Udvikling af demokratiet

Hvis vi skal skabe verdens bedste by, skal vi lytte og inddrage dem, der skal leve i og bruge byen.

Derfor skal vi på Rådhuset blive bedre til at inddrage københavnerne i udviklingen af vores by. 

København er kendt over hele verden for vores cykelkultur og vores havnebade. Ingen af delene skyldes visionære politikere men opråb fra københavnerne. Op gennem 1950’erne og 1960’erne vandt bilerne større terræn på vejene og på Københavns Rådhus, hvor et flertal sågar var parat til at droppe de Indre Søer til fordel for en motorvej gennem byen. Folkelig opstand og cykeldemonstrationer i 1980’erne fik heldigvis flertallet på andre tanker.  

Det var også i 1980’erne at politikerne gav efter for et folkeligt pres på om flere grønne områder og overdragede brugsretten til det, der i dag er kendt som Havneparken på Islands Brygge til en lokal beboergruppe. Det er vigtigt, at vi på Rådhuset fortsat lytter til københavnernes ønsker om en by med flere gode grønne områder, bedre forhold for cyklister og fodgængere, færre biler og mindre støj og luftforurening.

Kun hvis vi lytter til de ønsker, skaber vi en by, der er bedre at bo i. Derfor skal vi undersøge muligheden for at realisere projekter som en nedgravning af trafikken på Åboulevard, så vi kan etablere et grønt område med en frilagt å i gadeplan. Og derfor skal vi lytte til andre lokale ønsker, drømme og visioner for byen. 

Det er vigtigt, at det ikke kun er de ressourcestærke, der bliver hørt. København er mangfoldig, og det skal byen blive ved med at være. Derfor nytter det ikke, at vi kun lytter til dem, som råber højest. Vi skal sørge for at inkludere de svageste grupper i samfundet, når vi investerer i og forandrer byen.

På grund af Vesterbros meget blandede beboersammensætning har det været vigtigt for områdefornyelsen, at alle er blevet hørt. Derfor har vi forsøgt at få både kvinder, der trækker på gaden, hjemløse og kvarterenes øldrikkere samt børn og unge i tale udover institutioner, foreninger og organisationer – og alle de andre. På den måde skaber vi en stærk og sammenhængende by og fundamentet for et stærkt og nært demokrati.