Nyheder

Nyheder

Pressemeddelelse den 7. december 2017

 

København vil behandle lokalplaner hurtigere

 

Københavns Kommune har skruet op for tempoet i behandlingen af lokalplansager. Teknik- og Miljøudvalget godkendte på sit den 9. oktober nye, hurtigere servicemål for lokalplansområdet.

 

 

 

 

 

Pressemeddelelse den 1. december 2017

 

Regeringen hænger endnu et boligområde ud i København

 

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell: Regeringen må stoppe med at hænge enkelte boligområder ud og i stedet for hjælpe kommunerne med at løfte udsatte byområder

 

 

 

 

 

Pressemeddelelse den 30. november 2017

 

København tager skridt mod bilfri Middelalderby

 

Teknik- og Miljøudvalget har afsat knap 2 mio. kr. til i dialog med københavnerne for at undersøge muligheden for at lukke Middelalderbyen for biltrafik.

 

 

 

Pressemeddelelse den 29. november 2017

Grønt lys til skybrudsprojekter for næsten 140 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget nikkede på sit møde mandag til ni projekter til i alt 138,8 mio. kr. Projekterne skal være med til at sikre tusindvis af københavnske husstande imod oversvømmelser.

 

 

Pressemeddelelse den 28. november 2017

Redning af Slagtergårdene lykkedes ikke

Et flertal har godkendt lokalplanen for Sundevedsgade-karreen, og dermed synes skæbnen beseglet for de historiske slagtergårde.

 

 

Pressemeddelelse den 23. november 2017

Kummer med blomster og træer erstatter betonklodser

De grå betongrise skiftes nu ud med blomsterkummer, hvor der blandt andet vil blive plantet farvestrålende stauder og magnoliatræer.

 

 

Pressemeddelelse den 12. oktober 2017

Københavns vejnet bør gentænkes

Nye tal fra Københavns Cykelregnskab viser, at en cykelsti på hovedfærdselsåren H.C. Andersens Boulevard får over 2,5 gange flere personer igennem trafikken i myldretiden sammenlignet med en af bilernes vejbaner. Borgmester lægger op til gennemgribende forandringer. 

 

 

Pressemeddelelse den 4. oktober 2017

Luftforurening i København koster samfundet cirka 9 mia. kr.

De samfundsøkonomiske omkostninger fra luftforureningen i København er fordoblet og udgør nu 9 mia. kr. Der mangler dog viden om ultrafine partikler, og derfor kan tallet være langt større.

 

 

Pressemeddelelse den 2. oktober 2017

Cykelbroer over havnen: Genveje gør en forskel

Københavnerne er vilde med at tage cyklen på kryds og tværs af byen. Samlet set krydses broerne over havnen 120.000 gange dagligt, og samtidig er broerne en samfundsøkonomisk gevinst, viser nye tal i kommunens Cykelregnskab. Nye broer er på tegnebrættet hos kommunen. 

 

 

Pressemeddelelse den 28. september 2017

Københavnerne har hurtigt taget biosortering til sig

På kun en måned har København næsten fordoblet mængden af indsamlet bioaffald

 

 

Pressemeddelelse den 11. september 2017

Ny parkeringszone har fjernet op mod 30 procent af bilerne

Der er ofte kamp om parkeringspladserne i København, men efter den gule betalingszone er indført i dele af Valby, på ydre Nørrebro og ydre Østerbro, er der blevet langt bedre plads til beboernes biler. Samtidig er pendlernes vaner tilsyneladende ændret. 

 

 

Pressemeddelelse den 8. september 2017

Budgetforhandlinger i København giver byen et grønt aftryk

Selvom nye byggerier mange steder skyder op i København, skal hovedstaden ikke blot være mursten og asfalt. Derfor har Enhedslisten med succes stået fast på, at København skal have et mere grønt udtryk fremover til en værdi af 112,8 mio. kr.. Både træer, byskov og bynatur er på vej, og så kan Nordhavn se frem til en stor, offentlig park. 

 

 

Pressemeddelelse den 8. september 2017

Udsatte byområder får bedre byrum og grønne områder

Med aftalen om Københavns Kommunes budget for 2018 har Enhedslisten sikret 98,1 mio. kr. til bedre byrum og grønne områder i de udsatte byområder

 

 

Pressemeddelelse den 8. september 2017

Bløde trafikanter kan se frem til et mere sikkert København

Som en del af de netop afsluttede budgetforhandlinger er der sat penge af til at skabe tryggere forhold for både gående og cyklende i København. 270,2 mio. kr. skal bruges på sikre cykelforhold, bedre cykelparkering og bedre tilgængelighed, og så skal mulighederne for to nye broer over S-togsnettet undersøges. 

 

 

Pressemeddelelse den 4. september 2017

Deletransport kan være fremtiden i storbyerne

Gennem tre måneder har borgere på Frederiksberg og i København opmagasineret deres biler og i stedet benyttet sig af forskellige typer af delebiler, bycykler og kollektiv transport. Samlede mobilitetsløsninger kan erstatte behov for privatbil, viser projektet. 

 

 

Pressemeddelelse den 31. august 2017

København længere fra målet om CO2-neutralitet

Efter flere år med fald i udledningen af CO2, bød 2016 på en stigning. København er nu længere fra målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025, og navnlig trafikken volder problemer

 

 

Pressemeddelelse den 30. august 2017

København halverer CO2-udledning fra gadebelysning

Gadebelysningen i København vil fremover nedbringe udledningen af CO2, bidrage til en øget trafiksikkerhed for fodgængere og cyklister og skabe øget tryghed

 

 

Pressemeddelelse den 28. august 2017

Støtte til byfornyelse bør følge behov

Staten vil endnu engang ændre på reglerne for statens medfinansiering af byfornyelse, og endnu engang bliver hovedstadskommunerne sorteper

 

 

Pressemeddelelse den 24. august 2017

Træer, cykelstativer og bænke skal erstatte betongrise

København er klar med en plan for permanente hastighedsdæmpende foranstaltninger, der skal begrænse risikoen for terrorangreb og minimere skader ved angreb. En lukning af Middelalderbyen for biltrafik skal undersøges 

 

 

Pressemeddelelse den 23. august 2017

Bløde trafikanter skal være 100 pct. trygge i København

Politikerne i København er enige om, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken skal ned på 0. Nu er det tid til at sætte handling bag ordene, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). 

 

 

Pressemeddelelse den 18. august 2017

Affaldsambassadører rykker ud med gode råd om biosortering

Torsdag den 24. august myldrer hen ved 100 kommunale bioaffaldsambassadører ud i byen for at gå i dialog med københavnerne og motivere dem til at sortere deres husholdningsaffald. København skal nemlig i gang med at sortere det biologiske affald fra for at udnytte ressourcerne til genanvendelse. 

 

 

Pressemeddelelse den 8. august 2017

Kommuner vil have transportminister op i gear

Transportminister Ole Birk Olesen skal op i omdrejninger, så kommunerne kan øge trafiksikkerheden ved at sætte farten på vejene ned, mener Københavns teknik- og miljøborgmester, Morten Kabel (EL) og rådmanden for Teknik og Miljø i Aarhus, Kristian Würtz (S).

 

 

Pressemeddelelse den 7. august 2017

Nu åbner Nordhavns nye nærgenbrugsstation

Det bliver snart lettere for beboerne i Århusgadekvarteret og Nordhavn at sende de gamle batterier og posen med aftjent elektronik til genanvendelse. Teknik- og Miljøforvaltningen indvier den 18. august den nye nærgenbrugsstation i Helsinkigade.

 

 

Pressemeddelelse den 21. juli 2017

Nu skal Amagers madaffald blive til ny energi

I disse uger får lejlighederne på Amager leveret en lille køkkenkurv på dørmåtten. Dermed bliver bydelen den første i København, der får mulighed for at sortere bioaffald. 
 

 

Pressemeddelelse den 13. juli 2017

København er klar med plan for nattelivet

Flere krav til beværtninger, opstramning af det kommunale tilsyn, et styrket samarbejde med politiet, flere penge til renhold og en festivalplads skal nedbringe generne fra nattelivet

 

 

Pressemeddelelse den 13. juli 2017

København igen kåret til verdens bedste cykelby

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) er tilfreds med placeringen, men ser stadig masser af forbedringspotentiale for hovedstaden.

 

 

Pressemeddelelse den 13. juli 2017

Planen for Københavns nye byskov er klar

Københavnernes nye byskov på Kalvebod bliver et sted med vild natur og mulighed for at plukke bær og frugter.
 

 

Pressemeddelelse den 13. juli 2017

Overborgmesterens aftale om elbusser er uambitiøs

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell er alt andet end imponeret over Movia og overborgmester Frank Jensens aftale om først helt at udfase dieselbusser i København i 2031

 

 

Pressemeddelelse den 13. juli 2017

København bliver en mere opdelt by

Uligheden mellem de københavnske bydele er blevet større, og de udsatte byområder sakker længere bagud.

 

 

Pressemeddelelse den 13. juli 2017

Kabell: Kommunen skal igen stå for indsamling af affald

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell vil have kommunen til at påtage sig et større ansvar for skraldemændenes sundhed.

 

 

Pressemeddelelse den 13. juli 2017

Nyt forslag om øget betalingsparkeringen i København

Teknik- og Miljøforvaltningen har nu fremlagt deres bud på en udvidelse af området med betalingsparkering til politikerne i København. Forslaget indgår i budgetforhandlingerne til efteråret 

 

 

Pressemeddelelse den 30. maj 2017

Københavnerne trives på cykelstierne

Der er stor tilfredshed at spore på de københavnske cykelstier. Det viser kommunens nye cykelredegørelse. Men der er stadig potentiale for forbedring og især behov for at investere en kvart milliard ved efterårets budgetforhandlinger. 

