Visionerne for Enghaveparken bliver til virkelighed

Med et tilskud på 38,3 millioner kan Områdefornyelsen Vesterbro nu forny og forskønne den nedslidte Enghaveparken

København har de seneste år været ramt af adskillige skybrud, som har oversvømmet byen. Af samme årsag er kommunen i gang med at klimasikre byen på forskellige måder, og her spiller Enghaveparken en afgørende rolle. Med en gennemgribende fornyelse af parken kan den nemlig samtidig fremadrettet fungere som skybrudssikring, når København i fremtiden langt oftere end hidtil vil blive ramt af massive mængder regn. På den måde slår man også to fluer med ét smæk, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

-Med denne pose penge til projektet omkring Enghaveparken kan vi både sikre en masse borgere mod vand i kældrene og samtidig sikre dem rekreative, grønne arealer, som kan bruges hver eneste dag året rundt. Vesterbro er i forvejen et af de steder med færrest grønne kvadratmeter per indbygger, og derfor skylder vi også at levere et trygt og attraktivt åndehul her til københavnerne. Projektet er to løsninger i én, og dermed får vi rigtig meget for pengene, siger Morten Kabell, som i samme forbindelse sender en varm tak til A.P. Møller Fonden for et bidrag på 11 millioner kroner til revitaliseringen af parken.

Med skybrudsløsningen vil Enghaveparken være i stand til at forsinke op til 26.000 m3 regnvand, og med fornyelsen af parken vil der også blive plads til nye oplevelser, større biodiversitet og bedre rekreative muligheder, blandt andet ved at tilføje en bibliotekshave. Samlet set skal den nye indretning og de mange nye tiltag skabe et attraktivt og trygt byrum med sociale og kulturelle aktiviteter, københavnerne kan samles omkring. Noget som har været vigtigt for Enhedslisten, påpeger Morten Kabell:

-Enghaveparken fungerer som en smeltedigel for de mange forskellige mennesker, Vesterbro har at byde på. Ved at skabe endnu et attraktivt byrum giver vi de lokale et sted at mødes, og vi giver byen tilbage til københavnerne. Mens andre kun ser muligheder for parkering, der hvor bilerne ikke kører, ser vi en mulighed for at skabe rum til mennesker, siger Morten Kabell.

Enghaveparken er ikke det eneste skybrudsprojekt, der er fundet penge til under forhandlingerne. Det lykkedes også Enhedslisten at sikre penge til færdiggørelse af klimakvarteret på Østerbro, hvor Bryggervangen skal spille en afgørende rolle i skybrudssikringen af Skt. Kjelds kvarter. Her er målet at kunne færdiggøre et sammenhængende grønt byrum mellem Fælledparken og den kommende metrostation ved Vibenshus Runddel. I den forbindelse skal Kildevælds Plads fungere som ny forplads og ankomststed til det kommende Kulturcenter på Kildevældsskolen og også blive en del af regnvandshåndteringen for oplandet.

Samlet set har de to projekter en værdi af 47,7 millioner kroner, og de bakker op om den grønne profil, et flertal af politikerne i København er i gang med at skabe. Denne tilgang til København blev yderligere understreget af, at politikerne også blev enige om at købe en grund i Nordhavn med ønske om at indrette en bypark og dermed øge antallet af grønne kvadratmeter i København.

-Det er utrolig vigtigt at tænke det grønne ind i udviklingen af de nye byområder i København, og det er netop, hvad vi i fællesskab har gjort her med en historisk beslutning. Selvom vi har brug for flere boliger i København, nytter det ikke noget, at det er på bekostning af grønne arealer. Vi skal skabe boliger til mennesker, men vi skal også skabe rum til mennesker, så vi får en levende by, slutter Morten Kabell.