Roligt kvarter får mere lokalt byliv

Planerne for fornyelsen af Alsgadekvarteret er klar, og arkitekterne er i fuld sving med at tegne de endelige løsninger.

Pressemeddelelse 15. december 2015

Kvarterets beboere og brugere har været med udviklingen helt fra begyndelsen.

Muligheder for små pauser på vejen gennem kvarteret, opholds- og legemuligheder i krydset ved Vesterbro Ny Skole i Alsgade og et godt pauserum foran Vesterbro Svømmehal. Det er nogle af de planer for Alsgadekvarteret, som arkitekt Niels Lützen lige nu er ved at tegne på. Udvalgte hjørner og arealer skal udnyttes bedre, og en del af planen er at inddrage i alt seks parkeringspladser til de nye byrum. Tre i Alsgade foran skolen, hvor hegnet er fjernet og skolegården åbnet op, som en del af fornyelsen. Her vil en udvidelse af fortovet give mere plads til leg og ophold ved det nye mødested foran skolen, og der kommer samtidig en større afstand fra skolegården ud til trafikken i Alsgade. Ved svømmehallen er planen også at inddrage tre parkeringspladser. Det vil skabe den ekstra plads, der skal til for etablere en pauseplads med siddemuligheder med kig til svømmehallen, kombineret med mere cykelparkering og plads til de busser, der læsser børn af og på i løbet af dagen.

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell (EL) er positiv overfor løftet til kvarteret.

- Beboere og områdets gæster har efterspurgt muligheder for at udnytte byrummet bedre, så vi får flere til at bruge kvarteret og dermed mere liv. Fornyelsen af Alsgadekvarteret er et glimrende eksempel på, hvordan vi ønsker at indrette byen. København skal gives tilbage til københavnerne i form af flere byrum for mennesker i stedet for at være reserveret til biler, siger Morten Kabell.

Tryghed og lokal stemning

Områdefornyelsen Centrale Vesterbro har udviklet anlægsprogrammet i tæt samarbejde med en arbejdsgruppe af lokale beboere og brugere. Nøgleordene for fornyelsen er ophold, leg, tryg og lokal stemning. Det skal være muligt, at sætte sig ned på hjørnet med aftenkaffen, mens børnene leger. De flere øjne på gaden skal bidrage til en tryggere stemning. Samtidig færdes der dagligt mange skole- og institutionsbørn og lokale unge i kvarteret, der også får god brug af de nye muligheder i byrummet.

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.