Bispeengbuen bør jævnes med jorden

15.06.2016
Med en samlet pris på op til 10 mia. kr. er tiden ikke den rette for en realisering af drømmen om at nedgrave trafikken på Åboulevard.

Med en samlet pris på op til 10 mia. kr. er tiden ikke den rette for en realisering af drømmen om at nedgrave trafikken på Åboulevard med en fritlægning af Ladegårds Å til følge. Fæld i stedet Bispeengbuen, foreslår borgmester.

Visionerne for en fritlægning af Ladegårdsåen er store, og desværre er prisen tilsvarende skyhøj. Alt afhængigt af valg af løsning skal der findes finansiering på mellem fem og ti milliarder kroner. Prisen dækker over at få lagt trafikken fra Åboulevard ned i en tunnel, en nedrivning af Bispeengbuen samt omdannelse af det ikke-eksisterende byrum, som i dag mest af alt minder om en motorvej med tre spor i hver retning. Selvom teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL) er stor tilhænger af det visionære projekt, erkender han dog også, at den kommunale økonomi ikke er klar til at bære sådan et projekt i stor skala.

- Der er masser af sund fornuft og store muligheder i projektet, men at finde fem til ti milliarder kroner til det i den kommunale økonomi – det er simpelthen ikke realistisk, lyder det fra Morten Kabell.

I stedet foreslår han at undersøge muligheden for at rive Bispeengbuen ned og i stedet afvikle trafikken på denne strækning i en tunnel under jorden. Den oprindelige intention var at undgå, at trafikken på den sekssporede motorvej i tredje sals højde skulle give en ødelæggende barriereeffekt for området. Virkeligheden blev dog en anden. Bispeengbuen viste sig at få en altødelæggende virkning på området, og det bør nutidens politikere rette op på, mener Morten Kabell.

- For et væsentligt lavere beløb kan vi kaste os over nedrivningen Bispeengbuen. Her er stort potentiale for byudvikling, hvis vi eliminerer den massive betonklods, får gravet trafikken ned og skaber grønne byrum i stedet. Det er en glimrende mulighed for at skabe en markant ændring til det bedre i det område, siger Morten Kabell.

Ny bebyggelse må ikke fremstå som en ny barriere

Omdannelsen forventes at kunne gennemføres inden for en økonomisk ramme mellem 2,1 og 2,6 mia. kr., og en fokuseret omlægning af området omkring Bispeengbuen er også vurderet til at være, hvor effekten pr. investeret krone er størst. Det er også her, barriererne mellem Frederiksberg og København er flest, og det er Bispeengbuen i sig selv et symbol på. Rives betonbroerne ned og erstattes af tunneller til bilerne, bliver der i stedet plads til grønne områder og samtidig ny bebyggelse på omkring 65.000 etagemeter på overfladen. Udgangspunktet er, at ny bebyggelse ikke må fremstå som en ny barriere på strækningen, som trafikåren gør det i dag.

- Vi har muligheden for at skabe noget historisk her, både for København og særligt for naboerne i området. Vi kan binde byen bedre sammen ved at få gravet trafikken ned, og vi løfte et yderst trist område gennem byliv og grønne områder. Bevarer vi lidt af Bispeengbuen, kan man forestille sig en københavnsk pendant til New Yorks Highline Park. Det er simpelthen så meget at vinde gennem dette projekt, lyder det fra borgmesteren.

Morten Kabell ærgrer sig over, at det ikke er muligt at finansiere hele det store projekt med at fritlægge Ladegårdsåen. Men staten holder kommunerne i et økonomisk jerngreb og har lagt et loft over, hvor mange penge kommunerne må bruge på anlægsprojekter. Og når byen i disse år vokser med 1.000 københavnere om måneden, står København med en række bundne opgaver i form af nye skoler og daginstitutioner, nye og bredere cykelstier, flere grønne byrum og en udbygning af den kollektive trafik.

- I Danmark ryger alle afgifterne i forbindelse med bilkøb og brændstof direkte i statskassen, trods det er i høj grad er kommunerne, der betaler for sliddet på vejene og døjer med generne i form af støj og luftforurening. Det ville give rigtig god mening, at kommunerne fik del i de indtægter, så vi kunne få skubbet noget af al pendlerbiltrafikken under jorden, siger Morten Kabell.

Teknik- og Miljøudvalget skal mandag tage stilling til resultaterne af forundersøgelsen af mulighederne for at etablere en trafiktunnel og anlægge en åpark langs Ågade og Åbulevard.