 

 

Pressemeddelelse den 30. maj 2017

Cyklister i København får bedre information om trængsel på cykelstien

Som den første by i verden har København udviklet elektroniske informationstavler til byens cyklister. Tavlerne skal blandt andet give information om rejsetider og anvise alternative ruteforslag. Formålet er at udnytte den eksisterende infrastruktur bedst muligt.

 

 

Pressemeddelelse den 30. maj 2017

Rammerne for IKEA i København ligger klar

Høringsperioden for lokalplanen, som dækker det kommende IKEA-område, er slut. Det har medført enkelte justeringer i rammerne for byggeriet.

 

 

Pressemeddelelse den 23. maj 2017

København er klar med stormflodsplan

København skal sikres mod stormfloder for 3,5 mia. kr., hvis byen vil undgå skader for mellem 8 og 12 mia. kr. i løbet af de kommende 100 år

 

 

Pressemeddelelse den 23. maj 2017

Planen er lagt for flere træer i København

27.704 træer kan flytte ind i København, hvis politikerne vil finde pengene til dem. Teknik- og Miljøforvaltningen har fremlagt en træprioriteringsplan for de næste tre år. Særligt gadetræer er efterspurgt af københavnerne, men de er også dyre. 

 

 

Pressemeddelelse den 11. maj 2017

Kampmannsgade har fået cykelstier

De omkring 9000 daglige cyklende i Kampmannsgade har fået tryggere forhold.

 

 

Pressemeddelelse den 11. maj 2017

Trafikken glider bedre i København

Nye tal punkterer myten om dårlig afvikling af trafikken i hovedstaden. Navnlig bilerne har fået nemmere ved at komme frem på det overordnede vejnet, men der er også fremgang for cyklisterne 

 

 

Pressemeddelelse den 8. maj 2017

Ny regnbue på himlen i hjertet af København

Søndag den 7. maj stryger regnbueflaget for første gang til tops på Regnbuepladsen i det centrale København.

 

 

Pressemeddelelse den 8. maj 2017

København sætter ny cykelrekord

Aldrig er der blevet trampet så meget i pedalerne på de københavnske cykelstier som i 2016, men over kommunegrænsen falder cykeltrafikken.

 

 

Pressemeddelelse den 2. maj 2017

Kabell: Anker Jørgensen skal have sin plads i Sydhavn

Hvis det står til teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL), skal tidligere statsminister Anker Jørgensen have en plads i Sydhavn opkaldt efter sig. 

 

 

Pressemeddelelse den 27. april 2017

Byens bemandede legepladser markerer udvidede åbningstider

Fra begyndelsens af maj udvider de bemandende legepladser åbningstiderne, så endnu flere kan nyde godt af de populære trækplastre, og de nye åbningstider markeres med manér flere steder. 

 

 

Pressemeddelelse den 27. april 2017

Udsigt til lov om bopælspligt vækker glæde i København

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell er stærkt begejstret for, at et flertal i Folketinget nu vil lukke boligspekulanternes hul i lovgivningen og sikre flere boliger til københavnerne

 

 

Pressemeddelelse den 26. april 2017

Pendlerbilerne skal stoppes ved kommunegrænsen

Hvis københavnerne skal have bedre parkeringsforhold, er det nødvendigt at sætte en prop i for pendling til byen i bil. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell er klar til at udvide områder med betalingsparkering til kommunegrænsen.  

 

 

Pressemeddelelse den 26. april 2017

Ny promenade langs Frederiksholms Kanal

Indre By har fået et fornyet og attraktivt opholdsrum. Det fejres med en indvielse, der understøtter de nye opholds- og aktivitetsmuligheder. 

 

Pressemeddelelse den 12. april 2017

Nyt cyklende marked med kvalitetsråvarer på seks centrale københavnske pladser

Det skal være let for byboerne at købe fødevarer, der ikke kun er sunde, friske og økologiske, men også produceret lokalt.

 

 

Pressemeddelelse den 12. april 2017

Grøn blok på Københavns Rådhus er sprængt

Morten Kabell: Grøn blok på Rådhuset er sprængt, efter at Det Radikale Venstre har skiftet side og kastet sig ind i kampen for en Havnetunnel 

 

 

Pressemeddelelse den 12. april 2017

Ny plads i Guldbergsgade

Nu åbner den nye byplads på hjørnet af Møllegade og Guldbergsgade. Pladsen bliver et lille grønt åndehul midt på Nørrebro og en ny adgangsvej til De Gamles Bys grønne områder.

 

 

Pressemeddelelse den 6. april 2017

Fokus på mennesker og bynatur i ny arkitekturpolitik

Københavns Kommunes nye arkitekturpolitik sætter mennesket i centrum og stiller større krav om grønt.

 

 

Pressemeddelelse den 4. april 2017

Larm i gaden: Nu er det tid til at høre beboerne

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget sagde i går god for at sende den handlingsplan, som blandt andet skal hjælpe til at nedbringe støjniveauet i særligt Indre By, i høring. Nu er det borgernes tur til at kommentere på planen. 

 

 

Pressemeddelelse den 4. april 2017

Lokalplan for Postgrunden sendes i høring

Teknik- og Miljøudvalget besluttede mandag at sende forslaget til lokalplan for Postgrunden i høring. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell opfordrer københavnerne til at komme på banen

 

 

Pressemeddelelse den 2. april 2017

Effektiv kontrol med anvendelse af boliger kræver lovændring

Kommunernes muligheder for at kontrollere ulovlig korttidsudlejning af boliger er for dårlige og vil blive yderligere svækket i 2018. Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) efterlyser lovændringer.

 

Pressemeddelelse den 31. marts 2017

Hastigheden skal ned i Sydhavn

Københavns Kommune og Københavns Politi er enige om at sænke hastighedsgrænsen på den tungt trafikerede Sydhavnsgade. Det betyder større sikkerhed for særligt de bløde trafikanter.

 

Pressemeddelelse den 31. marts 2017

Delebiler og rejsekort erstatter privatbiler på Vesterbro og Frederiksberg

Et pilotprojekt skal undersøge, om københavnere og frederiksbergborgere er klar til at skille sig af med privatbilen og i stedet benytte sig af delebiler, bycykler og kollektiv transport. Målet er at skaffe mere plads til byliv, mindske presset på parkeringspladser og fremme de grønne transportformer. 

 

Pressemeddelelse den 30. marts 2017

Trafikken i København er blevet mere intelligent

Som en af de første byer i verden har København investeret i systemet MobiMaestro, der gør det nemmere at overvåge, styre og informere om trafikken i hovedstaden

 

Pressemeddelelse den 29. marts 2017

Markante navne bliver en del af Københavns Energispring

København har et mål om at blive CO2-neutral i 2025. Et af værktøjerne er at hjælpe bygningsejere til at spare på energiforbruget i deres bygninger. I dag valgte fire markante navne at træde ind i samarbejdet. 

 

Pressemeddelelse den 29. marts 2017

Borgmester er klar til at tage livtag med nattestøjen i Indre By 

Mandag skal politikerne i Teknik- og Miljøudvalget tage stilling til, om en ny nattelivsplan skal sendes i høring. Planen skal være med til at sørge for mere ro til støjplagede borgere i Indre By. Skal planen have effekt, kræver det dog en koordineret indsats på tværs af myndigheder, at restaurationsbranchen spiller konstruktivt med samt økonomiske investeringer, understreger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL). 

 

Pressemeddelelse den 28. marts 2017

Byt din gamle elektronik til en ny sommergarderobe på lørdag

Hober poserne med DVD film, tøj og elektronik sig op bagerst i skabet? Lørdag den 1. april har du mulighed for at rydde op i gemmerne og bytte dem til ting, du står og mangler

 

Pressemeddelelse den 22. marts 2017

Større respekt for naboer til metrobyggepladser

Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vil have ændret reglerne, så miljømyndigheden får bedre mulighed for at holde entreprenøren bag metrobyggeri i ørerne

 

Pressemeddelelse den 22. marts 2017

Enhedslisten sikrer nedlæggelse af parkeringspladser

En enig Borgerrepræsentation har netop besluttet, at tidligere afsatte penge til nye parkeringspladser i stedet for skal bruges til at nedlægge parkeringspladser i Indre By

 

Pressemeddelelse den 10. marts 2017

København vil ikke acceptere trafikdrab

Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i København steg sidste år med 15 pct. Nu vil Teknik- og Miljøudvalget dæmme op for den triste udvikling og har besluttet at København skal have en nultolerance overfor alvorlige trafikuheld

 

Pressemeddelelse den 10. marts 2017

Snart kan københavnerne genanvende blødt plast

10. marts indvier København et testanlæg til sortering af plast. Og fra den 1. maj kan københavnerne aflevere blødt plast til genanvendelse.

 

Pressemeddelelse den 9. marts 2017

Flere holdepladser til turistbusser i Indre By  

I Indre By skal en række parkeringspladser reserveres til turistbusser i højsæsonen, så der skabes tryggere og sikrere forhold for både turister og københavnere 

 

Pressemeddelelse den 9. marts 2017

Forbedringer på vej til Nørrebros skjulte park

Ny cykelsti skal invitere københavnerne til at benytte Mimersparken mere. Samtidig får det grønne område og den bemandede legeplads en opgradering.

