Storbyer får central rolle i klimaaftale

København har i årevis kæmpet for at sikre storbyerne en central rolle i kampen mod klimaforandringerne

Pressemeddelelse 13. december 2015

I dag bor ca. 50 pct. af verdens befolkning i byer, og byerne er ansvarlige for 70 pct. af den globale udledning af CO2. I 2050 vil 70 pct. af verdens befolkning bo i byer. Og over hele verden viser storbyerne stor interesse for at nedbringe deres CO2-udledning. Derfor er det helt afgørende, at storbyerne spiller en central rolle i FN’s nye klimaaftale. Hvis ikke byerne udvikles klimarigtigt, bliver det umuligt at løse den globale klimaudfordring, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

”København har arbejdet målrettet på at få byernes rolle ind i FN’s klimaaftale siden 2007. Det arbejde har nu båret frugt. Nationerne har sat et meget ambitiøst mål om at holde temperaturstigningerne på maksimalt 2 grader. Men landenes reelle løfter om klimatiltag er meget mangelfulde. Derfor er der fortsat brug for, at storbyer som København handler og går forrest i den grønne omstilling,” siger Morten Kabell.

København er internationalt anerkendt for at være med helt i front med den grønne omstilling. Siden 2005 har byen reduceret sin CO2-udledning med 31 pct. Det er primært sket ved at bruge biomasse i stedet for kul på kraftvarmeværkerne og på grund af mere vindenergi i det nationale elnet. Men hvis den danske hovedstad skal beholde sin førerposition, så er der brug for mere grundlæggende reformer. Byen skal investere i geotermi og varmepumper i energiproduktionen, der skal gang i energirenoveringerne af private ejendomme, og så skal flere bruge cyklen og den kollektive transport frem for bilen. Det kræver, at Folketinget ændrer på lovgivningen.

”I København er vi parate til at påtage os et meget stort ansvar for at sikre yderligere reduktioner i Danmarks samlede udledning af CO2. Men det kræver, at Folketinget ændrer på lovgivning og uhensigtsmæssige afgiftsstrukturer. Blandt andet skal vi have lov til at introducere roadpricing. Og her er den nuværende regering desværre mere en modspiller end en medspiller,” mener Morten Kabell.

Hvis regeringen viser vilje til at hjælpe København med at beholde den grønne førertrøje, kan det bane vejen for en dansk eksportsucces. I dag er kun 4 pct. af de største storbyer i udviklingslandene kreditværdige, og dermed kan de ikke finansiere den grønne omstilling. Men med anerkendelsen af byernes rolle i den nye klimaaftale, er vejen banet for at storbyerne i udviklingslandene kan få lån fra eksempelvis Verdensbanken. Det vil sætte skub i den grønne omstilling i byer over hele verden og dermed eksport af de løsninger, som København udvikler.

”Med klimaaftalen har verdens rige lande forpligtiget sig på at øremærke 100 mia. USD om året til klima- og klimatilpasningsinitiativer i verdens fattigste lande. Allerede i dag er der stor international interesse for at kopiere Københavns arbejde med både klima og klimatilpasning. Hvis vi skal fastholde den interesse, kræver det, at vi fortsat er med helt fremme i udviklingen af nye løsninger. Derfor bør regeringen fjerne nogle af de snærende bånd, der i dag bremser den grønne udvikling af København,” slutter Morten Kabell. 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.