Borgmester er klar til at tage livtag med nattestøjen i Indre By

29.03.2017
Ny nattelivsplan skal være med til at sørge for mere ro til støjplagede borgere i Indre By.

København vokser og vokser, og byen har mange unge indbyggere. Blandt andet derfor fyldes særligt Indre By, Nørrebro og Vesterbro op til og i weekenderne af festglade mennesker. Selvom det giver en masse liv i byen, er festen dog kammet over visse steder. Naboerne til de mest festplagede områder lider under larm i gaden og mere affald til følge. Københavns Kommune har allerede iværksat flere tiltag for at dæmme op for generne, og nu sendes en ny nattelivsplan fra Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen i høring. Hensigten er at skabe bedre balance mellem et aktivt restaurations- og natteliv og hensynet til naboerne i de belastede miljøer. Flere politikere har allerede blandet sig i debatten i forsøg på at afhjælpe problemerne, men skal man problemerne til livs, kræver det økonomi. Det fortæller teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL):

- Nu har vi et udkast til en nattelivsplan, som skal sikre bedre forhold for beboerne i de belastede områder i Indre By. Vi har allerede taget fat om nogle af problemerne, men skal vi i mål og skabe et miljø, som alle kan være i, så skal der penge på bordet. Inden for mit ansvarsområde kan vi blandt andet sætte ind med øget renhold og ekstra tilsyn, og den slags koster selvfølgelig penge. Heldigvis lader der til at være stor politisk vilje for at tage hånd om problemerne, så jeg forventer selvfølgelig, at der vil være opbakning til investeringerne, når vi skal forhandle næste års budget på plads til efteråret, siger Morten Kabell.

Initiativerne i forslaget til nattelivsplanen er skalerbare, og et indledende overslag lyder på anlægsinvesteringer fra 27-33 mio. kr., mens serviceinvesteringerne skal øges med mellem 56-75 mio. kr. over en fireårig periode. Kommunen har forud for arbejdet med nattelivsplanen kortlagt dele af nattelivet og holdt møder med både lokaludvalg, erhvervsliv og politi, og på den baggrund kan man konstatere, at generne primært kommer fra festen i gaden, når feststemte mennesker bevæger sig fra det ene sted til det andet. Og her har kommunen begrænsede handlemuligheder, da festen i gaden primært er politiets ansvarsområde.

- Vores støjvagter er til stede i nattelivet, og når de registrerer uhensigtsmæssig adfærd fra restaurationer, bliver problemerne typisk håndteret med det samme. Vi har ikke mulighed for at skride ind over for larm i gaden, men heldigvis har vi en positiv dialog med Københavns Politi, og sammen vil vi forsøge at tage hånd om problemerne på hvert vores område. Men det er ikke nogen hemmelighed, at politiet er presset af andre opgaver, og derfor har regering og Folketing også et medansvar for at løse problemerne. De må sikre, at politiet har de fornødne ressourcer til også at løse denne opgave, siger Morten Kabell. Han understreger samtidig, at der er en god dialog med Københavns Politi, som erkender udfordringerne i nattelivet.

Udover fokus på støj og renhold er der også lagt op til en strammere praksis ift. restaurationernes bevillinger, som hører under Bevillingsnævnet og Kultur- og Fritidsudvalget. Som en del af handleplanen for at nedbringe gener fra nattelivet foreslås krav om øget samarbejde, som kan ændre på gæsternes adfærd, så gerne for naboer nedbringes. Ligeledes er der forslag om at forbyde drikkevarer udendørs samt at stille større krav til renholdsindsatsen fra restaurationernes side.

I forvejen har politikerne fra i år øget bevillingerne til støjpatruljen, som under overførselsforhandlingerne i marts fik yderligere penge til sit arbejde. Fra 4. april vil støjvagten være på gaden allerede fra torsdag aften.

Derudover har politikerne sat mere faste rammer for udendørs musikarrangementer, og samtidig har Bevillingsnævnet sat stop for nattilladelser i visse dele af Indre By og på Indre Nørrebro. Der sættes også ekstra toiletter op fra torsdag-søndag på Gammeltorv, og der vil være skærpet fokus på udeservering.

Godkender politikerne indstillingen mandag, sendes den i høring fra 5. april til 22. maj.