 

Pressemeddelelse den 9. marts 2017

Københavnerne kan se frem til lavere hastigheder på vejene

Det skal være lettere at etablere hastighedszoner, lyder det fra transportminister Ole Birk Olesen (LA), og det vil teknik- og miljøborgmester i København Morten Kabell (EL) hurtigst muligt drage nytte af. Det skaber nemlig væsentligt færre trafikuheld, viser erfaringen. 

 

Pressemeddelelse den 7. marts 2017

Transportminister forværrer trængslen i hovedstaden

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) kritiserer transportministeren for at svigte hovedstadens pendlere.

 

Pressemeddelelse den 3. marts 2017

København skal ikke acceptere trafikdrab

Én alvorligt tilskadekommen i trafikken er én for meget. Derfor lægger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) nu op til en vision for København som en by uden dræbte eller alvorligt tilskadekomne i trafikken.

 

Pressemeddelelse den 2. marts 2017

Historiske toner vender tilbage til Vestre Kirkegård

En donation har gjort det muligt at sætte Nordre Kapels oprindelige pibeorgel i stand. Dontationen baner vej for nye musikarrangementer.

 

Pressemeddelelse den 28. februar 2017

Distortion skal være mere nabovenlig

Den unikke københavnerbegivenhed skal fortsat have mulighed for at indtage byens gader. Men det bliver med skærpede krav om mere lokal forankring, dobbelt så mange toiletter og bedre forebyggelse af hærværk.

 

Pressemeddelelse den 28. februar 2017

Københavnerne skal udpege byens træhungrende områder

På to år har 17.000 nye træer fundet deres plads i København. Målet er 100.000 nye træer i 2025, så nu beder Teknik- og Miljøforvaltningen københavnerne om hjælp til at udpege en plads til de resterende 83.000. 

 

Pressemeddelelse den 27. februar 2017

Københavnerne skal hjælpes ind i delebilerne

Pilotprojekt skal motivere københavnerne til at droppe egen bil og gøre brug af delebiler, kollektiv transport og bycykler i stedet.

 

Pressemeddelelse den 23. februar 2017

Bredere cykelstier skal fremtidssikre verdens bedste cykelby

Der er brug for bredere cykelstier og ombygning af uheldsbelastede kryds, hvis cyklen fortsat skal være det foretrukne transportmiddel.

 

Pressemeddelelse den 22. februar 2017

Sundby står foran markant løft

Lørdag den 4. marts lyder startskuddet til den områdefornyelse, som skal udvikle Sundby markant over de næste fem år.

 

Pressemeddelelse den 17. februar 2017

Skrappere regler for musik i byen

Et flertal af politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har sørget for at begrænse støjen fra udendørs musikarrangementer i København.

 

Pressemeddelelse den 16. februar 2017

Massive investeringer skal løfte det smarte København

Med en investering på knap 30 mio. kr. i ryggen inviterer København, Helsinki og Antwerpen de mest innovative virksomheder inden for smart city og big data til at udvikle en schweizerkniv af en dataplatform, der skal håndtere alverdens storbyudfordringer.

 

Pressemeddelelse den 14. februar 2017

Der er styr på gravearbejdet i København

Stigning i antallet af gravetilladelser, men fald i antallet af genedage i 2016. Dansk Byggeri roser kommunens arbejde.

 

Pressemeddelelse den 9. februar 2017

Københavnerne hjælper med at gøre byen tilgængelig

3400 input fra københavnerne skal være en del af grundlaget for en ny tilgængelighedsplan for byen.

 

Pressemeddelelse den 7. februar 2017

Kabell jubler over udsigt til nye regler om bopælspligt

Et bredt flertal i Folketinget vil ændre loven, så kommunerne får bedre mulighed for at stille krav om, at boliger skal bruges til beboelse.

 

Pressemeddelelse den 7. februar 2017

Første skridt til omdannelse af Vesterport er taget

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget sagde i går aftes god for at fortsætte med de overordnede planer om at overdække en del af Vesterports banegrav med nyt byggeri til følge.

 

Pressemeddelelse den 3. februar 2017

København vil kortlægge manglen på cykelparkering

Teknik- og Miljøforvaltningen går nu i gang med at kortlægge behovet for cykelparkering helt ned på enkelte husnumre.

 

Pressemeddelelse den 1. februar 2017

Verdens øjne kigger mod det grønne København

Grønne løsninger har skabt enorm international opmærksomhed, og kommunens indsats er ifølge Dansk Industri uvurderlig.

 

Pressemeddelelse den 30. januar 2017

København styrker indsatsen for at holde byen ren

En øget post i budgettet skal kunne mærkes i gaderne. Renholdsindsatsen bliver øget i områder, hvor behovet er størst.

 

Pressemeddelelse den 24. januar 2017

København fortsætter populært projekt med partnerskabstræer

Københavnerne har taget godt imod tilbuddet om gratis træer, så nu øremærker København yderligere 2 mio. kr. til partnerskabstræprojektet.

 

Pressemeddelelse den 20. januar 2017

Politikere styrker kontrollen med bylivet

Teknik- og Miljøudvalget styrker kontrollen med arrangementer, cykeltaxaer, mobilt gadesalg og støj fra barer og restaurationer i København.

 

Pressemeddelelse den 19. januar 2017

Kommunens medarbejdere skal dele bil med københavnerne

Bybiler har indtaget København, og nu vil Københavns Kommune se nærmere på, om de kan være med til at erstatte nogle af kommunens egne biler

 

Pressemeddelelse den 11. januar 2017

København vil gøre byen tilgængelig for alle

København skal være tilgængelighed for dårligt gående og folk med færdselshandicap. Borgerne inviteres med i udviklingen.

 

Pressemeddelelse den 10. januar 2017

Mange tomme ejerboliger i Indre By og langs havnen

I de værst ramte bydele bliver mere end 4 pct. af ejerboligerne ikke brugt til helårsbeboelse. Borgmester kræver lovændring.

 

Pressemeddelelse den 7. januar 2017

Kabell: Vi lader Carlsberg bygge i blinde

Carlsberg Byen får blandt andet mulighed for at øge højden markant på højhus med tillæg til lokalplan. Borgmester er kritisk.

 

Pressemeddelelse den 6. januar 2017

Mere cykelparkering skyder op i København

1.000 nye cykelparkeringspladser skyder op i København i år. Ny metode skal bane vej for flere parkeringspladser.

 

Pressemeddelelse den 5. januar 2017

København sikrer sig mod stormflod

København fremlægger senere på året en plan, der skal sikre byen mod stormflod. Men realiseringen kan kræve en ændret lovgivning.

 

Pressemeddelelse den 5. januar 2017

Områdefornyelsen Centrale Vesterbro er slut

Siden 2012 har Områdefornyelsen Centrale Vesterbro været drivkraften bag en større fornyelse af det centrale Vesterbro.

 

Pressemeddelelse den 3. januar 2017

Nemmere at parkere ladcyklen i København

Københavns Kommune tredobler parkeringspladser til byens ladcykler.

 

Pressemeddelelse den 23. december 2016

København fortsætter genopretning af vejene i 2017

Mange af de centrale færdselsårer i København er nedslidte. Over 268 mio. kr. er sat af til genopretning i 2017.

 

Pressemeddelelse den 20. december 2016

København når sit mål om 85 pct. elbiler

København går mod strømmen og når med et års forsinkelse sit mål om, at 85 pct. af kommunens personbiler skal køre på el eller brint.

 

Pressemeddelelse den 20. december 2016

Nu får Københavns offentlige toiletter et løft

Tissetrængende københavnere kan se frem til renere offentlige toiletter, weekendåbent på flere legepladstoiletter og et løft til pissoirs.

 

Pressemeddelelse den 18. december 2016

Endnu to cykelbroer slår rekorder

På bare et år er cykeltrafikken på Cykelslangen og Bryggebroen steget med 37 og 40 pct..

 

Pressemeddelelse den 15. december 2016

Kultur i Pladehallen reddet på målstregen

Flertal i Borgerrepræsentationen har reddet det nye Sydhavn fra at udvikle sig til en soveby.

 

Pressemeddelelse den 15. december 2016

Christiania står foran afgørende fornyelse

Sammen vil Københavns Kommune og Fonden Fristaden Christiania forbedre forholdene på fristaden gennem en byfornyelsesindsats.

 

Pressemeddelelse den 14. december 2016

København fortsætter kampen mod oversvømmelser

15 nye skybrudsprojekter til en værdi af over 330 mio. kr. er blevet politisk godkendt.

 

Pressemeddelelse den 9. december 2016

Luften i København kan være mere forurenet end frygtet

Foreløbige resultater fra nye luftkvalitetssensorer viser overraskende høj forurening i en trafikalt fredelig gade.

 

Pressemeddelelse den 8. december 2016

København vinder international pris for skybrudssikring

Nu har også kineserne fået smag for den københavnske måde at skybrudssikre en storby.

 

Pressemeddelelse den 2. december 2016

København vil skærpe miljøkravene til tunge køretøjer

Københavns Kommune har netop vedtaget en række tiltag, der skal mindske forureningen fra tunge køretøjer

 

Pressemeddelelse den 1. december 2016

Igen viser ghettolisten, hvor lidt den kan bruges til

København har igen flest områder på listen. Kun tilfældigheder afgør, om et område ryger af eller på listen.

