Storbyer mister nødvendige millioner til indsats mod ghettodannelse

Regeringen vil med finansloven for 2016 skære 75 mio. kr. i støtten til byfornyelse

Pressemeddelelse 6. november 2015

Regeringen lægger samtidig op til, at storbyerne skal have en mindre andel af de tilbageværende midler, til trods for at problemerne med utidssvarende boliger og udsatte byområder her er størst.

København kan blive den helt store taber i spillet om statens midler til byfornyelse og miste 15-20 mio. kr. om året svarende til en tredjedel af det beløb, hovedstaden modtager i dag. Det til trods for, at København har mere end dobbelt så mange lejligheder uden toilet og bad som resten af landet samlet set. En stor del af disse lejligheder ligger i byens udsatte boligområder, og beboernes indtægt i de utidssvarende lejligheder i København ligger 30 pct. under landsgennemsnittet.

”Hvis regeringen skærer så dybt i tilskuddet til byfornyelsen i København og landets øvrige storbyer, svigter regeringen nogle af samfundets svageste grupper. Samtidig smadrer den Københavns målrettede arbejde med at løfte vores udsatte byområder gennem langsigtede investeringer i både fysiske forbedringer af bydelene og sociale indsatser. Statens medfinansiering er helt afgørende for tempoet i det arbejde,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

I København mangler 10 pct. af boligerne stadig toilet, bad eller centralvarme. På landsplan er det kun gældende for 4,4 pct. af boligerne. Da mange af de utidssvarende boliger ligger i de udsatte byområder, har det stor negativ betydning for muligheden for at tiltrække ressourcestærke beboere til de udsatte byområder. De kan ellers være med til at løfte området ud af sin status som udsat boligområde og løfte livskvaliteten generelt for beboerne i kvarteret.

Regeringens udspil om at svække storbyernes arbejde med at løfte de udsatte byområder kommer få dage efter, at Venstre meldte ud, at regeringen vil fjerne kommunernes mulighed for at stille krav om almene boliger i forbindelse med nye lokalplaner. I København stiller politikerne krav om almene boliger i de bydele, der er ved at udvikle sig til rigmandsghettoer for at sikre en bedre spredning af beboere uden for arbejdsmarkedet og med andre sociale problemer.

I regeringsgrundlaget varsles en plan for forbedret indsats i ghettoområderne, ligesom det forklares at man har sammenlagt Udlændinge- Integrations- og Boligministerierne netop af hensyn til dette arbejde. Derfor stiller Morten Kabell sig helt uforstående overfor, at regeringen nu svækker kommunerne i arbejdet med at genrejse de udsatte byområder.

”Hvis regeringen både skærer i støtten til byfornyelse og fratager os muligheden for at opnå en bedre spredning af københavnere uden for arbejdsmarkedet og med sociale problemer, så efterlader man os fuldstændig handlingslammede og uden muligheder for at rejse vores udsatte byområder,” lyder advarslen fra Morten Kabell (EL). 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.