Unge i Tingbjerg får en hjælpende hånd

Tingbjerg skal løftes, og det skal blandt andet ske ved at holde unge i job og uddannelse. En ny ungemedarbejder skal gøre en forskel.

Flere unge i Tingbjerg skal i job og uddannelse, og det skal en ny, dedikeret ungemedarbejder være nøglen til. Københavns Teknik- og Miljøforvaltning har ansøgt Ministeriet for By, Bolig og landdistrikter om penge til en beskæftigelsesindsats rettet mod de unge i de udsatte boligområder i Tingbjerg og Husum, og nu er knap 1,1 million kroner på vej til projektet. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) er glad for fremadrettet at kunne yde kvarterets unge en ekstra hjælp:

-Det kræver meget mere end en ungemedarbejder at få gjort noget ved udfordringerne i Tingbjerg, men det er ikke desto mindre en meget vigtig brik i arbejdet med at få forandret området. Får vi skabt praktikpladser og arbejde til de unge, vil området helt automatisk mærke et løft, og det er den vej, vi skal med Tingbjerg, lyder det fra Morten Kabell.

I det særligt udsatte boligområde Tingbjerg er uddannelses- og beskæftigelsesprocenten væsentligt lavere end i kommunen som helhed. Samtidig er der hverken i de boligsociale helhedsplaner eller i den kommunale drift en lokal ungemedarbejder, som kun er ansat til at motivere og støtte de unge i at få adgang til fritidsjob, lære- og praktikpladser, men det får området altså fremover gavn af. På den måde skal de unge bringes tættere på uddannelse og beskæftigelse til gavn for de unge selv og for udviklingen af områderne. Og indsatsen er nødvendig, mener Morten Kabell:

-Det nytter ikke noget at vende ryggen til hverken børn, unge eller voksne og lade dem sejle deres egen sø. Vi har et ansvar som politikere for at få rettet op på de områder i København, som halter efter, og det forsøger vi nu at gøre ved at give de unge i Tingbjerg en hjælpende hånd, lyder det fra Morten Kabell. Han håber i øvrigt, at en mulig letbane gennem kvarteret vil kunne skabe mere erhvervsliv i området og på den måde være med til at inkludere Tingbjerg bedre i København.

Også fra de almene boligselskabers side er der glæde at spore. Fra boligselskabet fsb’s formand Birthe Qasem lyder det:

-Der er ingen tvivl om, at det at være i beskæftigelse, hvis man altså kan, er meget vigtigt. Så er man en del af det fælles, og man bidrager til samfundet. Ikke mindst er det vigtigt for unge mennesker, at de kommer godt i gang med enten en uddannelse eller et arbejde. Derfor er det godt, at ministeriet giver denne mulighed for, at der kan gøres en ekstra indsats i et område, hvor der er alt for mange, der ikke har fået eller ikke har taget chancen for at komme godt i gang med voksenlivet. Nu er der nye muligheder, og jeg glæder mig til at følge projektet og dets resultater”, siger Birthe Qasem.

For mere information kontakt pressekonsulent Andreas Hein på tlf. 51 36 44 94.

Pengene er søgt sammen med de tre almene boligforeninger AAB, fsb og SAB.

MBBL har givet tilsagn på 1,085 mio. kr. til denne indsats.

Initiativet omfatter en to-årig ansættelse af en ungemedarbejder  i de almene boligorganisationer fsb/KAB, TingbjergForum, der huser den boligsociale helhedsplan og den almene drift i Tingbjerg. Medarbejderen skal sikre tæt og opsøgende kontakt til unge for at motivere og støtte dem til at opnå fodfæste og fastholdes på arbejdsmarkedet.

Der samarbejdes med den boligsociale helhedsplan i Husum og de relevante kommunale indsatser i området.

Mål:

Mindst 100 fra målgruppen får et fritidsjob pr. år, mindst 50 % fastholder jobbet længere end et halvt år. Ungemedarbejder/jobcenter København registrerer

Mindst 200 vejledes i ansøgning/jobsamtale pr. år

Jobcenter København Unge, registrerer at mindst 120 fra målgruppen ansøger om job pr. år.

Mindst 20 fra målgruppen hjælpes til at få en praktikplads i projektperioden.

Der gennemføres dialog med underentreprenører i hver byggesag om at indgå uddannelsesaftale, gerne delaftale, med unge i boligområdet via jobcentrets rekrutteringsservice, evt. via forudgående virksomhedspraktik

15 virksomhedspraktikker i projektperioden

15 løntilskud i projektperioden