 

Pressemeddelelse den 24. november 2016

Pladehallen i Sydhavn får næppe kultur

Teknik- og Miljøudvalg accepterer, at Pladehallen bliver brugt til butikker, cafeer og restauranter frem for kultur

 

Pressemeddelelse den 23. november 2016

Stærkt campusmiljø skal spire frem i Sydhavn

København har netop godkendt projektforslag, der muliggør opførelsen af op mod 300 ungdomsboliger placeret tæt på havn, studie og stationer

 

Pressemeddelelse den 22. november 2016

Endelig plan for Rådhuspladsen enstemmigt vedtaget

Københavns Teknik- og Miljøudvalg har besluttet, at Dragespringvandet skal spille en central rolle på den nye Rådhusplads

 

Pressemeddelelse den 21. november 2016

Slut med svanens død på Dronning Louises Bro

København har nu fjernet de stålkabler, der tidligere har voldt store problemer for byens svaner

 

Pressemeddelelse den 21. november 2016

København er European City of the year 2017

Fokus på at udvikle byen i fællesskab med københavnerne betød, at København kunne løfte prisen ved den årlige Urbanism Awards i London

 

Pressemeddelelse den 3. november 2016

Inderhavnsbro bag vild cykelrekord

Rekordmange bevæger sig rundt på cykel i København, efter Inderhavnsbroen åbnede i sommer.

 

Pressemeddelelse den 2. november 2016

Vågn op til virkeligheden, Støjberg

Ghettolisten gør intet godt for udsatte boligområder, og arbejdet sættes årtier tilbage

 

Pressemeddelelse den 1. november 2016

Nordhavnsvej bliver klædt i grønt

2. november kl. 10 sørger teknik-.og miljøborgmester Morten Kabell for stor biodiversitet på Nordhavnsvej

 

Pressemeddelelse den 1. november 2016

Del af Amagerbankens domicil bliver til ungdomsboliger

Teknik- og miljøudvalget i København har besluttet, at Amagerbankens gamle kontorlokaler skal forvandles til ungdomsboliger

 

Pressemeddelelse den 28. oktober 2016

Morten Kabell vil lytte til dine ideer

Morten Kabell inviterer til lyttemøde på Nørrebro. En mulighed for borgere og borgmester at være i øjenhøjde- nærmiljøet er på dagsordenen

 

Pressemeddelelse den 27. oktober 2016

Elevinddragelse skaber sikre skoleveje

Sammen med lokale skolebørn skaber vi en mere sikker tur til og fra skole i Nordvest. Og eleverne oplever demokratiet på tæt hold.

 

Pressemeddelelse den 13. oktober 2016

Vinderprojekt på Amager Fælled dumpes af borgmester

Amager Fælled står overfor at skulle bebygges. 260.000 etagemeter skal fylde på en af de mest bevaringsværdige dele af fælleden.

 

Pressemeddelelse den 7. oktober 2016

Succesen for Supercykelstierne fortsætter

Der cykles på Farumruten, Albertslundruten og Ishøjruten

 

Pressemeddelelse den 3. oktober 2016

København vil beskytte byen mod stormflod

Ny vurdering viser, at risikoen for oversvømmelser fra en stormflod er større i København end hidtil antaget.

 

Pressemeddelelse den 29. september 2016

København indgår samarbejdsaftale med Washington DC

København indgår endnu en aftale med en amerikansk storby om at udveksle erfaringer om klima- og klimatilpasningstiltag.

 

Pressemeddelelse den 22. september 2016

Bioaffald batter – villaerne er vilde med deres biospand

Hver tredje i de københavnske villaer sorterer nu deres bioaffald. Det er flere, end kommunen havde regnet med.

 

Pressemeddelelse den 13. september 2016

Grøn transport og sociale forbedringer

Klar prioritering af de grønne transportformer, flere billige boliger og et løft til byens udsatte borgere.

 

Pressemeddelelse den 6. september 2016

Københavnerne skal sortere madaffald til genanvendelse

Et flertal i Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at kartoffelskræller, kaffegrums og madrester fremover skal sorteres og genanvendes

 

Pressemeddelelse den 6. september 2016

430 mio. kr. til billige boliger i København

Enhedslisten vil ved årets budgetforhandlinger kæmpe for en saltvandsindsprøjtning på 430 mio. kr. til billige boliger i København

 

Pressemeddelelse den 5. september 2016

København er duks i bekæmpelsen af trængsel

København følger anbefalinger fra trængselskommissionen til punkt og prikke, men der er fortsat meget at gøre for cyklisterne

 

Pressemeddelelse den 2. september 2016

Indvielse i Enghaveparken

Arne Jacobsens smukke musiktribune og læskure i Enghaveparken er blevet nyrestaureret

 

Pressemeddelelse den 2. september 2016

Hold vejret i København Esben Lunde Larsen

Miljøminister Esben Lunde Larsen tegner et skønmaleri af luftforureningen i København. I København koster luftforureningen liv.

 

Pressemeddelelse den 31. august 2016

Grønt lys til planen for Kulbanekvarterets fremtid

Mandag eftermiddag nikkede politikerne i Teknik- og Miljøudvalget til den fremlagte kvarterplan for Kulbanekvarteret.

 

Pressemeddelelse den 25. august 2016

København skal fortsætte investeringerne i ungdomsboliger

Igen i år har der været fokus på manglende ungdomsboliger til de mange nye studerende i København.

 

Pressemeddelelse den 25. august 2016

Inderhavnsbroen er blevet et tilløbsstykke fra dag et

Københavnere og turister har taget genvejen til sig fra start. Kommunen må sande, at vi er langt vildere med Inderhavnsbroen end forventet.

 

Pressemeddelelse den 23. august 2016

Hundredvis af træer indtager Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads

I fremtiden får Bryggervangen og Skt. Kjelds Plads mere plads til mennesker, mindre biltrafik og så en hulens masse grønt

 

Pressemeddelelse den 18. august 2016

København skal være mere attraktiv for elbiler

Flere parkeringspladser med ladestandere vil gøre det mere attraktivt at vælge en elbil.

 

Pressemeddelelse den 16. august 2016

Kom og skab liv i gaderne til Bilfri Søndag

Søndag den 18. september vil centrale gader på Østerbro, Nørrebro og Vesterbro være spærret for motortrafik frem til kl. 20 om aftenen.

 

Pressemeddelelse den 22. juli 2016

Bløde trafikanter kommer lettere til Amager Strandpark

Sommervejret gør i den grad Amager Strandpark til en attraktiv destination i disse dage. Ny teknologi skaber nu bedre flow i trafikstrømmen.

 

Pressemeddelelse den 5. juli 2016

København høster international anerkendelse for gode byrum

Endnu engang høster København international anerkendelse for sit arbejde med at skabe en by med fokus på gode byrum, byliv og høj livskvalit

 

Pressemeddelelse den 30. juni 2016

Større respekt for naboer til metrobyggepladser

Efter onsdagens dom for overskridelser af støjgrænserne, forventer Morten Kabell (EL) mere respekt for naboerne.

 

Pressemeddelelse den 23. juni 2016

Bedre fremkommelighed på Dybbølsbro i sigte

Det er i forvejen trangt med pladsen for cyklende og gående på Dybbølsbro, derfor skal Dybbølsbro udvides i fremtiden.

 

Pressemeddelelse den 16. juni 2016

Vinderprojekt for skybrudsløsninger på Nørrebro kåret

Projektet NØRREBROSJÆLEN viser, hvordan lokale tanker kan tænkes ind i moderne klimasikring.

 

Pressemeddelelse den 15. juni 2016

Bispeengbuen bør jævnes med jorden

Med en samlet pris på op til 10 mia. kr. er tiden ikke den rette for en realisering af drømmen om at nedgrave trafikken på Åboulevard.

 

Pressemeddelelse den 10. juni 2016

Grønne byrum forvandler flere til fodgængere

Københavnerne går mere end resten af danskerne, det viser Københavns Kommunes nye bylivsregnskab.

 

Pressemeddelelse den 10. juni 2016

Ny planlov: København kan forblive en blandet by

For København har det været afgørende at få lov at kunne beholde muligheden for at stille krav om almene boliger i nye lokalplaner.

 

Pressemeddelelse den 2. juni 2016

Udledning af CO2 falder igen markant i København

København har reduceret udledning af CO2 med 38 pct. siden 2005. Trafikken er nu hovedsynder i kommunens klimaregnskab

 

Pressemeddelelse den 2. juni 2016

Den smarte fremtid flytter ind i hjertet af København

København indvier 8. juni et bylaboratorium, hvor der skal udvikles smarte og bæredygtige teknologier, som kan eksporteres

 

Pressemeddelelse den 2. juni 2016

De lokale har bestemt: Nyt Amager-kvarter skal være grønt, frodigt og bilfrit

Teknik– og Miljøudvalget har godkendt at sende lokalplanforslag for Amager Øst i høring. Det bærer tydeligt præg af de lokales involvering.

 

Pressemeddelelse den 31. maj 2016

Ny armlægning om havnetunnel i København

Politikerne i København skal tirsdag beslutte, om København skal støtte statens forundersøgelse af en havnetunnel

 

Pressemeddelelse den 31. maj 2016

København udvider brugen af sociale klausuler

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell mener, at brugen af de sociale klausuler skal udvides.

 

Pressemeddelelse den 30. maj 2016

Klatreskoven i fare for at blive fældet

Den grønne attraktion Klatreskoven på Vesterbro kan nu gå hen og blive fortid.

 

Pressemeddelelse den 27. maj 2016

København opgiver kamp og flytter luftmålestation

Miljøstyrelsen får tilladelse til at flytte luftmålestation væk fra virkeligheden.

