Trafik

København er internationalt kendt som cyklernes by og med god grund.

Hver eneste dag arbejder vi hårdt for at gøre vilkårene bedre for de mennesker, som tager cyklen ind til, ud af og rundt i København. Flere folk på cykel giver både en samfundsmæssig gevinst for os alle og en sundhedsmæssig gevinst for den enkelte. Samtidig vil det give langt bedre fremkommelighed på vejene i byen, hvis folk dropper de ture i bil, som kan klares på cykel. Det vil være til gavn for de bilister, som er afhængige af bilen, fx erhvervslivet. Et godt eksempel er Vesterbrogade. Her er nu brede cykelstier fra Vestebro Torv til Rådhuspladsen, og cyklister på netop denne rute vil vide, at det oftest er langt hurtigere at tilbagelægge denne distance på cykel, end hvis du sidder i kø i en bil. 

Netop de mange køer i København skal der gøres noget ved, og det gør vi ved at skabe velfungerende alternativer til bilen. Det betyder bedre busdrift, mere metro og tog til tiden. Samtidig skal pendlerne, som kommer ind med den kollektive trafik fra morgenstunden have bedre mulighed for at komme helt frem til arbejdspladsen. Løsningen på det sidste krav er grøn. Det er Københavns og Frederiksbergs by- og pendlercykel, som skal være med til at få flere til at lade bilen stå og tilvælge den kollektive transport. Det skal også være med til at give os renere luft og mindre støj og CO2-forurening. 

Vi må se i øjnene, at hverken højrefløjen i København eller store dele af Folketinget vil være med til at hjælpe os på vej, selvom det er disse nødvendige prioriteringer, Trængselskommissionen peger på. Desværre gør højrefløjen alt for ofte trafikdebatten til en ideologisk kampplads, der handler om individets ret til en bil, uanset de konsekvenser det har for alle andre københavnere i form af forurening og mindre plads til cykelstier, parkstrøg og helt generelt plads at være på i København. Derfor går Enhedslisten gerne foran, når det handler om nye, kreative løsninger i stedet for at sidde fast i fortiden – og i trafikken.