Svært at nå mål for genanvendelse i København

Socialdemokrater blokerer for obligatorisk kildesortering af husholdningsaffaldet i København

København får svært ved at nå målet om genanvendelse af 45 pct. af husholdningsaffaldet i 2018, hvis ikke kommunen får fingre i mere af det organiske husholdningsaffald. Det viser en helt ny midtvejsevaluering af kommunens ressource- og affaldsplan fra 2013. I planen indgik obligatorisk sortering af organisk affald som et af elementerne. Men nu er Socialdemokraterne vendt på en tallerken og blokerer sammen med de borgerlige partier for den obligatoriske kildesortering af madaffaldet. Dermed risikerer København kun at nå en genanvendelse på 38 pct. i 2018.

”Vi skal genanvende vores organiske husholdningsaffald, da det indeholder bl.a. fosfor, der er en begrænset ressource og forudsætningen for produktionen af fødevarer. Derfor svigter Socialdemokraterne fremtidige generationer, når de ikke vil gøre det obligatorisk for alle københavnere at genanvende deres madaffald,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Frivillig ordning for madaffald er en del af løsningen

København har de senere år opnået en pæn fremgang i genanvendelsen af den samlede mængde husholdningsaffald fra 27 pct. i 2010 til 32 pct. i 2014. Det er bl.a. sket ved at give københavnerne mulighed for at udsortere metal, plast og elektronik. Og kommunen er ved at rulle en ny affaldsordning ud, hvor beboerne i byens villakvarterer får mulighed for at tilmelde sig og få en frivillig beholder til sortering af organisk affald. Teknik- og Miljøforvaltningen skal nu se på, hvilke andre initiativer, der kan øge genanvendelsen i København. Og her kan en frivillig ordning for det organiske affald komme i spil.

”I villakvartererne har op imod en tredjedel af beboerne tilmeldt sig den frivillige ordning med sortering af madaffald. Det er flot taget i betragtning af, at vi ikke har gennemført store kampagner. Det vidner om, at københavnerne modsat Socialdemokraterne gerne vil den grønne dagsorden, og derfor skal vi se på muligheden for at udbrede den frivillige ordning til etageboligerne også,” siger Morten Kabell. 

København vil fortsat fokusere på genanvendelse

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har samtidig nikket til, at der skal arbejdes videre med et REnescienceanlæg, der kan håndtere 50.000 tons dagrenovation årligt. REnescience er en ny teknologi udviklet af DONG Energy. Anlægget nedbryder det organiske affald ved hjælp af enzymer. Herefter bliver elementer som plast og metal sorteret fra til genanvendelse, mens energien bliver omsat til biogas, der kan understøtte målet om et klimaneutralt København i 2025. Oprindeligt var ambitionen, at det sidste restprodukt skulle blive så rent, at det kunne spredes på marker og sikre genanvendelse af bl.a. fosforen. Men forsøg har vist, at restproduktet indeholder for mange tungmetaller og andre miljøfarlige stoffer. 

Når restproduktet ikke kan spredes på markerne, kan teknologien ikke betegnes som genanvendelse. Derfor er den ikke et alternativ til kildesortering af organisk affald, men på sigt kan teknologien udvikle sig til en attraktiv konkurrent til forbrænding af affald. Og derfor ønsker København at understøtte den fortsatte udvikling af grøn teknologi, der kan blive et dansk eksporteventyr. 

For yderligere oplysninger kontakt pressechef Morten Rixen på tlf. 51 68 06 19