 

Pressemeddelelse den 27. maj 2016

Københavnske cykelinvesteringer skal op i endnu højere gear

Færre pendlere valgte cyklen i 2015, øgede investeringer skal få udviklingen tilbage på rette spor.

 

Pressemeddelelse den 11. maj 2016

Lancering af Havneringen – Københavns nye oplevelsesrute

Søndag d. 29. maj 2016 lanceres Havneringen, der skaber en sammenhængende og unik ny rute langs havnen midt i København.

 

Pressemeddelelse den 11. maj 2016

København styrker indsats mod efterladte cykler

Pressede københavnske cykelstativer skal aflastes med styrket fokus på at fjerne ejerløse cykler

 

Pressemeddelelse den 11. maj 2016

Billige boliger på vej til Vanløse, Teglholmen og Nørrebro

Teknik- og miljøudvalget her netop godkendt opførelse af 95 nye familieboliger og 135 nye ungdomsboliger i København.

 

Pressemeddelelse den 11. maj 2016

Første spadestik for ny Amagerbrogade nærmer sig

Amagerbrogade skal være en pulserende åre, der skabe bedre vilkår byliv og handelsliv og bedre plads til de bløde trafikanter.

 

Pressemeddelelse den 4. maj 2016

Kunstisskøjtebane et skridt nærmere at blive til virkelighed

Politikerne i Teknik- og Miljøudvalget har godkendt, at der laves en forundersøgelse af en kunstisskøjtebane i Enghaveparken.

 

Pressemeddelelse den 3. maj 2016

København vil bevare bunkere til musikere

Et flertal af bunkerne nær Statens Naturhistoriske Museum skal bevares, så københavnske musikere kan beholde deres øvefaciliteter.

 

Pressemeddelelse den 2. maj 2016

Byggeri på Postgrunden skal være mindre

Færre kvadratmeter og færre højhuse skal sikre bedre byrum på Postgrunden centralt i København.

 

Pressemeddelelse den 2. maj 2016

Træerne er kommet i fokus i København

Ny træpolitik med en målsætning om 100.000 nye træer samt en anlæggelse af Københavns største sammenhængende skov.

 

Pressemeddelelse den 2. maj 2016

Kabell lægger arm med staten om luftmålestation

Teknik- og miljøborgmester nægter at lade sig banke på plads af staten i sagen om luftmålestation på HC Andersens Boulevard

 

Pressemeddelelse den 29. april 2016

Guldgravere skal hjælpe København i genbrugsjagten

Lørdag den 30. april åbner de for første gang dørene til Københavns nye genbrugslaboratorium, Guldminen.

 

Pressemeddelelse den 29. april 2016

Bedre og renere toiletter til københavnerne

Stigende brug af byens rum skaber øget pres på de offentlige toiletter i København. Ny plan skal sikre bedre vedligehold og renovering.

 

Pressemeddelelse den 29. april 2016

Københavns musikarrangementer skal balancere byliv og nabohensyn

Med stigende antal festivaller og musikarrangementer skal hensynet til naboerne huskes.

 

Pressemeddelelse den 29. april 2016

København er klar med bøder for forsinkede vejarbejder

De entreprenører og bygherrer, som ikke bliver færdige med deres vejarbejde til den aftalte tid, vil kommunen fremover udstede bøder til.

 

Pressemeddelelse den 27. april 2016

Skitse klar for nyt bykvarter i Amager Øst

Nyt levende boligkvarter, der skal udspringe fra det gamle industriområde ved Lindgreens Allé

 

Pressemeddelelse den 27. april 2016

Planerne for Beauvaisgrunden er klar

Den tomme grund skal omdannes til et attraktivt, grønt boligkvarter med respekt for naturen og de nuværende brugere.

 

Pressemeddelelse den 27. april 2016

Nye planer for Urbanplanen klar

Omkring 160 almene boliger og et nyt, attraktivt bykvarter klar til Solvangkvarteret.

 

Pressemeddelelse den 25. april 2016

Bilfri søndag er nu i lokaludvalgenes hænder

Grundet den manglende finansiering til en bilfri søndag lægger teknik- og miljøborgmesteren nu projektet i hænderne på lokaludvalgene

 

Pressemeddelelse den 21. april 2016

Forsøg sætter byliv over biler

Du kan nu tage gaden tilbage på Nørrebro, når parkeringspladser i dagtimerne afspærres og gøres til byrum

 

Pressemeddelelse den 15. april 2016

Ny kamp om havnetunnel i København

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell kritiserer overborgmester Frank Jensens samarbejde med regeringen om en havnetunnel.

 

Pressemeddelelse den 13. april 2016

Byt til nyt på Rådhuspladsen

Smider du årligt en masse ting ud, der sagtens kunne bruges igen? Den 16. april fra kl. 11-17 kan du bytte tøj, sko og meget andet.

 

Pressemeddelelse den 13. april 2016

Skybrudsprojekter for næsten 400 mio. kr. besluttet

København fortsætter sin kamp mod oversvømmelser. Teknik- og Miljøudvalget har givet grønt lys til 11 projekter.

 

Pressemeddelelse den 13. april 2016

København klar til opgør med ubetalte p-bøder

Bilister i København får sværere ved at løbe fra deres parkeringsbøder.
 

Pressemeddelelse den 13. april 2016

100 virksomheder får hjælp til en grønnere bundlinje

Fra den 14. april får 100 små og mellemstore virksomheder hjælp til at gøre deres produkter grønnere.

 

Pressemeddelelse den 8. april 2016

Parkeringsaftale skuffer den ansvarlige borgmester

Ved overførselssagen fik teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) ingen indflydelse på parkeringsaftalen.

 

Pressemeddelelse 7. april 2016

København går nye veje for at skabe almene boliger

Mellem Islands Brygge metrostation og Amager Fælledvej bliver der plads til knap 100 nye ungdomsboliger.

 

Pressemeddelelse 1. april 2016

Forventeligt resultat af overførselsforhandlinger i København

Det kan med al tydelighed ses, at Enhedslisten ikke har haft indflydelse på, hvad overskydende skattekroner skulle gå til.

 

Pressemeddelelse 1. april 2016

Bredere cykelstier i Gothersgade

Fremover kan de mange cyklister på Gothersgade se frem til væsentligt bedre plads, når der trampes i pedalerne.

 

Pressemeddelelse 30. marts 2016

Nu står kampen om Slagterhusene på Vesterbro

Det lykkedes ikke at redde Vesterbrogade 107 C, men nu starter kampen om at bevare resten af de bevaringsværdige bygninger i kvarteret.

 

Pressemeddelelse 18. marts 2016

Ny IKEA skal skabe bedre byliv

Lokalplan sikrer, at IKEA bidrager positivt til udviklingen af dødt område mellem havnen og Vesterbro

 

Pressemeddelelse 16. marts 2016

Cyklister får lov at svinge til højre, selv om der er rødt lys

Københavns Kommune gennemfører forsøget tre steder i byen i perioden fra 15. marts 2016 og året ud.

 

Pressemeddelelse 11. marts 2016

København får Smart City-laboratorium midt i byen

København skal være knudepunkt for udvikling af bæredygtige løsninger på fremtidens byudfordringer.

 

Pressemeddelelse 29. februar 2016

Havnepromenader skal være for alle

Københavns Kommune rejser straffesag mod Lejerbo for at få ulovligt opsat hegn fjernet ved Det Hvide Snit på Christianshavn

 

Pressemeddelelse 22. februar 2016

Nye retningslinjer for altaner i København

Standardstørrelser på altaner skal sikre mere ensartet sagsbehandling for de mange københavnere, der ønsker at få altan

 

Pressemeddelelse 19. februar 2016

Fuld gas på Københavns skraldebiler

De støjsvage gasdrevne skraldebiler er blevet hverdag i gadebilledet. På bare to år er 40 pct. af skraldebilerne konverteret fra diesel til naturgas, og endnu flere er på vej. 

 

Pressemeddelelse 18. februar 2016

Kvinderne i fokus i nyt kvarter

To hospitaler og et nyt kvarter omkring Bella Center skal have nye vejnavne. Kvinder dominerer Vejnavnenævnets forslag.

 

Pressemeddelelse 18. februar 2016

Enghave Brygge er klar til dåb

Det kommende kvarter på Enghave Brygge skal have vej-, plads- og parknavne efter modtagere af Nobels fredspris. Den gennemgående vej i området bliver opkaldt efter Nelson Mandela.

 

 

Pressemeddelelse 18. februar 2016

Betalingsparkering i større dele af København

København vil mindske pendlernes lyst til at tage bilen ind til byen ved at indføre betaling for parkering i dele af Valby, på ydre Østerbro og på ydre Nørrebro 

 

Pressemeddelelse 17. februar 2016

Godt nyt til Københavns lystfiskere og dyreelskere

Københavns Havn er i dag så ren, at den tiltrækker hundredvis af fisk fra nær og fjern – heriblandt en meget særlig gæst

 

Pressemeddelelse 17. februar 2016

Udkast til nye retningslinjer for altaner i København

Teknik- og Miljøforvaltningen er klar med et udkast til nye retningslinjer for altaner i København

 

Pressemeddelelse 17. februar 2016

Nye trafiksignaler skal forbedre trafikken i København

Alle gamle trafiksignaler i København er nu blevet udskiftet, og dermed er der udsigt til færre forsinkelser på vej til og fra arbejde.

