninger om mindre biltrafik og dermed mindre forurening vil samtidig gøre København til en sundere by at bo i.

Cyklerne forrest - bilerne bagest 

Vi skal begrænse biltrængslen i København ved at skabe gode alternativer til bilen. Det vil give os renere luft og mindre støj og CO2. Derfor skal vi investere massivt i cyklisme og den kollektive trafik. Når vi skaber flere og bredere cykelstier, brede fortove og hurtigere busser, behøver færre at tage bilen. Dermed bliver der samtidig bedre plads til erhvervstrafikken og de københavnere, der er afhængig af deres bil.

Det er præcis de nødvendige prioriteringer, Trængselskommissionen også peger på. Desværre gør højrefløjen alt for ofte trafikdebatten til en ideologisk kampplads, der handler om individets ret til en bil uanset de konsekvenser, det har for alle andre københavnere i form af forurening og mindre plads til cykelstier, parkstrøg osv.

Klima

Hele verden bliver ramt af klimaforandringer i disse år, og verdens storbyer er en af hovedssynderne. Vi står for størstedelen af verdens CO2-udslip.

København har som grøn og progressiv storby et ansvar for at gå forrest med køreplaner, der viser hvordan vi kan nedbringe vores CO2-udledning. København har et mål om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Men planer alene skaber ikke en bedre verden. Vi skal forpligte os i hver en beslutning, vi træffer. Når vi prioriterer penge til trafikken, skal vi afsætte pengene til cyklisme og kollektiv trafik og ikke til privatbilismen. Vi skal renovere vores kommunale bygninger. Og vi skal opstille flere vindmøller og investere i andre vedvarende energiformer som geotermi. Alene med de områder i fokus, kan vi nedbringer vores CO2-udslip betragteligt.

I 2014 er København Europas miljøhovedstad. Det er en fremragende anledning til at inspirere andre storbyer og dele viden om nye grønne løsninger.

Liv i byen 

København skal have et livligt bymiljø. Byen skal indrettes, så der bliver liv mellem de mange høje bygninger. Pladser, parker og gadestrøg skal indrettes med legepladser, cafeborde og andet, så københavnerne myldrer derhen. Og når byen tilpasses klimaforandringerne skal det gøres med bylivet i fokus. Forandringerne skal ikke bare give københavnerne tørre kældre, men også nye byrum.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.