Send flere penge til udsatte boligområder

Regeringen forhandler om en halvering af puljen til renoveringen af almene boliger med midler fra Landsbyggefonden

Blogindlæg 25. november 2014

Regeringen forhandler netop nu med Folketingets partier om en halvering af puljen til renoveringen af almene boliger med midler fra Landsbyggefonden.Efterslæbet på renoveringer er stort, og da renoveringerne har afgørende betydning for at arbejdet med skabe en positiv udvikling af de udsatte byområder. Samtidig viser erfaringerne fra tidligere, at renoveringer af almene boliger går i stå, når der kommer for meget blus på økonomien. Det skyldes, at priserne på renoveringsprojekterne stiger, hvilket fører til for store huslejestigninger for beboerne.

København har en ambitiøs plan om at løfte vores udsatte byområder inden udgangen af 2025. Renoveringen af de almene boliger er afgørende for at skabe en bredere beboersammensætning. Og når det gælder renovering af almene boliger, skal vi smede, mens jernet er koldt. For når byggeriets ordrebøger begynder at bugne, bliver det for dyrt at renovere almene boliger.

Landsbyggefonden har de senere år haft stort fokus på at renovere ejendomme med bygge- og betonskader. Nu er turen i høj grad kommet til ældre murstensejendomme, der er opført før 1959. Næsten en fjerdel af disse ejendomme ligger i København.

Set med københavnske briller er der også brug for et bredere fokus, end regeringen lægger op til. Skal arbejdet med at løfte de udsatte boligområder lykkes, er der brug for flere investeringer i langsigtede sociale indsatser.

”Regeringen vil heldigvis fortsætte de boligsociale helhedsplaner. Men regeringens udspil har for snævert fokus på utryghed. Der er lagt op til for meget brandslukning og symptombehandling. Regeringen burde i stedet stille krav om, at de almene boligorganisationer og kommunerne arbejder koordineret og tænker i langsigtede løsninger på de grundlæggende sociale problemer med mangel på uddannelse, beskæftigelse og gode fritidsaktiviteter.

Endelig er der brug for at øremærke flere midler til grundlæggende forandringer af infrastruktur og udearealer, så vi kan bryde de almene boligforeningers isolation og sikre en bedre integration med den omgivende by.

Hvis vi skal løfte de udsatte byområder kan renoveringen af boligerne ikke stå alene. Vi skal samtidig gennemføre sociale indsatser og investere i bedre infrastruktur og gode udearealer, så de udsatte boligområder bliver bedre integrerede med den øvrige by.