 

Pressemeddelelse 12. februar 2016

Bilfri søndag fastlagt

Søndag d.18/9 bliver historisk i København, når der er biler forbudt i flere zoner i byen. Hvis altså politikerne gør ord til handling
 

Pressemeddelelse 11. februar 2016

Mere af den oprindelige Papirø skal bevares

Teknik og miljøborgmester Morten Kabell er positiv overfor forslaget til udviklingen af Papirøen, men har også en række ønsker til forbedringer.

 

Pressemeddelelse 9. februar 2016

Flertal vil rive Vesterbros historiske bygninger ned

Enhedslisten trækker nu sagen i Borgerrepræsentationen for at få beslutningen ændret.

 

Pressemeddelelse 9. februar 2016

Ny parkeringsordning til Dronningegården

Parkeringsreglerne i København skal være lette at forstå – ellers skal de ændres. Det sker nu i Dronningegården.

 

Pressemeddelelse 9. februar 2016

Nye boligkvarterer har brug for kultur

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vil bevare kulturmulighederne i Sydhavns nye havnekvarter, men han har brug for københavnernes hjælp

 

Pressemeddelelse 9. februar 2016

Grønt lys til ny moske i København

Et sjældent enigt Teknik- og Miljøudvalg i Københavns Kommune har godkendt lokalplanen for en ny moske i Københavns Nordvestkvarter.

 

Pressemeddelelse 8. februar 2016

Større sikkerhed for sorte cykelstier i vintermånederne

Københavnerne skal fremover have større sikkerhed for, at byens cykelstier og veje er saltet og ryddet for sne, når vinteren sætter ind

 

Pressemeddelelse 4. februar 2016

Miljøministeren får dødsfald på samvittigheden

Partikelforurening er en dræber i Københavns gader. Årligt dør 60 personer alene på grund af forurening med ammoniak fra landbruget. 

 

Pressemeddelelse 28. januar 2016

Vesterbro skal beholde sit særkende

Enhedslisten vil stikke en kæp i hjulet på planer om at rive historiske industribygninger ned på Vesterbro

 

Pressemeddelelse 26. januar 2016

Farver, lys og varme i de kolde vinterbyrum

Når børnene på Al Huda Skolen leger i skolegården denne vinter, bliver det med lys, lamper og mulighed for en selvlysende skattejagt.

 

Pressemeddelelse 26. januar 2016

Frederiksholms Kanal har fået en lille ny gangbro

En ny gangbro er på plads over Frederiksholmskanal. Dermed får fodgængere mulighed for at skyde genvej langs byggepladsen, og dermed at det slut med at skulle ud på en omvej forbi Christiansborg. 

 

Pressemeddelelse 22. januar 2016

Sikkerheden øges for cyklister i København

Københavns Kommune opretter flere cykelbokse ved travle lyskryds rundt omkring i byen.

 

Pressemeddelelse 21. januar 2016

København insisterer på miljørigtigt byggeri

Når København får udført bygge- og anlægsopgaver og støtter alment boligbyggeri med milliardbeløb, skal det fortsat ske miljørigtigt.

 

Pressemeddelelse 19. januar 2016

Svært at nå mål for genanvendelse i København

Socialdemokrater blokerer for obligatorisk kildesortering af husholdningsaffaldet i København

 

Pressemeddelelse 16. januar 2016

Problem med retningslinjer for altaner i København

Det skal være nemmere at få altan i København, fastslår Morten Kabell forud for drøftelse i Teknik- og Miljøudvalget mandag

 

Pressemeddelelse 8. januar 2016:

Pantholderne breder sig i byen og får fast plads i sproget

Pantholderne har vist sig at være så stor en succes, at der nu bliver sat yderligere 500 op.

 

Pressemeddelelse 24. december 2015:

København sætter turbo på genopretningen 

Store dele af det københavnske vejnet, inkl. cykelstier og fortove, er alvorligt nedslidt, men nu skal efterslæbet indhentes

 

Pressemeddelelse 20. december 2015:

Københavns kirkegårde skal have mere liv

Færre kistebegravelser giver plads til at københavnerne kan bruge dele af byens fem kirkegårde som grønne byrum

 

Pressemeddelelse 18. december 2015:

Boder genopstår i Enghaveparken

5 millioner kroner fra Realdania gør det nu muligt at genopføre to boder ved Enghaveparkens indgang, tegnet af Arne Jacobsen

 

Pressemeddelelse 17. december 2015:

Forbedringer forude ved Bryggebroen

Der er mærkbare forbedringer på vej på stykket mellem Bryggebroen og Axel Heides Plads på Islands Brygge

 

Pressemeddelelse 16. december 2015:

Frederiksholms kanal som promenade med opholdsrum

Området langs Frederiksholms Kanal står over for en forvandling, så det bliver mere indbydende for københavnerne

 

Pressemeddelelse 15. december 2015:

Roligt kvarter får mere lokalt byliv

Planerne for fornyelsen af Alsgadekvarteret er klar, og arkitekterne er i fuld sving med at tegne de endelige løsninger.

 

Pressemeddelelse 14. december 2015:

København vil cigaretskodderne til livs

I 2025 skal 2/3 af københavnerne kunne erklære sig enige i, at de bor i en ren by. Særligt cigaretskodderne skal der sættes ind overfor.

 

Pressemeddelelse 14. december 2015:

Sidegade symboliserer forskellen på Gentofte og København

Københavns Kommune stiller krav om 25 % almene boliger i kommende byggeri ved Svanemøllebugten. For Gentoftes vedkommende er tallet 0.

 

Pressemeddelelse 14. december 2015:

Luk Stormgade for biltrafik

Løs terrorsikring af Christiansborg ved at lukke Stormgade for biltrafik, foreslår teknik- og miljøborgmester Morten Kabell

 

Pressemeddelelse 13. december 2015:

Storbyer får central rolle i klimaaftale

København har i årevis kæmpet for at sikre storbyerne en central rolle i kampen mod klimaforandringerne

 

Pressemeddelelse 11. december 2015:

Gl. Jernbanevej næsten i mål

Trafiksikkerhedsprojektet på Gl. Jernbanevej afsluttes i næste uge. Dog mangler cykelstien mod Toftegårds Allé, der først kommer til foråret

 

Pressemeddelelse 9. december 2015:

Tove Ditlevsens Byrum klar til indvielse

Vesterbros nye sammenhængende byrum står færdigt og bliver indviet tirsdag d. 15. december med bl.a. tale, byvandring og parkouropvisning

 

Pressemeddelelse 9. december 2015:

Københavnske skolebørn skal være sikre i trafikken 

En række initiativer skal øge sikkerheden og trygheden på veje omkring syv københavnske skoler.

 

Pressemeddelelse 30. november 2015:

København skærper kursen overfor snyd med handicapparkering

København og Danske Handicaporganisationer vil skærpe kontrollen med handicapkort, for at undgå snyd med licenser til handicapparkering.

 

Pressemeddelelse 27. november 2015:

Bellakvarter på vej - fra forblæste parkeringspladser til grønt og levende boligkvarter

Bella Centers sydvestlige parkeringsarealer skal omdannes til et nyt bæredygtigt københavnerkvarter.

 

Debatindlæg 27. november 2015:

Bedre plads til mennesker og byliv i Middelalderbyen

Af teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL)

 

Pressemeddelelse 27. november 2015:

København aktivt engageret i COP21 i Paris

København kæmper for byernes rolle ved COP21 i Paris

 

Pressemeddelelse 27. november 2015:

Middelalderbyen i København skal være bilfri 

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell vil gøre den historiske Middelalderby fri for biler, så byliv, fodgængere og cyklister kan få bedre forhold

 

Pressemeddelelse 24. november 2015:

Julelys indvier Nørrebrogade 

Nørrebrogades 2. etape indvies fredag 27. november på Den Røde Plads. Samtidig tændes julelyskæderne i hele gaden.

 

Pressemeddelelse 23. november 2015:

København på kanten til noget nyt

Teknik- og miljøudvalget vil give københavnerne større indflydelse og bedre muligheder for at udfolde sig for at tilføre byen mere kant 

 

Pressemeddelelse 23. november 2015:

Regeringen gør København til en lukket by

København bliver lukket land for studerende, socialt udsatte og københavnere med almindelige indtægter, hvis regering fjerner muligheden for at stille krav om almene boliger 

 

Pressemeddelelse 10. november 2015:

København flytter ikke luftmålestation 

Københavns Borgerrepræsentation vil ikke hjælpe miljøministeren med at snyde borgerne for initiativer, der kan nedbringe luftforureningen.

