430 mio. kr. til billige boliger i København

06.09.2016
Enhedslisten vil ved årets budgetforhandlinger kæmpe for en saltvandsindsprøjtning på 430 mio. kr. til billige boliger i København

København har med muligheden for at stille krav om 25 pct. almene boliger i forbindelse med nye lokalplaner fået en historisk mulighed for at sikre boliger til studerende, socialt udsatte og københavnere med almindelige indkomster. Den mulighed vil Enhedslisten udnytte, og derfor stiller partiet ved de igangværende budgetforhandlinger forslag om en boligpakke på 430 mio. kr. Pakken skal først og fremmest sikre, at kommunen fortsat har penge til at støtte opførelsen af nye almene boliger med den såkaldte kommunale grundkapital.

”Markedsprisernes hærgen på boligmarkedet har desværre gjort det stort set umuligt for studerende, socialt udsatte og mennesker med almindelige indtægter at få tag over hovedet i København. Vi står nu med en historisk mulighed for at sikre et København i bedre balance ved at stille krav om almene boliger. Den mulighed skal vi udnytte. Det kræver, at vi har de nødvendige midler til at støtte byggeriet af nye almene boliger,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

Befolkningsprognoser viser, at der frem mod 2025 vil komme 28.000 flere i aldersgruppen 18-29 år i København. Derfor vil Enhedslisten øremærke 80 mio. kr. til 500 nye almene ungdomsboliger. Yderligere 210 mio. kr. skal sikre kommunal grundkapital til 600 nye almene familieboliger. Hvis Enhedslisten får forhandlet pengene hjem, vil kommunen siden 2011 have afsat midler til opførelsen af 8.200 nye almene boliger i København frem mod 2025.

Energirenoveringer af københavnske boliger

Den anden del af Enhedslistens boligpakke handler om at sikre lavere udgifter til el og varme i både almene og private boliger gennem energirenoveringer. Det lavere energiforbrug vil samtidig sikre, at København bliver CO2-neutral i 2025.

”Med energirenoveringer af de københavnske boliger, kan beboerne reducere de månedlige udgifter til varme, og samtidig nedbringer vi udledningen af CO2. Som kommune kan vi sætte skub i det nødvendige arbejde med energirenoveringer med et økonomisk tilskud, og det vil Enhedslisten arbejde for i forbindelse med budgetforhandlingerne,” siger Morten Kabell.

Konkret vil Enhedslisten afsætte 40 mio. kr. til en støttepulje til såkaldte dybdegående energirenoveringer i den almene sektor. Puljen skal ses som led i en aftale mellem Københavns Kommune og Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds om at reducere varmeforbruget i den almene sektor med 30 pct. frem mod 2025. Vurderingen er, at puljen vil hjælpe til en besparelse på 900 kr. om året pr. bolig til el og varme. Puljen skal supplere og udløse mulighed for en kombination af nuværende støttemodeller, herunder Landsbyggefonden, boligorganisationernes egne ressourcer og energiselskabernes energispareforpligtigelse.

Herudover ønsker Enhedslisten 100 mio. kr. i støtte til løft af private ejendomme med energimærke E, F eller G. Her vil ejendomme ved trafikerede veje blive prioriteret, så eks. udskiftning af vinduer både kommer til at reducere varmetab og støjgener.