Slut med rigmandsghettoer i København

Politikerne i København har besluttet, at nye almene boliger skal bygges i dyre områder af byen, hvor der i dag mangler billige boliger.

Pressemeddelelse d. 18. april 2015

 

De københavnske skoledistrikter bliver afgørende for, hvor den almene boligsektor kan få et ekstraordinært tilskud til køb af grunde til nye almene boliger. Det sker for at sikre, at der bygges almene boliger i attraktive bydele, hvor den almene sektor på grund af høje grundpriser har haft svært ved at klare sig i konkurrencen med de private bygherrer.

I slutningen af marts afsatte et flertal i Borgerrepræsentationen 300 millioner kroner som tilskud til køb af grunde til cirka 2.000 nye almene boliger. Nu skal de københavnske politikere beslutte kriterierne for tildeling af den ekstraordinære støtte. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og overborgmester Frank Jensen vil give projekter i skoledistrikter med mindre end 20 procent almene boliger første prioritet. I skoledistrikter med 20-30 procent almene boliger vil nye almene boliger kun modtage støtte til køb af grunde, hvis de bidrager positivt til udviklingen af området, mens der som udgangspunkt ikke bliver tilskud til køb af grunde til almene boliger i skoledistrikter med mere end 30 procent almene boliger.

”Københavns opdeling i udsatte byområder og rigmandsghettoer er et problem, fordi nogle skoler og daginstitutioner får en høj koncentration af børn fra hjem ramt af arbejdsløshed og andre sociale problemer. Vi har fået en historisk mulighed for at sikre en mere mangfoldige by. Det skal vi gøre på en måde, der også sikrer, at vi får en mere blandet folkeskole,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Skoledistrikter er netop valgt som fordelingsnøgle ud fra et ønske om både at sikre en blandet beboersammensætning i alle dele af byen og at sikre en mere blandet folkeskole.

”Folkeskolen er det sted, hvor vi tidligt i livet møder og får forståelse for kammerater, der kommer fra andre sociale og kulturelle baggrunde end os selv. Hvis vi kun møder nogle, der ligner os selv, får vi ikke en grundlæggende forståelse og solidaritet med andre. Vi ønsker at fremme et København, hvor velhavende og københavnere med beskedne indkomster bor sammen og lærer hinanden at kende, siger overborgmester Frank Jensen (S).

Et andet kriterium for tildelingen af tilskud til køb af grunde til nye almene boliger bliver sikring af et mere varieret boligudbud i de enkelte bydele. Er der i forvejen mange familieboliger i et område, vil der for eksempel blive prioriteret små almene boliger til studerende og socialt udsatte. Er et område i forvejen præget af mange små boliger, vil kommunen prioritere projekter med familieboliger.

Københavns Kommune har dermed både regelgrundlag og økonomi på plads, så kommunen kan udnytte de nye redskaber til sikring af en blandet by, som de store kommuner fik i form af en ændring af lov om almene boliger og planloven som led i aftalen om finansloven for 2015 mellem regeringen, Enhedslisten og SF. Udover muligheden for at yde tilskud til køb af grunde, kan kommunen stille krav om 25 pct. almene boliger i områder, der endnu ikke er lokalplanlagte.

Da Teknik- og Miljøudvalget behandlede sagen på deres møde i 13. april besluttede et flertal uden om Enhedslisten og Socialdemokratiet, at grænsen for, hvornår kommunen som udgangspunkt siger nej til at yde tilskud til grundkøb skulle være 25 pct. og ikke 30 pct. som oprindeligt foreslået. De to partier vil i forbindelse med behandlingen i BR forsøge at ændre grænsen tilbage til 30 pct.

 

For yderligere oplysninger eller kommentarer kontakt:

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) via pressechef Morten Rixen på tlf. 5168 0619

Overborgmester Frank Jensen (S) via pressechef Rikke Egelund på tlf. 3147 9497