 

Pressemeddelelse 10. november 2015:

Mjølnerparken nærmer sig sit helhedsløft

Både beboere og politikere har nu sagt god for en helhedsplan til over 800 mio. kr. og dermed et gevaldigt løft af Mjølnerparken på Nørrebro

 

Pressemeddelelse 6. november 2015:

Storbyer mister nødvendige millioner til indsats mod ghettodannelse

Regeringen vil med finansloven for 2016 skære 75 mio. kr. i støtten til byfornyelse

 

Pressemeddelelse 5. november 2015:

Miljøminister vil snyde københavnere for ren luft

Miljøministeren skal ikke snyde københavnerne for renere luft. Teknik- og miljøborgmester nægter at flytte luftmålestation

 

Pressemeddelelse 3. november 2015:

København klar med 300 skybrudsprojekter

København vil løse udfordringen med skybrud og stigende regnmængder ved at lede vandet til parker, søer og havnen via byens veje

 

Pressemeddelelse 29. oktober 2015:

Nyt netværk skal forbedre miljø og reducere trængsel i København

København vil mindske miljøbelastning og trængslen fra gods- og varetransporten i byen med et tættere samarbejde med transporterhvervet

 

Pressemeddelelse 28. oktober 2015:

Cykelforbedringer for over 23 millioner på vej

Bredere cykelstier og bedre belysning skal gøre Supercykelstien Farumruten endnu mere attraktiv for cykelpendlere

 

Pressemeddelelse 26. oktober 2015:

Almene boliger v. 2.0

Tiden er løbet fra den typiske opskrift på almene boligbyggerier. Nu indgås partnerskab mellem Københavns Kommune og 3 almene boligselskaber

 

Pressemeddelelse 13. oktober 2015:

Lokale har fundet skybrudsløsningen for Damhussøen

Efter input fra lokale Vanløseborgere er skybrudsløsningen for Damhussøen og Damhusengen blevet millioner af kroner billigere

 

Pressemeddelelse 8. oktober 2015:

København får bilfri dag

København springer med på den grønne bølge af europæiske storbyer med en bilfri dag

 

Pressemeddelelse 8. oktober 2015:

Christiania behøver en kærlig hånd

Selvstændighed er et nøgleord for fristaden Christiania, men den halve til hele million besøgende, der er om året slider på området

 

Pressemeddelelse 2. oktober 2015:

København får intelligent styring af trafikken 

Ny teknologi skal skabe bedre forhold for den kollektive trafik og cykeltrafikken i København

 

Pressemeddelelse 1. oktober 2015:

København skal også have en bilfri dag

For nylig blev Paris’ verdensberømte Avenue des Champ-Élyssés indtaget af folk til fods og på cykler. Det skal kopieres til København

 

Pressemeddelelse 28. september 2015:

New York vil kopiere Københavns klimatilpasning

København og New York underskriver samarbejdsaftale om klimatilpasning, som kan bane vej for ordrer i millionklassen til danske virksomheder

 

Pressemeddelelse 25. september 2015:

Transportminister tænder ikke på elbiler

Forslag om rabat på parkering til elbiler nærmer sig en hån mod danskere plaget af støj og luftforurening

 

Pressemeddelelse 21. september 2015:

Hej cyklist, er der plads til forbedring?

Flere end 300.000 københavnere cykler hver dag, og det giver til tider voldsom trængsel på en hel del af byens cykelstier. 

 

Pressemeddelelse 18. september 2015:

Krav om renere luft til københavnerne 

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell vil have den nye miljøminister til at gøre mere for at sikre ren luft til københavnerne 

 

Pressemeddelelse 18. september 2015:

København vil af med stive statslige regler om affald

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vil spare knap 12.000 små virksomheder for administrationsgebyr på samlet set 9 mio. kr. 

 

Pressemeddelelse 11. september 2015:

Enhedslisten kritiserer budgetaftalen i København

Erhvervslivet tilgodeses med tocifret millionbeløb, mens stofmisbrugere, sagsbehandlere og foreningslivet lades i stikken

 

Pressemeddelelse 10. september 2015:

Enhedslisten smidt ud af budgetforhandlinger i København

Gebyrlettelser for erhvervslivet på bekostning af børn og socialt udsatte københavnere sendte Enhedslisten ud af forhandlingerne

 

Pressemeddelelse 10. september 2015:

Enhedslisten smidt ud af budgetforhandlinger i København

Enhedslisten er smidt ud af budgetforhandlingerne på Københavns Rådhus, da partiet ikke ville acceptere gebyrlettelser for erhvervslivet 

 

Pressemeddelelse 9. september 2015:

Borgmestre vil standse sagen om Grøndalsvænge 

Borgmestre anbefaler at aflyse servitut om billige boliger for Grøndalsvænge Andelsboligforening.  

 

Pressemeddelelse 4. september 2015:

Der skal fart på skybrudssikring af København

Dele af København ramt af det, der næsten svarer til et tredobbelt skybrud fredag morgen

 

Debatindlæg 30. august 2015:

Den unødvendige bilisme ødelægger byen 

Venstres Michael Gatten og direktør Henrik Busch langer ud efter håndteringen af trafikken i København. 

 

Pressemeddelelse 30. august 2015:

Bredere cykelstier på vej i København

Cykeltrafikken i København stiger med 27 pct. frem mod 2025 og kræver politisk fokus på at sikre bredere cykelstier de kommende år

 

Pressemeddelelse 24. august 2015:

Nordhavnsvej er Danmarks sikreste byggeri

Byggeriet af Nordhavnsvej kunne i sidste uge fejre 500 dage uden en arbejdsulykke. Det er uofficiel Danmarksrekord for et anlægsprojekt

 

Pressemeddelelse 13. august 2015:

Kabell til transportminister: Træk ikke stikket til elbiler

Landets kommuner får langt mindre frihed til at tilbyde elbiler gratis parkering end oprindeligt planlagt

 

Pressemeddelelse 6. august 2015:

Nye parkeringsregler skal reducere trængslen i København

Højere priser for parkering skal nedbringe trængslen i hovedstaden og finansiere nye parkeringsanlæg

 

Pressemeddelelse 29. juli 2015:

Nørrebroløsning skal inspirere resten af verden

København går foran ift. håndteringen af massive mængder regn og samtidig skabe grønne, rekreative byrum, som kommer borgerne til glæde

 

Pressemeddelelse 3. juli 2015:

400 gadeaskebægere på vej til de københavnske rygere

Københavns kommune har overtaget 400 askebægere fra DSB, som har fået dem til overs, efter det blev forbudt at ryge på stationerne i 2014.

 

Pressemeddelelse 1. juli 2015:

Frankrig vil have storbyerne til at redde klimaet

Borgmestre fra København, Paris, Bogota, Istanbul og Vancouver skal hjælpe den franske præsident og FNs klimachef med aftale på klimatopmøde

 

Pressemeddelelse 30. juni 2015:

Buspassagerer i København får ly for regnen

Passagerne på Københavns travleste busruter har nu udsigt til at komme i ly for regnen og få bedre information om trafikken

 

Pressemeddelelse 29. juni 2015:

Lad havnetunnel konkurrere med roadpricing

Teknik- og miljøborgmesteren mener, at storskalaforsøg med roadpricing skal supplere regeringens varslede undersøgelse af en havnetunnel

 

Pressemeddelelse 26. juni 2015:

Højbanen på Nørrebro skal være nyt samlingspunkt i København

Byrummet omkring Nørrebro Station skal forvandles fra en bagsidepræget barriere til et grønt vartegn, der kan binde byen sammen

 

Pressemeddelelse 22. juni 2015:

Nemmere at parkere ladcyklen

København tester ny parkeringsløsning til ladcykler på Østerbro

 

Pressemeddelelse 19. juni 2015:

Københavnerne skal bidrage til indretningen af Enghaveparken

Enghaveparken skal fremover være en del af Københavns skybrudsløsning, når massive regnmængder rammer hovedstaden.

 

Pressemeddelelse 13. juni 2015:

Københavnerne er vilde med grønne cykelruter

Der er travlhed på cykelstierne i København, men der findes fredeligere alternativer, og dem tager københavnerne i højere grad til sig

 

Pressemeddelelse 12. juni 2015:

Ny pantløsning skal gøre en forskel

Nu testes en pantholder placeret på udvalgte skraldespande, hvor man kan sætte sin flaske eller dåse i stedet for at smide den ud

 

Pressemeddelelse 11. juni 2015:

København falder markant på international rangliste

For første gang ender København i bunden af top ti på listen over verdens bedste byer at leve i. Nyt fokus på priser skubber København ned

 

Pressemeddelelse 9. juni 2015:

Nej tak til en havnetunnel 

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) vender sig stærkt imod Venstres forslag om en havnetunnel i København

 

Pressemeddelelse 22. maj 2015:

En god cykelaftale med stænk af malurt

Ny aftale om supercykelstier fra Christiansborg mangler økonomisk fundament til sikring af visionerne fremadrettet og fremtidens trafik.

 

Pressemeddelelse 18. maj 2015:

Aarhus Universitet flytter aktiviteter fra Roskilde til Emdrup

Campus Emdrup udvider med nyt byggeri som skal huse forsknings- og uddannelsesaktiviteter inden for biologi og miljøvidenskab fra 2021.

 

Pressemeddelelse 13. maj 2015:

Istedgade færdig på rekordtid

Renoveringen af Istedgade afsluttes mere end seks måneder før planlagt. Pinselørdag fejres det med fest i gaden.

 

Pressemeddelelse 11. maj 2015:

Sociale klausuler har effekt i København

Det kæmpemæssige byggeprojekt ’Nordhavnsvej’ har undervejs haft gode erfaringer med krav om lærlinge hos entreprenøren

 

Pressemeddelelse 30. april 2015:

Planen for Østerbros klimakvarter ligger nu klar

Vild natur, åbne grønne arealer og en hæj grad af borgerinddragelse. Det er hovedpunkterne i næste etape af Østerbros klimakvarter

 

Pressemeddelelse 30. april 2015:

Københavnerne sætter rekorder på cykelstierne

Kommunens cykelregnskab er netop færdiggjort, og det viser fremgang. Nu er det nærmest hver anden, der tager cyklen til og uddannelse.

 

Pressemeddelelse 28. april 2015:

Bredere cykelstier er vejen frem i hovedstaden

Mange københavnere vælger i forvejen cyklen hver dag til transport, men flere vil cykle endnu mere, hvis cykelstierne bliver bredere.

