Bedre og renere toiletter til københavnerne

29.04.2016
Stigende brug af byens rum skaber øget pres på de offentlige toiletter i København. Ny plan skal sikre bedre vedligehold og renovering.

København har 130 offentligt tilgængelige toiletter i byens parker og på pladser. De bliver benyttet i stadig stigende grad i takt med at byen vokser med 1.000 nye indbyggere hver måned og på grund af den stadig stigende mængde af arrangementer og events, der trækker besøgende til byen. Den øgede brug af toiletterne har resulteret i, at ca. 1/3 af toiletterne løbende er lukket på grund af manglende midler til udbedring af skader fra hærværk og dagligt slid. Mandag skal Teknik- og Miljøudvalget behandle en ny plan, der skal rette op på området. Pengene til en øget indsats vil dog først kunne findes i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

”København har desværre et stort efterslæb på vedligehold af veje, skoler og byens offentlige toiletter. Det skyldes de stramme økonomiske tøjler, som regeringen holder kommunerne i. Nu får vi en plan for, hvordan vi kan løfte området de kommende år. Jeg håber, at de andre partier i Borgerrepræsentationen vil bakke op om planen og prioritere området i forbindelse med budgetforhandlingerne til efteråret,” siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL).

En medvirkende årsag til det store pres på byens toiletter er også, at det er gratis at benytte kommunens toiletter, mens det andre steder kræver penge på lommen at bruge toiletterne. Det medvirker til at skabe et stort pres på de offentlige toiletter i København.

I dag har Teknik- og Miljøforvaltningen cirka 25 mio. kr. om året til drift og vedligehold af de offentlige toiletter. Alt efter renholdelsesniveauet vil det være nødvendigt at øge den bevilling med op imod 5 mio. kr. om året. Samtidig peges på et behov for at investere knap 10 mio. kr. i renovering af de mest medtagede toiletter.