100 virksomheder får hjælp til en grønnere bundlinje

13.04.2016
Fra den 14. april får 100 små og mellemstore virksomheder hjælp til at gøre deres produkter grønnere.

Projektet Bæredygtig Bundlinje giver 100 små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden hjælp til at gøre deres produkter grønnere, spare på energi og materialer eller finde guld i deres affald. Projektet skydes i gang ved et arrangement på Københavns Rådhus den 14. april 2016.

100 virksomheder i hovedstadsregionen skal i de kommende to år have mere fokus på deres affald, forbrug af materialer og energi eller deres produkters levetid. Det sker i projektet Bæredygtig Bundlinje, hvor Københavns, Fredensborg, Allerød Kommune samt Frederikssund Erhverv giver 100 virksomheder gratis konsulenthjælp til at udvikle grønne forretningsplaner. Alle virksomheder i Region Hovedstaden kan søge om at være med i projektet.

”Med projektet Bæredygtig Bundlinje får vi som kommune mulighed for sætte skub i den grønne vækst i 100 små og mellemstore virksomheder. Virksomhederne får hjælp til at lave en individuel plan for, hvordan deres produkter og services kan blive grønnere, eller hvordan virksomheden kan spare på energi og materialer. Alle tiltag skal forbedre virksomhedernes konkurrenceevne og skabe grøn vækst i Region Hovedstaden,” siger Morten Kabell, teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune.

I projektet får virksomhederne hjælp fra Danmarks Tekniske Universitet og Aalborg Universitet København. Virksomhederne får endvidere tilbudt gratis rådgivning. Projektet ledes af partnerorganisationen Gate 21 og er støttet af EU’s Regionalfond, Vækstforum Hovedstaden og Region Hovedstaden. Alle kommuner i Region Hovedstaden har mulighed for at deltage i projektet.

Vægt på skræddersyede løsninger

Bæredygtig Bundlinje tilbyder virksomhederne et gratis skræddersyet forløb, der tager udgangspunkt i virksomhedens interesser og markedssituation. Forløbet indeholder: screening, analyse af grønne potentialer, konsulentbistand, processtøtte og redskaber til at måle effekten af tiltag. Analysen munder ud i en grøn forretningsplan, der hos andre virksomheder har vist sig at føre til øget vækst og konkurrenceevne.

” Virksomheder kan få ny inspiration til, hvordan de kan udvikle deres forretning - for eksempel gennem brug af miljøvenlige materialer, genbrug af dele af produktet eller at genanvende materialer. Kommunerne har en vigtig rolle som i denne forandringsproces. Det er trygt og nemt at deltage for virksomhederne, da tilbuddet er lokalt forankret. For kommunen spiller projektet positivt ind i indsatsen for grøn erhvervsudvikling og bidrager til at opnå lokale klima- og miljømål,” siger Poul Erik Lauridsen, direktør i Gate 21.

Kommunen som den grønne sparringspartner

Virksomheden Hans Just Pakhus fik i 2015 hjælp fra Københavns Kommunes Grønne Erhverv til at identificere muligheder for at spare energi i deres 11.640 kvadratmeter store erhvervsejendom. Ved at udskifte lyskilderne til LED-belysning har Hans Just Pakhus sparet 48 procent på el brugt til belysning. Investeringen i ny belysning er tjent hjem på et enkelt år. Om baggrunden for projektet siger direktør Andreas Just Karberg:

”Vi oplever et stigende pres fra vores lejere, der spørger mere og mere ind til lejemålenes energiforbrug. Det er typisk et moderselskab, der stiller krav som en del af virksomhedens CSR-arbejde. Vi vil gerne imødekomme disse krav, ligesom vi gerne vil bidrage til et bedre miljø.”

For mere information om muligheden for at deltage i Bæredygtig Bundlinje kontakt

Line Bech, senior projektleder Bæredygtig Bundlinje, Gate 21
line.bech@gate21.dk - 53 65 70 03
Signe Munch-Pedersen, kommunikationskonsulent, Gate 21
signe.munch-pedersen@gate21.dk – 30 27 58 78
Lotte Kjærgaard, Grønne Erhverv, Københavns Kommune,
lokjae@tmf.kk.dk – 27 89 96 60