 

Pressemeddelelse 18. april 2015:

Slut med rigmandsghettoer i København

Politikerne i København har besluttet, at nye almene boliger skal bygges i dyre områder af byen, hvor der i dag mangler billige boliger. 

 

Pressemeddelelse 17. april 2015:

Ny IKEA skal komme københavnerne til glæde

Det bliver ikke business as usual, når et nyt IKEA varehus med al sandsynlighed bliver til virkelighed midt i København i 2018.

 

Pressemeddelelse 15. april 2015:

Ingen fremtid for by- og pendlercykler

Morten Kabell har mistet tålmodigheden med GoBike, der ikke kan leve op til aftalen om levering af nye by- og pendlercykler 

 

Pressemeddelelse 27. marts 2015:

Visionerne for Enghaveparken bliver til virkelighed

Med et tilskud på 38,3 millioner kan Områdefornyelsen Vesterbro nu forny og forskønne den nedslidte Enghaveparken

 

Pressemeddelelse 26. marts 2015:

Historisk boligaftale i København

Boligaftale på Københavns Rådhus sikrer almene boliger og bedre byliv i de nye byudviklingsområder

 

Pressemeddelelse 25. marts 2015:

Borgmester vil revolutionere Kulbanekvarteret

Der skal rettes op på fortidens fejl langs Kulbanevej, og det projekt vil teknik- og miljøborgmester Morten Kabell arbejde for at realisere.

 

Pressemeddelelse 25. marts 2015:

Bedre byliv i et grønnere København

Enhedslisten har sikret mere end 75 mio. kr. til bedre byliv med mere grønt i en netop indgået aftale på Københavns Rådhus

 

Pressemeddelelse 20. marts 2015: 

København vil have god stil på cykelstierne

Langt størstedelen af cykelfolket i København føler sig trygge på byens cykelstier. Men der er dog stadig plads til forbedringer.

 

Pressemeddelelse 20. marts 2015: 

Historisk boligaftale på vej i København 

Over halv mia. kr. skal fjerne skellet mellem rigmandsghettoer og udsatte byområder i København

 

Pressemeddelelse 19. marts 2015:

København åbner for mere grøn trafik

Fremtidens trafikbillede i København kan med stor sandsynlighed få tilføjet en ny brik i form af el-bybiler.

 

Pressemeddelelse 11. marts 2015:

Ny ambitiøs plan for cykelbyen København

140.000 cyklister får mere albuerum i trafikken 

 

Pressemeddelelse  6. marts 2015:

Lokalplan skal bane vejen for ny moske

Det afgøres af Teknik- og Miljøudvalget om Islamisk Trossamfund må bygge en ny moske og kulturcenter på hjørnet af Tomsgårdsvej og Dortheavej.

 

Pressemeddelelse 26. februar 2015:

Nyt grønt byområde forbinder Islands Brygge og Amagerbro

Fokus på nye byrum, mere grønt og et sammenhængende stisystem til fodgængere og cyklister i ny lokalplan for Faste Batteri.

 

Pressemeddelelse 23. februar 2015:

Bedre parkering giver massive huslejestigninger

4.000 nye parkeringspladser kan lyde som en drøm for nogle københavnske bilister, men kan ende som et mareridt med huslejestigninger 

 

Pressemeddelelse 23. februar 2015:

Unge i Tingbjerg får en hjælpende hånd

Tingbjerg skal løftes, og det skal blandt andet ske ved at holde unge i job og uddannelse. En ny ungemedarbejder skal gøre en forskel.

 

17. februar 2015:

Ingen vej uden om roadpricing

Uden roadpricing kan regeringen vinke farvel til vækst, klimamål og renere luft i hovedstaden

 

Pressemeddelelse 4. februar 2015:

Nordre Frihavnsgade under lup

Naboer, erhverv og andre brugere af Nordre Frihavnsgade skal være med til at planlægge gadens fremtid.

 

Pressemeddelelse 4. februar 2015:

Kunst i Istedgade

Et nyt kunstprojekt skal formidle Istedgades historie igennem gadens mange fortællinger.

 

Pressemeddelelse 1. februar 2015:

Københavnske gader bliver smartere 

Interaktive skraldespande som giver besked, når de skal tømmes, og digital anvisning til ledige parkeringspladser.

 

Pressemeddelelse 1. februar 2015:

København investerer 60 millioner i intelligent trafik

Det bliver nemmere at komme frem i København og endnu mere attraktivt at tage cyklen eller den kollektive trafik.

 

Pressemeddelelse 30. januar 2015:

Sikkerheden i top på Nordhavnsvej

Københavns Kommunes til dato største og mest komplekse anlægsprojekt klarer sig forbilledligt, når det kommer til arbejdssikkerhed.

 

21. januar 2015: 

Kom og leg med i Mimersparken

Lørdag den 24. januar fra kl. 10-14 bliver den bemandende legeplads i Mimersparken officielt indviet. 

 

16. januar 2015: 

Borgmester vil have hastigheden ned i København

Selvom 2014 bød på et lavt antal af dræbte i trafikken i København, skal der stadig gøres mere for at gøre det sikkert at færdes i trafikken

 

8. januar 2015: 

Morten Kabell vil lytte til dine ideer

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) inviterer til lyttemøde på Østerbro. 

 

Debatindlæg 7. januar 2015: 

Nordre Frihavnsgade SKAL være bedre for de bløde trafikanter

Svar til Morten Buse på indlæg i Østerbro Avis 7. januar 2015.

 

1. december 2014:

Tænk langsigtet og drop ghettolisten

Ghettolisten er et dårligt styringsredskab og brændemærker både beboere og boligområder

 

Blogindlæg 25. november 2014:

Send flere penge til udsatte boligområder

Regeringen forhandler om en halvering af puljen til renoveringen af almene boliger med midler fra Landsbyggefonden

 

25. november 2014:

Familie- og ungdomsboliger på vej omkring Bella Center

Lokalplan giver grønt lys til opførslen af hundredvis af familie- og ungdomsboliger på Amager

 

13. november 2014:

Slut med rigmandsghettoer i København

Kommunerne kan fremover stille krav om billige boliger i forbindelse med nye lokalplaner.

 

Bredere cykelstier langs Vesterbrogade

Cyklisterne holder hver dag i kø og kører ubehagelig tæt der, hvor cykelstierne er for smalle. Derfor skal vi gøre cykelstierne bredere der, hvor der er mest trængsel, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) til Metroxpress.
Læs artikel om bredere cykelstier

Kabell klar i mælet

Københavns teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) er en mand, som vognmandsbranchen kan tale med, mener Kjøbenhavns Vognmandslaug efter deres første møde med den nye borgmester.
Læs artikel om vognmandsbranchens møde med borgmesteren

Politikere kæmper for Regnbueplads

Københavns Teknik- og Miljøudvalg er uenige om navnet til en ny plads ved Rådhuspladsen. Enhedslisten, SF og de radikale foreslog navnet ”Regnbuepladsen” for at hylde det særlige københavnske frisind og kampen for lige rettigheder. Udvalget bakkede ikke op, så nu tager partierne sagen op i Borgerrepræsentationen.
Læs artikel om Regnbuepladsen

Københavnerne viser vejen

Morten Kabell er ærkekøbenhavner og ikke bange for at træde i sine forgængeres fodspor, siger han til Politikens Københavneriet. Han glæder sig til at arbejde videre med Københavns miljø, og så vil han skabe bedre bedre mobilitet og bedre trafikforhold i byen, siger han.
Læs artikel om visioner for mobilitet og trafikforhold

Københavnernes sundhed vigtigere end biler

Roadpricing skaber bedre plads på vejene. Det vil gavne trængslen, give os et renere miljø og en sundere by, skriver Morten Kabell i et debatindlæg på politiken.dk.
Læs debatindlæg om roadpricing

Københavner-borgmester giver roadpricing grønt lys

Roadpricing er vejen frem, hvis regeringen vil undgå den massive trafik, som dagligt plager København og indfaldsvejene, mener byens teknik- og miljøborgmester.
Læs artikel om roadpricing

Borgmester takker nej til borgmesterbil

"Man vil primært se mig på cykel eller el-cykel, når jeg skal til møder, hvor det er ufedt at møde frem lidt småsvedt, og så vil man generelt se mig bruge byens kollektive trafik", siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (Enhl).
Læs artikel om borgmesteren uden borgmesterbil

Københavns top og flop

Det nye år er skudt i gang, og 43-årige Morten Kabell fra Enhedslisten har sat sig til rette som ny teknik- og miljøborgmester. MagasinetKbh har bedt borgmesteren udvælge tre ting, der topper og tre ting, der flopper i København.
Læs artikel om byens top og flop

Sådan er Enhedslistens Morten Kabell - Københavns nye miljø- og teknikborgmester

Valgets store overraskelse var, at Enhedslistens Morten Kabell bliver ny teknik- og miljøborgmester, skriver Estate Media. Morten Kabell vil blandt andet udfordre planerne om at bygge en ny havnetunnel.
Læs artikel om den nye borgmester

Istedgade blev fejret 

Den nye Istedgade blev indviet i lørdags med gløgg, den kommende teknik- og miljøborgmester Morten Kabell og brændte mandler, skriver Vesterbo Bladet.
Læs artikel om Istedgade

Enhedslistens nye borgmester: Jeg ønsker bredere og flere cykelstier 

Enhedslisten får næstvigtigste borgmesterpost i København, skriver Politiken. Det er en voldsomt interessant post, siger Morten Kabell, fordi det giver indflydelse på fremtidens København. 
Læs artikel om Enhedslistens nye borgmester